5 marca 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie podkarpackim organy prowadzące szkoły złożyły wnioski o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek na łączną kwotę 621 080 zł. 

5 marca 2019

Sytuacja prawna nauczycieli kontraktowych i mianowanych kończących staże po dniu 1.09.2018r.

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi sprawozdań z realizacji planów rozwoju zawodowego nauczycieli, którzy rozpoczęli staż przed dniem 1 września 2018 r. oraz dokumentacji załączanej do wniosku o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego wyjaśniamy …