Wniosek o honorowy patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Formularz – patronat Podkarpackiego Kuratora Oświaty


Cele przedsięwzięcia/oczekiwane rezultaty:


Zgodnie z „Regulaminem przyznawania honorowego patronatu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty” pkt 2 ppkt a uczestnictwo w przedsięwzięciu nie może mieć charakteru komercyjnego.
Termin przedsięwzięciaCzy przedsięwzięcie odbywa się cyklicznie


Osoba odpowiedzialna za organizację przedsięwzięcia i kontakty z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie