7 stycznia 2021

Prosimy o pilne uzupełnienie formularza w systemie RSIO pt. “Podsumowanie wsparcia udzielonego uczniom i ich rodzicom w czasie ferii zimowych 2021 r.”. Badanie ankietowe skierowane jest do publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym specjalistycznych i dotyczy całego okresu ferii zimowych tj. 4 -15 stycznia 2021 r.

Termin na uzupełnienie formularza – do 16 stycznia 2020 r.

7 stycznia 2021

Szkolenia: Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym – szkolenia dla kadry publicznych placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym.