5 kwietnia 2024

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera