6 września 2023

Webinar: “Ochrona dziecka przed przemocą w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Ustawy Kamilka)”

Zmiana godziny rozpoczęcia
11 września 2023 roku od godz. 12.00 do godz. 14.00