20 lutego 2018

Program LOWE

Gmina Świlcza wraz ze Szkołą Podstawową w Rudnej Wielkiej przystąpiła do  realizacji projektu LOWE „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych”