28 września 2018

Zespół koordynacyjny do spraw szkolnictwa zawodowego

W województwie podkarpackim działa powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zespół koordynacyjny  do spraw szkolnictwa zawodowego, w składzie:

Beata Streb
starszy wizytator
bstreb@ko.rzeszow.pl
17 867-11-05

Dorota Kaleta
starszy wizytator
dkaleta@ko.rzeszow.pl
16 678-62-27