22 grudnia 2022

Opłata za akredytację na kształcenie ustawicznego w formie pozaszkolnej w 2023r.

Rzeszów, 21 grudnia 2022 r.

RW.546.5.2022.IS

 

 

Opłata za akredytację na kształcenie ustawicznego w formie pozaszkolnej w 2023 r.

Wysokość opłaty za akredytację kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej w 2023 roku

16 grudnia 2022 roku pismem DSKKZ-WKD.4220.3.2022.SD Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2023 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Opłata w 2023 roku wynosi 1210,74 zł.

Opłatę należy wnieść na konto NBP O/O Rzeszów 31 1010 1528 0011 1122 3100 0000 ze wskazaniem tytułu wpłaty – „opłata akredytacyjna”

Opłatę należy wnieść osobno  na każdą formę kształcenia.

Z opłat są zwolnione podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

Uwaga! Wniesiona opłata za akredytację nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku. (art. 118 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe)

W załączniku pismo Ministra Edukacji i Nauki DSKKZ-WKD.4220.3.2022.SD

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-wysokosci-oplaty-wnoszonej-w-2023-r-przez-podmiot-ubiegajacy-sie-o-uzyskanie-akredytacji-na-ksztalcenie-ustawiczne-prowadzone-w-formie-pozaszkolnej

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter