9 listopada 2021

Informacja dotyczące akredytacji dla WORD i OSK

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

                                                                                                        Rzeszów, 2021-11-08

Ważne

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego
Ośrodki Szkolenia Kierowców
w województwie podkarpackim

posiadający akredytacje Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1997) „Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.”

Przepis art. 33 ustawy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2021 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty
         Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter