14 grudnia 2021

Nowa Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku

Rzeszów 2021-12-14

ERA.5551.1399.2021.LW                                                                          

Szanowni Państwo,
organizatorzy wypoczynku
dzieci i młodzieży z terenu
województwa podkarpackiego

                                                      

       W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz.452) wprowadzone zostały zmiany w załączniku nr 6 do rozporządzenia, tj. „Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku(rozporządzenie zmieniające z 22 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1548)).

       Zmiana polega na skreśleniu we wzorze załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia, w części II „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku” wyrazów: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135, z późn. zm.).”

       Ponadto, w części II Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, pn. „Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku” usunięto informację o posiadaniu przez uczestnika wypoczynku szczepienia ochronnego przeciwko durowi. Obecnie szczepienie przeciwko durowi nie należy do szczepień obowiązkowych i wymaganie tego szczepienia oraz – co za tym idzie – jego potwierdzenie, nie znajduje uzasadnienia.

Dodatkowo w Karcie wprowadzone zostały zmiany porządkujące.

       W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do wszystkich  organizatorów wypoczynku oraz dyrektorów szkół i placówek o zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w ww. rozporządzeniu oraz o stosowanie dla uczestników wypoczynku nowego wzoru Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Nowy wzór Karty dostępny jest pod poniższym odnośnikiem.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1548

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter