22 września 2022

Panel dyskusyjny Rady Dzieci i Młodzieży „Polska szkoła XXI wieku”

Rzeszów, 2022-09-12

RW.5751.44.2022.MZ

Państwo
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa podkarpackiego

Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki, zaprasza przedstawicieli uczennic/ uczniów na spotkanie wojewódzkie w celu przedyskutowania różnych problemów nurtujących młodzież w szkołach/ placówkach.

Spotkanie odbędzie się 3 października 2022 r. w godzinach 10.00-13.35 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul Grunwaldzkiej 15.

W spotkaniu może wziąć udział nie więcej niż dwoje uczniów wraz z opiekunem.

Proszę Państwa Dyrektorów o rozpropagowanie zaproszenia poprzez samorządy uczniowskie i skoordynowanie udziału młodzieży w tym przedsięwzięciu.

 

Program spotkania:

 1. 9.30-10.00 Rejestracja uczestników spotkania.
 2. 10.00-10.10 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie gości.
 3. 10.10-10.25 Prezentacja Rady – członkowie RDIM.
 4. 10.25-10.55 Panel dyskusyjny ,,Polska szkoła XXI wieku”- Rada Dzieci
  i Młodzieży, przedstawiciele młodego pokolenia, przedstawiciel Kuratorium Oświaty.
 5. 10.55-11.10 Przerwa.
 6. 11.10-12.00  Dyskusja na temat telefonów w szkołach.
 7. Ankieta dla uczestników na sali – wspólna diagnoza problemów.

Proponowane zagadnienia do poruszenia:

 • hejt, przemoc, oszustwa
 • zaburzenie relacji międzyludzkich
 • rozproszenie uwagi i brak koncentracji

Dyskusja nad  rozwiązaniami problemów

 1. 12.00-12.10 Przerwa.
 2. 12.10-12.55 Otwarta dyskusja na temat zdrowia psychicznego w szkołach.
 • psycholog i dostęp do specjalistów
 • edukacja psychologiczna
 1. 12.55-13.30 Prawa Ucznia – czy Rzecznicy praw Ucznia są potrzebni?
 2. 13.30-13.35 Zakończenie spotkania.

 

 Rejestracja: 

 • rejestracji dokonuje dyrektor szkoły średniej na platformie RSIO pod adresem https://ko.rzeszow.pl/app/rsio/logowanie/ankiety/render/146 do 27 września 2022 r.
 • wypełnienie i zapisanie formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną jest jednoznaczne z potwierdzeniem niezawodnej obecności na spotkaniu uczniów i opiekuna. 

Koszty dojazdu uczestników na konsultację pokrywa jednostka delegująca.

Dodatkowych informacji nt. konsultacji udzielają wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: Marek Zaleśny – tel.17 867 11 09; Bartosz Szymański – tel. 17 867 11 02

 

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY

             Małgorzata Rauch

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter