28 września 2018

Zespół koordynacyjny do spraw edukacji włączającej

W województwie podkarpackim działa powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zespół koordynacyjny  do spraw edukacji włączającej, w składzie:

Marek Zaleśny
starszy wizytator
mzalesny@ko.rzeszow.pl
17 867-11-09

Jolanta Wasilewska
starszy wizytator
jwasilewska@ko.rzeszow.pl
17 867-11-33