23 listopada 2022

Porozumienie o współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w zakresie działań kierowanych do uczniów techników oraz innych szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego

Porozumienie z dnia 22 listopada 2022 r. o współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. Celem porozumienia jest wspieranie uczniów techników oraz innych szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego poprzez organizowanie dla nich zajęć prowadzonych przez pracowników Politechniki, udostępnienie uczniom bazy laboratoryjnej Uczelni, zapewnienie opieki merytorycznej przy dokonywaniu zmian w programach nauczania oraz przy organizacji konkursów szkolnych, a także organizowanie wspólnych wydarzeń o charakterze popularnonaukowym. Strony zobowiązały się również do organizacji projektów: “Naukolatek – Nastoletni Naukowiec”, którego celem jest włączenie w rozwój polskiej nauki zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz “Biznak – Rozwijanie i wspierania aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych” czyli wychwytywanie talentów praktycznych u uczniów szkół ponadpodstawowych, poprzez zachęcanie ich i zlecanie rozwiązywania problemów technicznych, funkcjonalnych czy technologicznych zgłaszanych przez przedsiębiorstwa.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter