22 lipca 2021

Termin ważności akredytacji PKO posiadanej przez placówki kształcenia ustawicznego prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Rzeszów, 2021-07-22

PiP.546.10.2021.BS

Szanowni Państwo Dyrektorzy
placówek kształcenia ustawicznego
posiadających akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Przypominam, że zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245, ze zm.) akredytacja kuratora oświaty przyznana:

  • przed dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym zachowuje moc do zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. (art. 103 ust. 1 ustawy);
  • przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. (art. 103 ust. 3 ustawy).

Akredytacja przyznawana jest w oparciu o nowe przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). Informacje dotyczące akredytacji znajdują się na stronie www.ko.rzeszow.pl w linku Załatwianie spraw → Akredytacja.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter