13 czerwca 2019

Stypendia oraz nagrody pieniężne w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”

W ramach Programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężne. Wnioski należy składać do dnia 31 lipca 2019 r.