22 czerwca 2021

Apel Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznych wakacji

Rzeszów, 2021-06-21

ERA.5551.463.2021                                                                                               

Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół i placówek
oraz Rodzice i Uczniowie  

Wakacje to czas odpoczynku dzieci i młodzieży, a tym samym okazja do beztroskich zabaw nad wodą, pieszych wędrówek po górskich szlakach oraz wojaży turystyczno-krajoznawczych po Polsce oraz za granicą.

Mam nadzieję, że oferta wypoczynku letniego proponowana przez organizatorów będzie bogata, a przygotowane zajęcia w szkołach, świetlicach, klubach, domach kultury czy na obozach i koloniach będą dla uczniów atrakcyjne. Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy  będą mogli wyjechać poza miejsce zamieszkania i uczestniczyć w zorganizowanych formach wypoczynku. Niezależnie od miejsca wypoczynku, nietrudno o nieuwagę i wypadek.

Bardzo proszę wszystkich Państwa Dyrektorów szkół, Nauczycieli i Rodziców o uwrażliwienie dzieci i młodzieży na wszelkie formy zagrożeń i niebezpieczeństw, na które mogą być narażone w czasie letnich zabaw. Jeszcze przed wakacjami, zobowiązuję Państwa do przeprowadzenia działań informacyjnych i profilaktycznych dla uczniów, poświęconych zasadom bezpiecznego wypoczynku w domu i na podwórku, nad wodą czy w górach. Istotne jest uświadomienie niebezpieczeństw, z którymi młody człowiek może się spotkać, wskazać instytucje udzielające pomocy i wsparcia, jak Dziecięcy Telefon Zaufania czy Numer Alarmowy 112. Proszę Państwa również o zwrócenie szczególnej uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania uczniów w sieci internetowej. Rodziców zachęcam do zainstalowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do wybranych stron, częstych rozmów z dzieckiem. Proszę pamiętać, że cyberprzemoc pod różnymi postaciami dotyka wszystkich użytkowników internetu, bez względu na wiek,  czy poziom umiejętności posługiwania się komputerem. 

Zwracam się także z prośbą do rodziców, w tym także prowadzących gospodarstwa rolne, by angażując dzieci do różnych zadań nie stwarzających zagrożenia dla ich zdrowia, w tym związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego czy rolnego, pamiętali  o nadzorze i bezpieczeństwie. Wszystkim Państwu życzę, dobrego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku !

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter