18 grudnia 2017

Rozliczenie dotacji udzielonych w 2017 roku, przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej

Zgodnie z §7 zawartego porozumienia, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie dotacji udzielonych w 2017 roku, przeznaczonych na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.