21 grudnia 2021

Przekazywanie informacji dyrektora jednostki o realizacji zajęć na miejscu w szkole

Prosimy o przekazywanie informacji w systemie RSIO oraz w razie wystąpienia zmian o aktualizację. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2301) na odległość.

21 grudnia 2021

Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych – projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji i uzgodnień

MEiN przekazał w piątek, 17 grudnia do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Konsultacje potrwają do 17 stycznia 2022 r.