18 lipca 2018

Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Poniżej znajduje się link do materiałów dotyczących regulaminu oceny pracy nauczyciela, który został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w piątek 29.06.2018 r.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/propozycja-materialu-wyjsciowego-do-przygotowania-regulaminu-okreslajacego-wskazniki-oceny-pracy-nauczycieli-do-ewentualnego-wykorzystania-przez-dyrektorow.html#

Link prowadzi do przykładowych wyjściowych propozycji dotyczących regulaminu dla szkół i regulaminu dla przedszkoli.

Materiał przedstawia propozycję:
• konstrukcji regulaminu,
• przykładowych wskaźników, które w przypadku ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, do projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli w związku z potrzebami uczniów danej szkoły),
• sposobu wykorzystania wskaźników do określenia poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Linki:
Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów szkół
Materiał do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przedszkoli