6 września 2017

Nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w spawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017.1658)

  1. Na podstawie § 5 rozporządzenia zostały określone cztery formy nadzoru pedagogicznego (ewaluacja, kontrola, wspomaganie, monitorowanie);
  2. Na podstawie § 23 rozporządzenia dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Plan uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku oraz podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa. W rozporządzeniu szczegółowo opisano co zawiera plan nadzoru pedagogicznego.
  3. Do 15 września 2017 r. na podstawie § 34 rozporządzenia zostanie opracowany aneks do planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018.

Pełna treść rozporządzenia >>

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter