13 września 2018

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jest:

Rafał Żelazo
tel. 17 867-11-12
pok.: 112
mail: ido@ko.rzeszow.pl