19 kwietnia 2023

Pismo “Meritum”

MERITUM – numer 17 (53) listopad – grudzień 2023 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Kulisy szkolnej rewolucji AI – ChatGPT jako innowacyjne narzędzie dyrektorskie
 • Zadania i obowiązki mentora w systemie awansu zawodowego nauczycieli
 • Nauczycielu, dbaj o swój głos

MERITUM – numer 16 (52) wrzesień – październik 2023 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • 250 lat temu powołano Komisję Edukacji Narodowej
 • Jak uporządkować prawne myślenie o praktyce oceniania w swojej szkole?

MERITUM – numer 15 (51) lipiec – sierpień 2023 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

MERITUM – numer 14 (50) maj – czerwiec 2023 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Internet – podstawowy obszar aktywności ucznia i główne źródło informacji. Wybrane zagrożenia związane z funkcjonowaniem dziecka w sieci.
 • Ocena rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego – stan aktualny i perspektywy zmian.

MERITUM – numer 13 (49) marzec – kwiecień 2023 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Skuteczna profilaktyka agresji w szkole
 • MATURA MIĘDZYNARODOWA (IB DP) – uznana jakość w edukacji dostępna także na Podkarpaciu
 • Zaproszenie do konkursów:
  Nauczyciel wychowujący do wartości
  Złoty Prym
  Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna
 • Projekt dla szkół podstawowych SP! SERCE i POMOC

MERITUM – numer 12 (48) styczeń – luty 2023 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • CO W PRAWIE PISZCZY (3) – Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Patroni roku 2023 ustanowieni przez Sejm RP

Z cyklu DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI:

 • Egzamin dojrzałości w nowej formule – język polski – poziom rozszerzony w roku 2023 i 2024 – uwagi, wnioski i rekomendacje metodyczne;
 • Egzamin maturalny z chemii – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 i 2024.

MERITUM – numer 11 (47) listopad-grudzień 2022 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • CO W PRAWIE PISZCZY (2) – Awans zawodowy nauczycieli – przygotowanie do zawodu nauczyciela i awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Szkoła to nie placówka.
 • DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – Egzamin dojrzałości w nowej formule od 2023 roku – Język polski – poziom podstawowy. Uwagi, wnioski i rekomendacje metodyczne.

MERITUM – numer 10 (46) wrzesień-październik 2022 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023
 • CO W PRAWIE PISZCZY (1) – Awans zawodowy nauczycieli – nauczyciele odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego
 • Odpowiedzialność szkoły w kontekście obowiązku zapewnienia uczniom bezpieczeństwa
 • Kto ważniejszy? O precedencji podczas uroczystości szkolnych
 • Szkoła ucząca myślenia
 • DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – Harmonogram szkoleń dla nauczycieli uczących w roku szkolnym 2022/2023 nowego przedmiotu – HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

MERITUM – numer 9 (45) lipiec-sierpień 2022 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

MERITUM – numer 8 (44) kwiecień-czerwiec 2022 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Znaczenie wsparcia i akceptacji dzieci z Ukrainy w procesie ich adaptacji
 • Praca wychowawcza w oddziale przygotowawczym
 • Bł. Natalia Tułasiewicz PATRONKA NAUCZYCIELI W POLSCE
 • Konferencja Bądźcie awangardą Polski i świata. Pedagogia bł. Natalii Tułasiewicz
 • XXVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

MERITUM – numer 7 (43) styczeń-marzec 2022 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Szczepienia przeciw COVID-19 to nie tylko nasza prywatna sprawa
 • Patroni roku 2022 ustanowieni przez Sejm RP
 • Ogólnopolski Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

MERITUM – numer 6 (42) listopad-grudzień 2021 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Życzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2022 Roku
 • PROJEKT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH województwa podkarpackiego SP – to więcej niż szkoła podstawowa! SP! SERCE i POMOC
 • Rozwój dziesięciolatka
 • Przejście ucznia z edukacji wczesnoszkolnej do klasy czwartej – potrzeba szczególnej uważności i opieki ze strony dorosłych
 • Z praktyki szkolnej…
  Przykłady realizacji Programu adaptacyjnego dla uczniów klas IV SERCE i POMOC

MERITUM – numer 5 (41) wrzesień-październik 2021 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Życzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Czy warto się szczepić w dobie pandemii COVID-19?
 • Gdzie szukać wiarygodnych informacji o szczepieniach?
 • Schemat jak można zgłosić przypadek zachorowania ucznia/pracownika szkoły na COVID 19 poprzez formularz elektroniczny
 • POMYSŁ NA DOBRĄ EDUKACJĘ:

Wartość przekazu bezpośredniego w edukacji muzycznej

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
 • POMYSŁ NA DOSKONALENIE ZAWODOWE:

Projekt Uczymy, jak uczyć: Enter!

MERITUM – numer 4 (40) lipiec-sierpień 2021 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

MERITUM – numer 3 (39) maj-czerwiec 2021 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Dlaczego warto i w jaki sposób podjąć współpracę międzynarodową.
 • Nowa perspektywa finansowa programu Erasmus+ na lata 2021-2027.
 • Gdzie szukać inspiracji i informacji na temat możliwości finansowania międzynarodowych projektów edukacyjnych.

MERITUM – numer 2 (38) marzec-kwiecień 2021 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Kształcenie dzieci przybywających z zagranicy w polskim systemie oświaty – regulacje prawne
 • Odpowiedzi na PYTANIA DYREKTORÓW podkarpackich szkół i placówek zadane podczas Wojewódzkiej Konferencji „Organizacja kształcenia uczniów cudzoziemskich lub powracających z zagranicy”, która odbyła się online w dniu 8 marca 2021 r.
 • Organizacja kształcenia uczniów cudzoziemskich lub powracających z zagranicy – przykłady i refleksje dyrektora szkoły ponadpodstawowej
  Z praktyki szkolnej…
  Przydatne narzędzie:

  DIAGNOZA WSTĘPNA UCZNIA POWRACAJĄCEGO Z ZAGRANICY – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

MERITUM – numer 1 (37) styczeń-luty 2021 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Zintegrowany System Kwalifikacji
  Czym jest? Do kogo jest kierowany? Jakie korzyści za sobą niesie?
  W jaki sposób wdrażany jest w Polsce, a jakie działania prowadzone są na Podkarpaciu?
  Przydatne narzędzie:
  karty kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się

MERITUM – numer 8 (36) grudzień 2020 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Eksperyment pedagogiczny – technik robotyki (cz. II)

MERITUM – numer 7 (35) listopad 2020 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Eksperyment pedagogiczny – technik robotyki (cz. I)

MERITUM – numer 6 (34) październik 2020 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI – Robotyka pod lupą.
 • Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów szkół podstawowych

MERITUM – numer 5 (33) wrzesień 2020 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020

MERITUM – numer 4 (32) czerwiec 2020 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Wypoczynek dzieci i młodzieży w 2020 r. – zasady dostosowania organizacji do nowych standardów sanitarnych.
 • Konkursy Podkarpackiego Kuratora Oświaty: „Nauczyciel wychowujący do wartości”, „Złoty Prym”.

MERITUM – numer 3 (31) maj 2020 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Polacy i Niemcy – Nie zawsze trudne sąsiedztwo. Część trzecia – Polenbegeisterung – dwa ciekawe przypadki.

MERITUM – numer 2 (30) marzec-kwiecień 2020 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Mediacja szkolna ma moc

MERITUM – numer 1 (29) styczeń-luty 2020 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Polacy i Niemcy – Nie zawsze trudne sąsiedztwo. Część druga – Ubi patria ibi bene – niemieccy osadnicy i mieszczanie

MERITUM – numer 8 (28) grudzień 2019 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Nie ma znaczenia ile za nami, ale …

MERITUM – numer 7 (27) październik –  listopad 2019 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Współpraca międzynarodowa
 • Polacy i Niemcy – Nie zawsze trudne sąsiedztwo. Część pierwsza – Bitwa pod Legnicą Schlacht auf der Wahlstatt.

MERITUM – numer 6 (26) wrzesień 2019 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • POMYSŁ NA EDUKACJĘ W TERENIE
  Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – Dar Narodowy 1903

MERITUM – numer 5 (25) lipiec-sierpień 2019 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
  Plan daltoński w wychowaniu przedszkolnym – odpowiedzialność, samodzielność i współpraca – skuteczne rozwiązanie uwzględniające potrzeby i możliwości każdego dziecka 
 • PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
  Edukacja na miarę XXI wieku (cz. II)

MERITUM – numer 3 (23) kwiecień-maj 2019 r. – plik *.pdf

w numerze:
Współpraca oświatowa Podkarpacia z Krajem Saary w Niemczech
XIII Polsko-Niemiecko-Ukraińska Konferencja Pedagogiczna
Europa w świecie społecznym uczniów – warsztaty dla nauczycieli
Otzenhausen, marzec 2019

MERITUM – numer 2 (22) marzec 2019 r. – plik *.pdf

w numerze:
• Co w prawie piszczy
Edukacja dzieci cudzoziemskich i powracających z zagranicy

MERITUM – numer 1 (21) styczeń-luty 2019 r. – plik *.pdf

w numerze:
• Co w prawie piszczy
Reforma szkolnictwa zawodowego – zmiany od 01.09.2019 r.

Artykuł zawiera opis najważniejszych zmian, które wprowadza ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).

MERITUM – numer 9 (20) grudzień 2018 r. – plik *.pdf

w numerze:
• Przepis na skuteczne zajęcia z doradztwa zawodowego
• PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
  Ceremoniał z udziałem sztandaru szkoły i jego celebracja

MERITUM – numer 8 (19) październik-listopad 2018 – plik *.pdf

w numerze:
• Robotyka w edukacji,
• Wolontariat jest w nas! Jak zorganizować wolontariat?

MERITUM – numer 7 (18) wrzesień 2018 r. – plik *.pdf

w numerze:
• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
• Zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciel
• Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

MERITUM – numer 6 (17) lipiec – sierpień 2018 r. – plik *.pdf

w numerze:
• Co w prawie piszczy… (część III) – Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018 r.
• Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018

MERITUM – numer 5 (16) czerwiec 2018 r. – plik *.pdf

w numerze:
• eTwinning w edukacji, czyli jak odnieść sukces przecierając nowe szlaki, a nie trzymać się utartych dróg
• Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej

MERITUM – numer 4 (15) maj 2018 r. – plik *.pdf

w numerze:
• Organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich
• Dlaczego „LOWE jest dla Ciebie” i dla szkoły?

MERITUM – numer 3 (14) – kwiecień 2018 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami, czyli edukacja dla pracy;
 • Procedury opiniowania arkuszy organizacji pracy publicznych szkół i przedszkoli na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2018/2019– wytyczne Podkarpackiego Kuratora Oświaty..

MERITUM – numer 2 (13) – marzec 2018 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • W Sieci nic nie ginie! TIK w szkole – zalety i zagrożenia
 • Co w prawie piszczy…(część II) – Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.

MERITUM – numer 1 (12) – styczeń-luty 2018 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Każdy Może Odkrywać;
 • Co w prawie piszczy…(część I) – Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.

MERITUM – numer 11 – listopad/grudzień 2017 r. – plik *.pdf

w numerze:

  • Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018;
  • Akademia Dokumentalna, czyli uczymy uczniów ciekawości.
Dodatkowo na stronach miesięcznika “Nauczyciel i Szkoła” – listopad/grudzień 2017 r. artykuł:
“Szkoła jako żywy pomnik pamięci o patronie – wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”

MERITUM – numer 10 – październik 2017 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Rola rodziców w szkole – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących rady rodziców;
 • Dualny model edukacji zawodowej.

MERITUM – numer 9 – wrzesień 2017 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018;
 • Uczymy dzieci programować od najmłodszych lat.

MERITUM – numer 8 – sierpień 2017 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Szkolne działania profilaktyczne w zakresie zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz postępowanie interwencyjne w sytu­acjach kryzysowych
 • Krośnieński „Szczepanik” Szkołą Zawodową Najwyższej Jakości – przykład dobrej praktyki z zakresu jednego z pięciu podstawowych kierunków realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

MERITUM – numer 7 – lipiec 2017 r. – plik *.pdf

>
w numerze:

 • Świetlica szkolna miejscem przyjaznym dla dziecka
 • Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie  Szkołą Zawodową Najwyższej Jakości – przykład dobrej praktyki z zakresu jednego z pięciu podstawowych kierunków realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

MERITUM – numer 6 – czerwiec 2017 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Podręczniki szkolne – Co od września 2017 r.?
 • Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017

MERITUM – numer 5 – maj 2017 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Bezpieczeństwo wycieczek szkolnych – „kompendium” wiedzy dla organizatorów i opiekunów szkolnych wyjazdów;
 • Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku Szkołą Zawodową Najwyższej Jakości – przykład dobrej praktyki z zakresu jednego z pięciu podstawowych kierunków realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

MERITUM – numer 4 – kwiecień 2017 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Współpraca oświatowa Podkarpacia z niemieckim Krajem Saary
 • Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej – szkolenia dla nauczycieli
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole
 • Wspierać rozwój, czyli kilka zdań o kształceniu dzieci i młodzieży z zagranicy

MERITUM – numer 3 – marzec 2017 r. – plik *.pdf

w numerze:

 • Program wychowawczo—profilaktyczny
 • Szkoły bliżej doradztwa zawodowego i rynku pracy
 • Zmiany programowe w edukacji
 • Zmiany w procedurze oceny pracy dyrektora

 

MERITUM – numer 2 – luty 2017 r. – plik *.pdf

W numerze:

 • Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra
 • Organizacja wolontariatu w szkołach i placówkach według ustawy Prawo oświatowe
 • Kompetencje i uprawnienia rad rodziców
 • Zaproszenie do konkursów:
  • Wolontariusz Roku
  • Nauczyciel wychowujący do wartości
  • Złoty Prym

MERITUM – numer 1 – grudzień 2016/styczeń 2017 r. – plik *.pdf

W numerze:

 • Programowanie w podstawówce – absurd czy szansa na sukces?
 • Jak to z wypadkami bywa…
 • Wizyta studyjna na Litwie
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter