18 października 2019

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020

Rzeszów, 17 października 2019 r.

ZER.002.1.27.2019

W palnie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 z 30 sierpnia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

III. Kierunki realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie ewaluacji:

 1. Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez MEN (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2019/2020):
  1. w zakresie wymagań:
   • „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
   • „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
   • „Rodzice są partnerami przedszkola”;

   w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 1

  2. w zakresie wymagań:
   • „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
   • „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;
   • „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”;

   w szkole podstawowej – 4

 1. Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym 2019/2020) na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego, w roku szkolnym 2018/2019:
  1. w zakresie wymagań:
   • „Uczniowie są aktywni”;
   • „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.

   w szkole podstawowej – 12

W przypadku potrzeby działań nieprzewidzianych w niniejszym planie nadzoru pedagogicznego Podkarpacki Kurator Oświaty podejmie działania doraźne, zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1658 ze zm.).

  

Podkarpacki Kurator Oświaty

         Małgorzata Rauch

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter