16 kwietnia 2018

Ogłoszenie o konkursie MEN

Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.