30 marca 2020

PILNE!!! Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązuje dyrektorów SOSW, MOS, MOW, SOW, ORW, PPP oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych do bezzwłocznego przekazania i codziennej aktualizacji informacji za pomocą systemu RSIO w nieprzekraczalnym terminie 31-03-2020 godzina 12-00

30 marca 2020

PILNE!!! Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązuje dyrektorów szkół ogólnodostępnych (SP, LO, T, BS I), specjalnych (SP, LO, T, BS I), dla dorosłych (SP, LO) i szkół policealnych do przekazania informacji za pomocą systemu RSIO, dotyczących organizacji/realizacji kształcenia na odległość w nieprzekraczalnym terminie 31-03-2020 godzina 13-00

25 marca 2020

PILNE!!! Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązuje dyrektorów szkół ogólnodostępnych (SP, LO, T, BS I), specjalnych (SP, LO, T, BS I), dla dorosłych (SP, LO) i szkół policealnych do przekazania informacji za pomocą systemu RSIO, dotyczących organizacji/realizacji kształcenia na odległość w nieprzekraczalnym terminie 26-03-2020 godzina 09-00