19 lutego 2019

Konferencja naukowa „Badania geograficzne w województwie podkarpackim – historia, współczesność i przyszłość …”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Badania geograficzne w województwie podkarpackim – historia, współczesność i przyszłość. W 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego”.

12 lutego 2019

Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości podpisana przez minister Annę Zalewską

11 lutego br. minister Anna Zalewska podpisała „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”. Dokument to apel o podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jest skierowany przede wszystkim do związków zawodowych, ale również samorządowców, nauczycieli i rodziców.

11 lutego 2019

Informacja od ORE – Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na r. szk. 2019/20

ORE w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, uprzejmie informuje, jakie czynności należy podjąć, aby nieodpłatnie pozyskać zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2019/2020.

8 lutego 2019

Do JST – przekazanie informacji dotyczącej podziału dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej

W związku z koniecznością uruchomienia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne przekazanie informacji dotyczącej podziału dotacji na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

7 lutego 2019

Przygotowanie szkoły do tematycznego konkursu Podkarpacki Baltie 2019 z lekcją pokazową

Zapraszamy na seminarium Przygotowanie szkoły do tematycznego konkursu Podkarpacki Baltie 2019 z lekcją pokazową. Seminarium jest formą wsparcia nauczycieli w związku z wprowadzeniem programowania w nowej Podstawie Programowej i jest przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów.