27 października 2017

“Nauczyciel wychowujący do wartości” – wyniki Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty

W dniach 1 – 11 września 2017 r. Kapituła Konkursu „Nauczyciel wychowujący do wartości”  dokonała oceny formalnej i merytorycznej  27 wniosków organów prowadzących, dyrektorów szkół i placówek o przyznanie tytułu oraz specjalnej nagrody Kuratora Oświaty.

18 października 2017

Raport badania Nastolatki 3.0

Kompletny raport z badania realizowanego w październiku 2016 r., którego celem była analiza aktywności nastolatków w internecie, edukacyjnej roli internetu i urządzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki sieciowej tożsamości, ich zachowań, świadomości zagrożeń i sposobów reagowania na przemoc.