6 listopada 2020

MONITOROWANIE 2020 – 2021 „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”

Informujemy, że na platformie nadzoru pedagogicznego jest już dostępny arkusz monitorowania.