30 sierpnia 2018

Informacja o szkoleniach w zakresie mediacji szkolnych i rówieśniczych

Podkarpackie Centrum Mediacji w Rzeszowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Brzozowie oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Sanoku w ramach projektu „Szkoła bez konfliktu” rozpoczyna nabór nauczycieli, uczniów, rodziców do cyklu szkoleń z zakresu mediacji szkolnych i rówieśniczych.