18 października 2017

Raport badania Nastolatki 3.0

Kompletny raport z badania realizowanego w październiku 2016 r., którego celem była analiza aktywności nastolatków w internecie, edukacyjnej roli internetu i urządzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki sieciowej tożsamości, ich zachowań, świadomości zagrożeń i sposobów reagowania na przemoc.

11 października 2017

Informacja dotycząca dzieci i młodzieży niesłyszących rodziców

W związku z przygotowywaną informacją dotyczącą ochrony prawa dzieci i młodzieży niesłyszących rodziców, prosimy o uzupełnienie poniższej tabeli, podając dane o liczbie dzieci/uczniów i ich funkcjonowaniu jako tłumaczy na linii szkoła-rodzic. Wypełnioną tabelę należy przesłać do 16 października 2017 r. do godziny 12:00 na adres: pprajzner@ko.rzeszow.pl

4 października 2017

Wyjaśnienia dotyczące statutów szkół

Wejście w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) co do zasady nie zmieniło przepisów określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w zakresie zakładania szkół, nadawania statutów, dokonywania w nich zmian, tworzenia zespołów i nadawania im statutów.