6 lipca 2018

Nauczania języków obcych nowożytnych i języka mniejszości narodowej w klasach VII i VIII SP – wyjaśnienia MEN

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie organizacji nauczania języków obcych nowożytnych i języka mniejszości narodowej
w klasach VII i VIII szkół podstawowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, co następuje …