20 marca 2020

PILNE!!! Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązuje dyrektorów SOSW, MOS, MOW, SOW, ORW, PPP oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych do bezzwłocznego przekazania informacji za pomocą systemu RSIO.

19 marca 2020

PILNE!!! Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązuje dyrektorów szkół podstawowych, szkół branżowych I st., szkół policealnych, liceów ogólnokształcących oraz techników do bezzwłocznego przekazania informacji za pomocą systemu RSIO, dotyczących organizacji/realizacji kształcenia na odległość.

19 marca 2020

Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązuje dyrektorów wszystkich szkół do bezzwłocznego przekazania informacji dotyczącej nauczania zdalnego za pomocą systemu RSIO. PROSZĘ UZUPEŁNIAĆ DO ODWOŁANIA !!!

19 marca 2020

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono prowadzenie działalności …

18 marca 2020

Wsparcie uczniów, nauczycieli, rodziców w nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej spowodowanej zagrożeniem epidemicznym

Nadzwyczajna sytuacja w systemie oświaty spowodowana zagrożeniem epidemicznym oraz związana z zawieszeniem działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkół od 12 do 25 marca, stała się wyzwaniem dla nauczycieli i uczniów, ale także dla ich rodzin.