21 maja 2020

Zbieranie informacji na temat funkcjonowania klas 1-3 i klas 8 publicznych i niepublicznych szkół podstawowych poprzez system RSIO. W dniu 25 maja 2020 r. informację należy podać do godz. 11.00, a następnie aktualizować każdego dnia do godz 11.00.

W przypadku szkół filialnych, należy ująć dane w jednostce macierzystej.

15 maja 2020

PILNE!!! Zbieranie informacji dotyczących abiturientów cudzoziemskich, uprawnionych do przystąpienia do tegorocznych egzaminów zewnętrznych, którzy obecnie przebywają poza Polską. Termin przekazania informacji 18-05-2020 do godziny 13:00

14 maja 2020

Zbieranie informacji na temat funkcjonowania publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. W dniu 15 maja informacja powinna być podana do godziny 9:30 a następnie aktualizowana każdego dnia do godziny 14:00 w systemie RSIO.

11 maja 2020

Urlopy w przedszkolach

W związku z dochodzącymi do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie sygnałami dotyczącymi zmuszania nauczycieli (przez różne organy, w tym nieuprawnione do podejmowania działań z zakresu prawa pracy) przedszkoli do wykorzystywania urlopów informuję, że jest to praktyka naruszająca prawa pracownicze.

11 maja 2020

Wykaz przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które nie wywiązały się z obowiązku uzupełnienia ankiety oraz jej codziennej aktualizacji w systemie RSIO, dotyczącej ich funkcjonowania