2 czerwca 2021

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2021 roku

ZBF.3122.15.10.2021

Podkarpacki Kurator Oświaty informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2021 roku.

Na konkurs wpłynęło 10 ofert, na łączną kwotę 1.859.758,00 zł oferujących 1.268 miejsc na koloniach i obozach.

Po zapoznaniu się z ofertami przez komisję oceniającą wyłoniono 10 ofert, przyznając dotacje w łącznej wysokości 1.253.339 zł. Wypoczynkiem zostanie objętych 853 dzieci z rodzin najuboższych oraz z Domów Dziecka.

Załączniki

Wypoczynek najuboższych 2021-informacja
Data: 2021-06-02, rozmiar: 30 KB
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter