29 marca 2021

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, na podstawie art. 434 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) z dniem 1 kwietnia 2021 roku Uczelnia zmienia nazwę na Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości. 

Uczelnia rozpoczeła proces rekrutacyjny na studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka. Oferta ta skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej oraz zdobyciem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych, a także profilaktyką społeczną.

Załączniki

Plakat SWWS_Penitencjarystyka_01
Data: 2021-03-29, rozmiar: 1 MB
Plakat SWWS_Penitencjarystyka_02
Data: 2021-03-29, rozmiar: 1 MB
Plakat SWWS_Penitencjarystyka_03
Data: 2021-03-29, rozmiar: 925 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter