11 października 2017

Informacja dotycząca dzieci i młodzieży niesłyszących rodziców

W związku z przygotowywaną informacją dotyczącą ochrony prawa dzieci i młodzieży niesłyszących rodziców, prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli, podając dane o liczbie dzieci/uczniów i ich funkcjonowaniu jako tłumaczy na linii szkoła-rodzic. Wypełnioną tabelę należy przesłać do 16 października 2017 r. do godziny 12:00 na adres: pprajzner@ko.rzeszow.pl