5 stycznia 2024

Opłata za akredytację na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej w 2024 r.

Rzeszów, 5 stycznia 2024 r.

RW.546.1.2024.IS

Opłata za akredytację na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej w 2024 r.

Wysokość opłaty za akredytację kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej w 2024 roku

21 grudnia 2023 roku pismem DSKKZ-WKD.4220.1.2023.SD Minister Edukacji Barbara Nowacka ustaliła wysokość opłaty wnoszonej w 2024 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Opłata w 2024 roku wynosi 1290,65 zł.

Opłatę należy wnieść na konto NBP O/O Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000 ze wskazaniem tytułu wpłaty – „opłata akredytacyjna”

Opłatę należy wnieść osobno  na każdą formę kształcenia.

Z opłat są zwolnione podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

Uwaga! Wniesiona opłata za akredytację nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.
(art. 118 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe)

p.o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Dorota Nowak – Maluchnik

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter