6 maja 2020

PILNE!!! Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązuje począwszy od 2020-05-06 dyrektorów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, za pomocą systemu RSIO, do przekazania i codziennej aktualizacji do godziny 11:00 informacji dotyczących ich funkcjonowania.

4 maja 2020

Realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Informuję o zmianach, jakie nastąpiły w  przepisach dotyczących realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych oraz realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych