28 września 2018

Zespół koordynacyjny do spraw rekrutacji

W województwie podkarpackim działa powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zespół koordynacyjny  do spraw rekrutacji, w składzie:

Marta Jadach-Stupnicka
starszy wizytator
mstupnicka@ko.rzeszow.pl
17 867-11-22

Marta Bogacz
wizytator
mbogacz@ko.rzeszow.pl
17 867-11-22