20 czerwca 2022

“Bezpieczne wakacje 22”

Rzeszów, 2022-06-20

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ERA.5551.562.2022.MM

Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Organizatorzy wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
z województwa podkarpackiego

Uprzejmie informuję, że Wydział Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie w dniach od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. przeprowadzi działania drogowe na terenie województwa podkarpackiego pn. „Bezpieczne wakacje 22”. Działania mają charakter ogólnopolski, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w czasie trwania letniego wypoczynku.

W ramach działań wyprzedzających, jednostki podległe KWP w Rzeszowie uzyskają informacje o miejscach zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży, jak też możliwości skontrolowania pojazdów wyjeżdżających i przewożących dzieci na wakacje. Kontrolę należy zgłosić do służby dyżurnej danej jednostki policji, przynajmniej 24h przed planowanym wyjazdem, jak też podać telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej kontrolę. Planowe miejsca kontroli autokarów zostaną opublikowane na stronie internetowej KGP oraz wszystkich komend wojewódzkich, w zakładce „Bezpieczne wakacje”, przed rozpoczęciem działań.

W trakcie szczegółowych kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież funkcjonariusze policji będą zwracać szczególną uwagę m.in. na:
– stan trzeźwości kierujących,
– braki w wyposażeniu, w tym dotyczące urządzeń rejestrujących prędkość pojazdu oraz czas jazdy i postoju,
– prawidłowość oświetlenia pojazdów,
– dobór miejsc postoju w czasie podróży,
– dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze,
– właściwy załadunek przewożonego bagażu,
– wyposażenie obowiązujące podczas przewozu osób.

Ponadto w miejscach zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzone będą spotkania i pogadanki propagujące bezpieczne zachowanie w ruchu drogowym. Rejony tych miejsc zostaną objęte specjalnym nadzorem w celu zapewnienia prawidłowej przejezdności i płynności ruchu pojazdów oraz pieszych.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter