13 marca 2020

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, …

10 marca 2020

Zalecenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z polecenia Wojewody Podkarpackiego zalecam odwołanie tych przedsięwzięć organizowanych przez szkoły i placówki, bądź dla nich organizowanych, wymagających przemieszczania się uczniów i pracowników poza siedzibę danej szkoły/ placówki oraz aktywności międzynarodowej.