7 lipca 2017

Zespół koordynacyjny do spraw wdrażania reformy oświatowej

W województwie podkarpackim działa powołany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zespół koordynacyjny  do spraw wdrażania reformy, w składzie:

Stanisław Fundakowski
wicekurator , koordynator ds. wdrażania reformy edukacji

Iwona Bereś
wizytator – koordynator ds.  wdrażania podstaw programowych

Magdalena Tobiasz
radca prawny

Infolinia Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

tel.  017 867 11 70,

e – mail: reformaedukacji@ko.rzeszow.pl

Materiały informacyjne wspomagające samorządy lokalne w kolejnych etapach wdrażania reformy zamieszczane są na bieżąco na stronach:

www.reformaedukacji.men.gov.pl 

www.ko.rzeszow.pl