2 lutego 2018

Program: Bezpieczny przejazd

Kampania społeczna bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” trwa nieprzerwanie od 2005 roku. Przez pierwsze cztery edycje obejmowała tylko miesiące letnie. od 2009 roku kampania trwa cały rok, natomiast od października 2012 roku została rozszerzona o zagadnienie wypadków związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych.

31 stycznia 2018

Zarządzenie Kuratora w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,
do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych