20 kwietnia 2023

Zaproszenie do wskazania osób do komisji konkursowych – dotyczy wypoczynku dzieci i młodzieży

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie informuje, że w imieniu Wojewody Podkarpackiego  przystąpił do prac związanych ze zlecaniem zadań państwowym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów  publicznych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz. 571), w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

11 kwietnia 2023

Aneks nr 1 do Wytycznych Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14.03.2023r. w sprawie  procedur opiniowania arkuszy organizacji  publicznych placówek

W Wytycznych Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie  procedur opiniowania arkuszy organizacji  publicznych placówek na terenie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2023/2024 dokonuje się następujących zmian: …