30 października 2019

Prosimy o podanie w trybie pilnym prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020

… o podanie w trybie pilnym prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020r. …

23 października 2019

Uprzejmie informujemy, że oddział Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Miedzianej 4a w dniu 28 października 2019 r. będzie zamknięty.

W tym dniu wszystkie sprawy załatwiane będą w siedzibie głównej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. W związku z powyższym wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (wraz z dokumentacją) można składać w kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 (pok. 113a) w godzinach pracy urzędu.