20 września 2017

Dofinansowania organizacji studiów podyplomowych – powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rzeszów, 19.09.2017 r.

  

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego ORE.585.41.2.2017 w zakresie dofinansowania organizacji studiów podyplomowych „Programowanie w szkole –zwiększenie kompetencji kluczowych nauczycieli w zakresie ICT”  – dla czynnych zawodowo nauczycieli z województwa podkarpackiego w liczbie 20 osób za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

L.p. Zadanie Wykonawca i uzyskane punkty
1. Dofinansowania organizacji studiów podyplomowych „Programowanie  w szkole –zwiększenie kompetencji kluczowych nauczycieli w zakresie ICT”  – dla czynnych zawodowo nauczycieli z województwa podkarpackiego w liczbie 20 osób

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

100 pkt.

 

Od niniejszej decyzji nie przysługują środki ochrony prawnej.

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter