28 kwietnia 2023

Przedszkola Promujące Zdrowie i Szkoły Promujące Zdrowie

Wyniki kontroli dotyczącej Działań podejmowanych na rzecz ograniczenia dostępności i spożywania napojów energetyzujących przez dzieci i młodzież na terenie województwa podkarpackiego


KONFERENCJA Z PROMOCJI ZDROWIA – Zdrowie psychospołeczne dziecka i pracownika w przedszkolu promującym zdrowie – 25 kwietnia 2024 r. – Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu

Program


Filmik z Warsztatów promocji zdrowia 18-20.09.2023


KONFERENCJA  pt. „Nie damy się nabrać na e- papierosy, zastępcze substancje psychoaktywne …”. 
Agenda
Plakat


XVI konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie


KONFERENCJA Z PROMOCJI ZDROWIA „Zdrowie psychiczne dziecka w przedszkolu promującym zdrowie”


Gala wręczenia Krajowych Certyfikatów Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie


WNIOSEK O NADANIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

WNIOSEK O NADANIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE


Konferencja – 9.11.2022 r.

Program Konferencji


Przyjęcie do Wojewódzkiej Sieci PPZ i SzPZ – jesień – 30 listopad danego roku, wiosna – 30 marzec danego roku.

Dokumenty:
wniosek
dokumentacja

Warunki ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu:

 1. podejmowanie systemowych działań zgodnie z koncepcją i zasadami tworzenia Przedszkoli/ Szkół Promujących Zdrowie,
 2. prowadzenie na stronie internetowej przedszkola/szkoły zakładki Przedszkole Promujące Zdrowie/Szkoła Promująca Zdrowie zawierającej aktualne i wyczerpujące informacje na temat działań PPZ/SzPZ,
 3. stworzenie warunków w przedszkolu/szkole umożliwiających dzieciom/uczniom spożywanie posiłków, np. drugiego śniadania,
 4. co najmniej trzyletnia przynależność do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli/Szkół Promujących Zdrowie od dnia uzyskania certyfikatu wojewódzkiego,
 5. uzyskanie akceptacji koordynatora rejonowego i wojewódzkiego do przeprowadzenia w przedszkolu/szkole autoewaluacji,
 6. dokonanie autoewaluacji swoich działań w zakresie wszystkich standardów PPZ lub SzPZ, oceny efektów działań w zakresie dobrego samopoczucia w przedszkolu/szkole oraz podejmowanych przez członków ich społeczności działań dla wzmacniania zdrowia, z wykorzystaniem metod i narzędzi dostępnych na stronie internetowej ORE

Harmonogram prac związanych z nadawaniem Krajowego Certyfikatu

 1. Wnioski o nadanie Krajowego Certyfikatu rozpatrywane są przez Kapitułę dwa razy w roku.
  Ustala się następujące terminy:

  1. Semestr pierwszy każdego roku szkolnego:
   − do 30 grudnia przedszkola i szkoły składają formularz Wniosku wraz z załącznikami do koordynatora wojewódzkiej sieci,
   − do 30 stycznia koordynatorzy wojewódzkich sieci przesyłają do ORE wnioski przedszkoli i szkół ubiegających się o nadanie Krajowego Certyfikatu wraz z załącznikami i swoją rekomendacją,
   − do 30 marca odbywa się posiedzenie Kapituły.
  1. Semestr drugi każdego roku szkolnego:
   − do 30 maja przedszkola i szkoły składają formularz wniosku wraz z załącznikami do koordynatora wojewódzkiej sieci,
   − do 30 czerwca koordynatorzy wojewódzkich sieci przesyłają do ORE wnioski przedszkoli i szkół ubiegających się o nadanie Krajowego Certyfikatu wraz z załącznikami i swoja rekomendacją,
   − do 30 września odbywa się posiedzenie Kapituły,
   − do 30 października przewodniczący Kapituły przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej listę przedszkoli i szkół rekomendowanych przez Kapitułę do nadania Krajowego Certyfikatu.
 1. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbywa się 1 raz w roku.

Termin wręczenia certyfikatów Minister Edukacji Narodowej przedstawia przewodniczącemu Kapituły. Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE zawiadamia przedszkola i szkoły o terminie uroczystości.

Okres ważności Krajowego Certyfikatu Krajowy Certyfikat przyznawany jest przedszkolu lub szkole na okres 5 lat. Po upływie tego okresu przedszkole lub szkoła może ubiegać się ponownie o jego nadanie po spełnieniu warunków podanych niżej w punktach 2-5.

Warunki ubiegania się o nadanie Krajowego Certyfikatu O przyznanie Krajowego Certyfikatu może ubiegać się przedszkole lub szkoła, po spełnieniu następujących warunków:

 1. Jest członkiem wojewódzkiej sieci PPZ i SzPZ i posiada wojewódzki certyfikat co najmniej od 3 lat.
 2. Dokona autoewaluacji swoich działań w zakresie wszystkich standardów PPZ lub SzPZ, oceny efektów działań w zakresie dobrego samopoczucia w przedszkolu/szkole oraz podejmowanych przez członków ich społeczności działań dla wzmacniania zdrowia, z wykorzystaniem metod i narzędzi dostępnych na stronie internetowej ORE.
 3. Dokona publicznej prezentacji wyników autoewaluacji, przedstawi sukcesy oraz wskaże problemy wymagające rozwiązania (formę i zakres tej prezentacji ustala przedszkole/ szkoła). Powinny w niej uczestniczyć osoby ze społeczności przedszkolnej/szkolnej oraz osoby spoza przedszkola/szkoły: koordynator wojewódzkiej sieci lub inny przedstawiciel wojewódzkiego zespołu wspierającego, rodzice, przedstawiciele społeczności lokalnej, władze oświatowe, przedstawiciele innych placówek.
 4. Na stronie internetowej przedszkola/szkoły prowadzi zakładkę Przedszkole Promujące Zdrowie/Szkoła Promująca Zdrowie zawierającą aktualne i wyczerpujące informacje na ten temat.
 5. Złoży w terminie podanym niżej w harmonogramie dokumentację, wskazaną we wniosku do koordynatora wojewódzkiej sieci PPZ i SzPZ i uzyska jego rekomendację a w przypadku, gdy w województwie są sieci rejonowe – uzyska także rekomendację jej koordynatora.

Koordynatorzy:

podkarpackie Grażyna Tereszkiewicz
wojewódzki koordynator
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

17 8671102 

gtereszkiewicz@ko.rzeszow.pl

podkarpackie Barbara Wolny
wojewódzki koordynatorRejon Tarnobrzeg (Tarnobrzeg, Nisko, Kolbuszowa Stalowa Wola, Mielec)
PCEN o/Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 206,

39-400 Tarnobrzeg

500 026 628

bwolny@pcen.pl

Rzeszów – przedszkola Agata Samborska – Bąk

rejonowy koordynator

Wsparcie: Renata Smyczyńska (PP nr 12 w Rzeszowie)

Joanna Gibała (PP nr 28 w Rzeszowie)

PP nr 43 Rzeszów

ul. Cicha 5

35-326 Rzeszów

609 623 075

agasamborska@interia.eu

 

Mielec – przedszkola Anna Łącz – Gaj

rejonowy koordynator

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu
 im. Kubusia Puchatka
ul. Mickiewicza 5139-300 Mielec
anna.lacz-gaj@pm1.mielec.pl
Jarosław (powiaty: jarosławski, przemyski, lubaczowski) Teresa Krasnowska
rejonowy koordynator Anna Sawicka rejonowy koordynator
Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty
i Promocji Zdrowia37-500 JarosławRynek 13a
Tel. 692467773 

jarosławskie.ngo@gmail.com

tkrasnowska@op.pl, annasawicka@adres.pl

Dębica

(powiaty: dębicki, ropczycko -sędziszowski, mielecki)

Anna Szczepanik
rejonowy koordynatorRenata Samson – Matysek Zespół Szkółw Niedźwiadzie Górnej
Przedszkole Miejskie nr 1 w Dębicy

ul. Szkotnia 10

39-200 Dębica

14 681 25 86 

przedszkole_nr1_debica@o2.pl

Jasło Monika Zięba
rejonowy koordynator
II Liceum Ogólnokształcące im. Ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle ul. Floriańska 24

38-300 Jasło

13 446 35 70

monikapo1@wp.pl

Więcej informacji  o PPZ i SzPZ w linku: https://www.pcen.pl/oferta-szkoleniowa-pcen/program-przedszkole-i-szkola-promujaca-zdrowie.html

Załączniki

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter