LISTA ZLIKWIDOWANYCH SZKÓŁ PRZEKAZANYCH DO ARCHIWUM KOLP. MIEJSCOWOŚĆ NAZWA SZKOŁY DATY SKRAJNE DOKUMENTACJI UWAGI
1 Albigowa Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Albigowej 1959 - 2000 Szkoła została utworzona jako Szkoła Rolniczo Gospodarcza w Albigowej
2 Baligród Przedszkole Niepubliczne w Baligrodzie 2011 - 2019 Przedszkole Niepubliczne w Baligrodzie utworzone zostało przez Stowarzyszenie ,, NASZA PRZYSZŁOŚĆ-TARNAWA. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w 2011 r. W 2019 r. zostało zlikwidowane.
3 Bandrów Szkoła Podstawowa w Bandrowie 1940 - 2008
4 Basznia Dolna Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Baszni Dolnej 1999 - 2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019
5 Będzienica Szkoła Podstawowa w Będzienicy 1951 - 2014
6 Białobrzegi Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach 1999 - 2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019. Dokumenty przekazane przez Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach
7 Bielowy Szkoła Podstawowa w Bielowach 1991 - 2006
8 Bieździedza Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Bieździedzy, Ośrodek Szkolenia Rolniczego i Wojskowego w Bieździedzy, Średnia Szkoła Rolnicza w Bieździedzy, Państwowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Bieździedzy 1946 - 1980 Dokumentacja szkolna przekazana przez Zespół Szkół Rolniczych w Trzcinicy
9 Bircza Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Birczy 2008 - 2011 Niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna prowadzona przez Jolantę Dzioba z siedzibą w Siedlcach. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2012 r.
10 Bircza Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Birczy 2008 -2010 Niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna prowadzona przez Jolantę Dzioba z siedzibą w Siedlcach. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2011 r.
11 Bircza Zespół Szkół im. ks. prałata płk. T. Dłubacza w Birczy 1997-2021 Zespół Szkół im. ks. prałata płk. T. Dłubacza założony w 2017 roku, a rozwiązany w 2021 roku. W skład zespołu wchodziło: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Technikum Informatyczne, Liceum Agrobiznesu, Liceum Ekonomiczne oraz Gimnazjum.
12 Błażkowa Szkoła Przysposobienia Rolniczego - Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Błażkowej 1962 - 1992 Dokumentacja szkolna przekazana przez Zespół Szkół w Trzcinicy
13 Błędowa Tyczyńska Szkoła Podstawowa w Błędowej Tyczyńskiej 1925 - 2011
14 Błędowa Zgłobieńska Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej 1986 - 2013
15 Boguchwała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa "ZAPEL" w Boguchwale 1958 - 1967
16 Boguchwała Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Boguchwale 2009 - 2015 Oddział przedszkolny został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r.
17 Bojanów Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bojanowie, ul. Kolbuszowska 11 1951 - 2012
18 Boratyn Publiczne Gimnazjum w Boratynie 1999 - 2019 Gimnazjum w Chłopicach powołano 1999 roku. W 2001 roku przeniesione zostało do nowego budynku w Boratynie i tak zmieniło nazwę na Publiczne Gimnazjum w Boratynie. W związku z reformą edukacji, rada gminy podjęła decyzję o wygaszeniu Publicznego Gimnazjum w Boratynie z dniem 31 sierpnia 2019 roku.
19 Borowa Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Borowej 1999 - 2008
20 Bratkowice Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach 1982 - 2013
21 Brzezowa Szkoła Podstawowa w Brzezowej 1973 - 2008
22 Brzezówka Szkoła Podstawowa w Brzezówce 1963 - 2011
23 Brzostek Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzostku 2006 -2019 Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Brzostku założone w 2006 roku na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, wchodziło w skład ZSz J.P. II w Brzostku. w 2012 roku przekształcone w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzostku. W 2018 LO w Brzostku wyłączono z ZSz w Brzostku. Zlikwidowane w 2019 roku.
24 Brzostek Liceum Ogólnokształcące w Brzostku, Zespołu Szkół im. J.p.II 2000-2010 Szkoła przekazała arkusze ocen 2000 - 2010, sprawozdania z egz. z lat 2006 - 2010 i protokoły z egzaminów dojrzałości z 2004 roku. Pozostała część dokumentacji pozostała w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku ponieważ była prowadzona ogólnie dla Zespołu.
25 Brzostowa Góra Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzostowej Górze 1961-2022 Dokumentacja z wcześniejszych lat szkolnych, dotyczy ksiąg arkuszy ocen, kronik szkolnych, będą przekazane do Archiwum Państwowego w Kielcach oddział w Sandomierzu. Z dniem 31 sierpnia 2022 r. szkoła została zlikwidowana.
26 Brzozów Gimnazjum Dwujęzyczne w Brzozowie 2015 - 2019 Z dniem 31 sierpnia 2019 zakończenie działalności Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Brzozowie
27 Brzozów Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie 1997 - 2015 Szkoła funkcjonowała pod nazwą Technikum Zawodowe Zaoczne/ Technikum dla dorosłych w zawodzie technik budownictwa. Z dniem 1 września 2004 r. zostało przekształcone w Technikum Uzupełniające dla dorosłych Uchwałą Rady Powiatu w Brzozowie Nr XVIII/85/04 z dnia 25 maja 2004 r.
28 Brzozów Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzozowie ZDZ w Rzeszowie 2008 - 2013 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych 20.12.2007 r. Szkoła była prowadzona przez ZDZ w Rzeszowie. Likwidacja z dniem 20.09.2013 r.
29 Brzozów Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brzozowie, Al. J. Piłsudskiego 2 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2008 - 2011 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej rozpoczeła funkcjonowanie z dniem 1.02.2008 r. Wykreślenie z ewidencji nastąpiło z dniem 31.08.2016 r.
30 Brzyski Publiczne Gimnazjum w Brzyskach 1999 - 2019
31 Bzianka Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Bziance 1999 - 2008
32 Bzianka Szkoła Podstawowa w Bziance 1998 - 2012 Szkoła zlikwidowana Uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr XIX/143/2012 z 23 marca 2012 r.
33 Chmielnik Społeczne Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku 4B 2002 - 2015 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom
34 Chmielnik Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku 1999-2019 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Stowarzyszenie " W Tę Samą Stronę" Zlikwidowana 31 sierpnia 2019 roku
35 Chrząstów Niepubliczne Przedszkole Zielony Raj w Chrząstowie 2013 - 2017 Przedszkole prowadzone było przez Firmę Usługową TEMA s.C. Małgorzata Chruściel, Teresa Leś
36 Cieklin Publiczne Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Cieklinie 1999 - 2019 Publiczne Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Cieklinie zakończyło działalność w sierpniu 2019 roku.
37 Cieszanów - Nowe Sioło Publiczne Gimnazjum w Cieszanowie - Nowym Siole 1991-2019 Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2019
38 Cmolas Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Cmolasie 2007 - 2009 Dokumentacja przekazana przez Siedleckie Centrum Edukacyjne.
39 Cmolas Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Cmolasie 2007 - 2010 Niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna o uprawnieniach szkoły publicznejprowadzona przez Jolantę Dzioba z siedzibą w Siedlcach. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 1 grudnia 2010 r.
40 Cygany Gimnazjum w Zespole Szkół w Cyganach 2003 - 2014 Gimnazjum powstało w 2003 r. i wchodziło w skład Zespołu Szkół. Likwidacja nastapiła z dniem 31 sierpnia 2014 r.
41 Czarna Sędziszowska Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej 1999 - 2019 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Sędziszowskiej zakończyło działalność 31 sierpnia 2019 roku
42 Czarnorzeki Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach 1963 - 2020 Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach zlikwidowana została w 2020 roku.
43 Czaszyn Społeczne Przedszkole Rodzinne 2016 - 2022 Społeczne Przedszkole Rodzinne prowadziła pani Łucja Szpara. Wykreślone z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2022 roku.
44 Czeluśnica Szkoła Podstawowa w Czeluśnicy 1946 - 2015 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
45 Czerce Szkoła Podstawowa w Czercach 1990-2008 Szkoła zlikwidowana w 31 sierpień 2008 roku. W latach 2008-2013 szkoła w Czercach była Filią Szkoły Podstawowej w Dobrej. Szkoła nie prowadziła Uchwał Rady Pedagogicznej.
46 Czermin Gimnazjum w Czerminie 1999 - 2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2019 r.
47 Czermna Gminna Szkoła Rolnicza w Czermnej 1945 - 1950 Dokumentacja inna niż z przebiegu nauczania. Całość przechowywana w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
48 Dąbrowica Publiczne Gimnazjum w Dąbrowicy 2013 - 2019 Publiczne Gimnazjum w Dąbrowicy powstało po rozwiązaniu Zespołu Szkół w Dąbrowicy . W 2013 roku podjęto uchwałę o rozwiązaniu Zespołu Szkół w Dąbrowicy i w sprawie przekazania prowadzenia gimnazjum dąbrowickiemu stowarzyszeniu. w 2019 roku zakończyło działalność.
49 Dąbrówka Polska Państwowe Podkarpackie Gimnazjum Rolnicze w Dąbrówce Polskiej 1946 - 1949 Dokumentacja z przebiegu nauczania oraz inna dotycząca zatudniania i zwalniania pracowników przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
50 Dębica Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2008 - 2014 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2014 r.
51 Dębica Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego "Wiedza" w Dębicy 2006 - 2014 Niepubliczna ponadgimnazjalna szkoła policealna została założona w 2006 roku. Osobami prowadzącymi szkołę byli Pani Anna Mroszczyk i Pan Krzysztof Kubiś. Uprawnienia szkoły publicznej zostały nadane z dniem 17 kwietnia 2007 r. na kształcenie w zawodzie
52 Dębica Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy 1971 - 2007 Szkoła w 2002 r. została przekształcona w I Liceum Profilowane w ZSZ Nr 1 w Dębicy
53 Dębica Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego w Dębicy, ul. Lisa 2 2007 - 2009 Szkoła została wpisana do ewidencji 12 grudnia 2007 r. Osoby prowadzące szkołę to Anna Mroszczyk i Krzysztof Kubiś. Szkoła kształciła w zawodzie technik usług kosmetycznych i na kształcenie w tym zawodzie nadane zostały jej uprawnienia szkoły publicznej z dniem 1 września 2008 r. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 22 września 2008 r.
54 Dębica I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy, ul. Rzeszowska 78 2002 - 2014 Szkoła do dnia przekształcenia - 1 września 2002 r. funkcjonowała jako Liceum Zawodowe. Przekształcona w trzyletnie I Liceum Profilowane. Likwidacja szkoły nastąpiła z dniem 31 sierpna 2014 r
55 Dębica Gimnazjum Dwujęzyczne 2015-2019 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznych, prowadzona przez Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Likwidacja szkoły nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2019 r.
56 Dębica Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy 1958-2001 Dokumentacja z wcześniejszych lat szkolnych, dotyczy ksiąg arkuszy ocen, kronik szkolnych będą przekazane do Archiwum Państwowego w Krakowie O/ w Tarnowie. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2001 roku
57 Dębica Miejskie Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy 1999-2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019
58 Dębica Roczna Szkoła Policealna SIGMA w Dębicy 2017-2020 Szkoła kształciła w kierunkach: Asystent nauczyciela przedszkola, Wizaż i stylizacja, Dietetyk, Sekretarka medyczna. Wykreślona z dniem 14 grudnia 2019 z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
59 Dębica Policealne Studium w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2010 - 2019 Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 28 maja 2019 roku
60 Dębica Punkt Przedszkolny Akademia Radosnego Przedszkolaka 2013-2020 Punkt Przedszkolny Akademia Radosnego Przedszkolaka w Dębicy prowadzona była przez spółkę WELDON w Brzozówce. Zlikwidowane z dniem 31 grudzień 2020 roku
61 Dębica Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębicy ul. Grottgera 3 2013-2019 Szkoła prowadzona przez Michała Pietraszka. Wykreślona z dniem 2 grudnia 2019 roku z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Dębickiego.
62 Dębica Niepubliczna Szkoła Biznesu w Dębicy 1995 - 2003 Szkoła prowadzona przez Centrum Promocji Szkół Biznesu sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie. Szkoła prowadziła Studium Menadżerskie 1995 - 1997, Studium Administracji 1997 - 2003, Studium Finansów i Rachunkowości 1995 - 2002.
63 Dębica Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochroniarz" w Dębicy, ul. I. Lisa 2 2006 - 2009
64 Dębica Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Dębicy, ul. Sienkiewicza 1 2004 - 2010 Szkoła kształciła w zawodach: technik ekonomista, technik spedytor, technik informatyk. Osoba prowadzącą szkołę był Pan Michał Pietraszek.
65 Dębica Niepubliczne Policealne Studium Pracowników Ochrony w Dębicy, ul. Sienkiewicza 1 2004 - 2008 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Pana Michała Pietraszek. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem29.09.2008 r.
66 Dębica Niepubliczne Policealne Studium Służb Społecznych w Dębicy, ul. Sienkiewicza 1 2004 - 2007 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Michała Pietraszka. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 29.09.2008 r. Dokumentacja zawiera również sprawy dotyczące praktyk zawodowych.
67 Dębica Policealne Studium Zawodowe w Dębicy, ul. Konarskiego 10 Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie 2003 - 2008
68 Dębno Niepubliczna Szkoła Gimnazjum i Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Dębnie 2007 - 2019 Niepubliczne Gimnazjum w Dębnie o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzone było przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno. W 2017 r zmieniło nazwę na Niepubliczną Szkołę Podstawową e Dębnie. Zlikwidowana 31 sierpnia 2019 roku.
69 Dobra Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Dobrej 1984-2020 Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Dobrej zlikwidowana została 31.08.2020 r. Arkusze ocen absolwentów wg roczników urodzenia od 1935 - 1971 przekazane zostały na podstawie protokołu z 1987r. Szkole Podstawowej w Sieniawie. W latach 2008-2013 Szkoła Podstawowa w Dobrej miała szkołę filialną w Czercach.
70 Domaradz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu 1960-2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2021 roku. Część dokumentacji przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie oddział w Sanoku.
71 Drohobyczka Publiczna Szkoła Podstawowa w Drohobyczce 1959-2017 Po reformie edukacji w 1999 r. przekształcona w szkołe sześcioklasową. Ze względu na malejącą liczbę dzieci w 2012 roku został obniżony stopień organizacji do kl.I- III z oddziałem przedszkolnym. 31 sierpnia 2017 roku nastąpiła likwidacja Publicznej Szkoły w Drohobyczce. Dokumentacja z przebiegu nauki z lat 1914-1957 znajduje się w Archiwum Państwowym w Przemyślu. w dokumentacji znajdują się arkusze ocen ze Szkoły Przysposobienia Rolniczego 1966 - 1973
72 Dubiecko Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku 1999 - 2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019
73 Duląbka Szkoła Podstawowa w Duląbce
74 Duląbka Szkoła Podstawowa w Duląbce
75 Duląbka Szkoła Filialna w Duląbce Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieklinie
76 Dulcza Mała Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Dulczy Małej 2006 - 2018 Niepubliczne Gimnazjum w Dulczy Małej zlikwidowane dnia 6 marca 2019 roku. Szkoła kształciła dzieci z niepełnosprawnością i upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym.
77 Durdy Publiczna Szkoła Podstawowa w Durdach 1945 - 2017
78 Dynów Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawdowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ul.Polna 3 2003 - 2009
79 Dzikowiec Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 1999 - 2019 Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu wchodziło w skład Zespołu Szkół w Dzikowcu. Zlikwidowane w 2019 roku.
80 Folusz Szkoła Podstawowa w Foluszu 1960 - 2012
81 Frysztak Gimnazjum Nr 2 Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku 1999 - 2019 Gimnazjum Nr 2 Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku. Istniało w latach 1999-2019 i kształciło uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w tym ze sprzężeniami. Zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2019
82 Glinik Polski Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gliniku Polskim 1925 - 2011
83 Gliny Małe Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Glinach Małych i filia w Sadkowej Górze - Ujście 1945 - 2012
84 Gliny Małe Społeczne Gimnazjum w Glinach Małych 2012-2019 W dokumentacji uwierzytelnione kopie Protokołów i Uchwał Rady Pedagogicznej.(Oryginały w Zespole Szkół Społecznych w Glinach Małych)
85 Głogów Małopolski Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Małopolskim 2015 - 2019 Gimnazjum Dwujęzyczne wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim. Zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2019.
86 Głogów Małopolski Oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 2009 - 2015 Oddział przedszkolny zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r.
87 Gorliczyn Gimnazjum im. św. J. Pelczara w Gorliczynie 1999-2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2019
88 Gorzyce Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach 2006 - 2015 Dokumentacja połączona z dokumentacją innych szkół w zespole. Kurator Oświaty wyraził czasową zgodę na pozostawienie dokumentacji w Zespole Szkół w Gorzycach.
89 Górki Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Górkach i Szkoła Podstawowa w Łysakówce 1934 - 2012 W dokumentacji znajduje się również dokumentacja SP w Łysakówku i SP w Surowej
90 Górki Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Górkach 1999 - 2012
91 Górki Niepubliczne Gimnazjum w Górkach 2012 - 2019 Niepubliczne Gimnazjum w Górkach rozpoczęło swoją działalność 1.09.2012 r. po likwidacji Zespołu Szkół w Górkach. Organem prowadzącym szkołę było Góreckie Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne ,,Pasjonat" Zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2019.
92 Grabie (gm. Krempna) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabiu 2008 - 2011 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przygranicznych w Grabiu.
93 Gwoździanka Szkoła Podstawowa w Gwoździance 1962 - 2020 Szkoła Podstawowa w Gwoździance zlikwidowana 31 sierpnia 2020 roku. Dokumentacja nie zawiera Uchwał Rad Pedagogicznych do roku 2020, ponieważ nie były prowadzone. Brak arkuszy ocen uczniów urodzonych 1964-1978. Dokumentacja z lat 1932 - 1973 przekwalifikowana na kategorię A i przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Dokumenty przekazane przez Gminę Niebylec.
94 Handzlówka Niepubliczne Gimnazjum im. Franciszka Magrysia w Handzlówce 1999 - 2017 Szkoła rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2001 r. jako gimnazjum niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkołę było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka.
95 Harta Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. B. Markiewicza w Harcie 1958-2023 Brak arkuszy ocen uczniów urodzonych w latach 1960-1978. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2023
96 Hucisko Nienadowskie Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku Nienadowskim 1968-2018 Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku Nienadowskim o strukturze organizacyjnej I- VI z obniżonym stopniem organizacyjnym do klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym. Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 roku.
97 Huta Brzuska Szkoła Podstawowa w Hucie Brzuskiej 1946 - 2011
98 Hyżne Gimnazjum w Hyżnem 1999 - 2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019
99 Iwierzyce Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach 2004-2019 Szkoła rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2004 roku. Zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019 r.
100 Iwonicz Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu 2007 - 2023 Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu powstał w 2007 r. W Zespole Szkól Funkcjonowało Gimnazjum dla Dorosłych (w 2017 roku zostało przekształcone na Szkołę Podstawową dla Dorosłych) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Iwoniczu ( w 2017 roku przekształcona w Branżową Szkołę I stopnia w Iwoniczu).
101 Iwonicz Zespół Szkół w Iwoniczu, ul. Zadwór 15 2007 -2012 Protokoły na tytuł zawodowy i mistrza w zawodzie.
102 Iwonicz Przedszkole Specjalne w Iwoniczu 1986 - 1996
103 Iwonicz Gimnazjum Sportowe 2001-2007
104 Iwonicz Zdrój Szkoła Policealna w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskim w Iwoniczu Zdroju ul. Piwarskiego 19 1985 - 2008 Szkoła Policealna w Iwoniczu Zdroju wchodziła w skład Zespołu Szkół gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju przekształcając sie w poszczególnych latacg w Medyczne Studium Zawodowe - fizjoterapia 1985-1989 Zespół Szkół Gastronomicznych w Iwoniczu-Zdroju, Medyczne Studium Zawodowe - Dietetyka 1989-1991 Zespół Szkół Gastronimicznych w Iwoniczu Zdroju, Szkoła Policealna - Dietetyk 2001-2007 Iwonickie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Iwoniczu - Zdroju do 31.08.2004, Szkoła Policealna - Kelner, specjalizacja:barman 2006-2008, Zespół Szkół Gastronimiczno-Hotelarskich w Iwoniczu - Zdroju. Okres istnienia Szkoły Policealnej 01.09.1985-31.08.2017
105 Izdebki Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach 1969-2019 Część dokumentacji została przekwalifikowana na kat. A i przekazana do AP w Rzeszowie Oddział w Sanoku. Początki szkoły sięgają pierwszej połowy XVII wieku. W roku 1966/67 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach zaczyna funkcjonować jako szkoła ośmioklasowa. Z dniem 1.09.1999 r. w miejsce Szkoły Podstawowej Nr 1 utworzono Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach do którego uczęszcza młodzież z terenu Izdebek i Wary. Po czterech latach nastąpiła reorganizacja szkół w Gminie Nozdrzec - uczniowie z Wary rozpoczęli naukę w ZS w Warze. W wyniku reformy oświaty w 2017 r. Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1 w Izdebkach, która mocą uchwały została zlikwidowana w 2019 r.
106 Izdebki Szkoła Podstawowa Nr 4 w Izdebkach 1969 - 2019 Część dokumentacji została przekwalifikowana na kat. A i przekazana do AP w Rzeszowie O/w Sanoku. Szkoła powstała 1952 roku. Przez lata była rozbudowywana. w W 1972 r. do jej obwodu została włączona Szkoła Podstawowa Nr 5 w Izdebkach - Rzekach do której uczęszczało 14 uczniów. w 1999 roku do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Izdebkach włączono Szkołę Podstawową Nr 3 w Rudawcu. Od 2000/2001 została zmieniona organizacja pracy i szkoła funkcjonowała jako sześcioklasowa z oddziałem przedszkolnym. Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2019.
107 Jagodnik Szkoła Podstawowa w Jagodniku 1944 - 2008
108 Jarosław Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39 2011 - 2013 Szkoła prowadzona była przez Instytut Postępowania Twórczego sp. z o. o. w Łodzi. Szkoła niepubliczna posiadała uprawnienia szkoły publicznej kształciła w systemie zaocznym. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 2.10.2013 r.
109 Jarosław Medyczne Studium Zawodowe w Jarosławiu 1962 - 2002
110 Jarosław Liceum Ogólnokształcące dla pracowników MON w Jarosławiu 1955 - 1960 Dokumentacja przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie
111 Jarosław Szkoła Zawodowa dla żołnierzy przy jednostce wojskowej 4121 w Jarosławiu 1962 - 1971 arkusze ocen, indeksy
112 Jarosław Szkoła Zawodowa przy jednostce wojskowej 2376 dzienniki, arkusze ocen
113 Jarosław Miejski Ośrodek Prac Pozaszkolnych w Jarosławiu 1998 - 2016 Dokumentacja przechowywana za zgodą Kuratora w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu.
114 Jarosław III Liceum Ogolnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39 1995 - 2017 Szkoła powstała 1.09.1995 r. jako Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Czartoryskich. W 1996 r. zostało włączone do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Od 2006 r. funkcjonowało pod nazwą III Liceum Ogólnokształcące
115 Jarosław Technikum Nr 7 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu 2012-2017
116 Jarosław Technikum Nr 7 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 63 A 2012 - 2017 W CKZiU w Jarosławiu pozostały Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej
117 Jarosław Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1978 - 2003
118 Jarosław Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1960 - 1991 Arkusze ocen technikum dla pracujących, Zasadniczej Szkoły Zawodowej,PSS, WZGS.
119 Jarosław Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu 1961 - 2002 Szkoła zaoczna w latach 1971 - 1976 posiadała punkty konsultacyjne ( filie ) w Przemyślu, Leżajsku, Lubaczowie, Przeworsku. Kształcenie odbywało się także eksternistycznie.
120 Jarosław I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, ul. 3 - go Maja 4 1976 - 1990 Dokumentację stanowią protokoły egzaminów eksternistycznych i nieodebrane świadectwa.
121 Jarosław Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Promocji Przediębiorczości w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39 1995 - 2010
122 Jarosław Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony Ochroniarz w Jarosławiu 2003 - 2010 W dokumentacji znajdują sie również karty praktyk z lat 2007 - 2010
123 Jarosław Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu 1999 - 2013 Szkoła została założona z dniem 1.09.2000 r., jednakże zawiera dokumentację z OHP z 1999 r.. Zlikwidowana z dniem 31.08.2012
124 Jarosław Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu 2000 - 2014 Szkoła została utworzona z dniem 1.09.2000 r. jako Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Uległa przekształceniu 1.09.2004 r. na mocy Uchwały RP Jarosławskiego Nr XVII/189/04 z dnia 30.06.2004 r. Zlikwidowana z dniem 31.08.2013 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego w 2011 r. zmieniło nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
125 Jarosław Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu 2000 - 2015 1 września 2000 utworzono Technikum Mechaniczne dla Dorosłych, Budowlane dla Dorosłych, Handlowe dla Dorosłych, Odzieżowe dla Dorosłych, Technologii Żywności dla Dorosłych. Wszystkie zostały przekształcone w 2004 r. w Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych. Likwidacja nastąpiła z dniem 31.08.2015 r.
126 Jarosław Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jarosławiu 2011 - 2015 Szkoła niepubliczna została założona przez Panią Ewę Piechowską. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 30 września 2014 r.
127 Jarosław Medyczna Szkoła Policealna w Jarosławiu 2012 - 2013 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej założona przez Pania Ewę Piechowską. Data rozpoczęcia działalności oświatowej 1 września 2012 r. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 30 listopada 2013 r.
128 Jarosław Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Traugutta 15 2008 - 2014 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, została utworzona w 2008 r. Organem prowadzącym była Pani Halina Sokolik - Nieradka. Szkołę wykreślono z ewidencji szkół i placóewk niepubllicznych z dniem 30 września 2014 r.
129 Jarosław Policealna Szkoła Centrum Kształcnia Europejskiego Wiedza w Jarosławiu, ul. Opolska 4 2008 - 2014 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2008 r. Organem prowadzącym byłi Pani Anna Mroszczyk i Pan Krzysztof Kubiś. Szkoła kształciła w systemie zaocznym w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik usług kosmetycznych. Wykreślona z ewidencji szkół i pacówek z dniem 30 września 2014 r.
130 Jarosław III Liceum Profilowane w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu, ul. 3 Maja 10 2004 - 2014 Liceum Profilowane powstało w 2002 r. z przekształcenia Technikum i Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. W Zespole Szkół Liceanych i Technicznych pozostała dokumentacja Technikum i Liceum Zawodowego, arkusze ocen III LP z lat 2002-2004, egzamin maturalny z lat 2005 - 2007, Księga uczniów z lat 2002 - 2007. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
131 Jarosław Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu 1954 - 2002 Zawiera m.in. dokumentacje Technikum Budowlanego, Technikum Mechanicznego
132 Jarosław Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu 1973 - 2001 dokumentacja Zaocznego Technikum Włókienniczego. Od 1995 protokoły egzaminu maturalnego znajdują się w Archiwum CKZiU w Jarosławiu
133 Jarosław Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum 2015 - 2019 Szkoła powstała w 2015 roku. Prowadzona przez Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL ACADEMY JAROSŁAW, prezes Michał Cebula. Cele kształcenia i wychowania w szkole zespolone były z możliwością uczestnictwa uczniów w rozszerzonym procesie treningowym. Zlikwidowana 31 sierpnia 2019 roku.
134 Jarosław Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39 1997-2005 Szkoła rozpoczęła działalność w 1997 roku. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu miało siedzibę przy ul. Kraszewskiego. Placówka prowadzona była przez Państwo Smyk. Wykreślona z ewidencji w 2005 roku
135 Jarosław Liceum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Jarosławiu 2012 - 2018 Szkoła wykreślona z dniem 19 grudnia 2019 z Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych.
136 Jarosław Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jarosławiu ul Traugutta 15 2008-2020 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych kształciło dorosłych w systemie zaocznym na podbudowie szkoły gimnazjalnej. Szkoła zlikwidowana 31 października 2020 roku.
137 Jarosław Technikum Uzupełniające Nr 4 (Technikum Mechaniczne) Z.S. Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 1982-2006 W 1982 r. powołano Technikum Mechaniczne oraz Technikum Mechaniczne dla Pracujących działające w ramach Zespołu Szkół Mechanicznych w Jarosławiu. Po 1985 r. Technikum kształciło w różnych zawodach i kierunkach do 2006 r. W 2012 r. przekształciło się w Technikum Uzupełniające Nr 4 w Jarosławiu wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
138 Jarosław V Liceum Ogólnokształcące w Z.S. Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu 2002-2018 W 2002 r. w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu powstało Liceum Ogólnokształcące, które funkcjonowało do 2018 r. w 2006 r. nadano mu nr V, a w 2011 r imię. Pełna nazwa brzmiała V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Jarosławiu.
139 Jarosław I Liceum Profilowane w Z. S. Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. 2002-2013 W 2002 r. w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu powstało Liceum Profilowane, które funkcjonowało do 2010 roku. W 2006 r. nadano mu nr I , pełna nazwa brzmiała I liceum Profilowane w Jarosławiu.
140 Jarosław Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu. 2021-2023
141 Jasło Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jaśle 2001 - 2004 Społeczne Gimnazjum w Jaśle powstało w 2001 roku. W 2004 r. z powodu braku wystarczającej ilości kandydatów zostało wykreślone z ewidencji. Dokumentacja niekompletna. Protokoły i Uchwały Rady Pedagogicznej uległy zniszczeniu w czasie powodzi.
142 Jasło Społeczne Technikum Uzupełniające Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jaśle 2000 - 2015 Społeczne Technikum Uzupełniające w Jaśle zostało założone w 2000 roku.Szkoła kształciła w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik budownictwa. Na dwa pierwsze wymienione zawody szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej. Dokumentacja niekompletna uległa zniszczeniu w czasie powodzi. Wykreślona z ewidencji w 2015 roku w związku z reformą szkolnictwa.
143 Jasło Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jaśle 1997 - 2020 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Jaśle zostało powołane w 1997. Dokumentacja niekompletna brak jest protokołów egzaminów maturalnych uległy zniszczeniu w czasie powodzi. Szkoła zlikwidowana w 2020 roku z powodu braku naboru.
144 Jasło Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wszechnica w Jaśle 2011 - 2019 Szkoła prowadzona przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA. Dokumentacja niekompletna brak jest dzienników,protokołów egzaminów semestralnych i maturalnych, Uchwał i Protokołów Rad Pedagogicznych.Uległy zniszczeniu w czasie powodzi. Szkoła zlikwidowana 27 stycznia 2020 roku
145 Jasło Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wszechnica w Jaśle. 2011 - 2013 Szkoła prowadzona przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA. Dokumentacja niekompletna brak jest Uchwał i Protokołów Rady Pedagogicznej i Protokołów z egzaminów semestralnych uległy zniszczeniu w czasie powodzi. Szkoła zlikwidowana 27 września 2013 roku
146 Jasło Policealna Studium Zawodowe WSZECHNICA w Jaśle 2004 - 2019 Szkoła prowadzona przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA. Dokumentacja niekompletna brak jest dzienników, Protokołów egzaminów semestralnych, Uchwał i Protokołów Rady Pedagogicznej uległy zniszczeniu w czasie powodzi. Szkoła zlikwidowana 27 stycznia 2020
147 Jasło Policealne Studium Przedsiębiorczości i Administracji w Jaśle, ul. Słowackiego 6 2000 - 2007
148 Jasło Społeczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jaśle, ul. Słowackiego 6 2001 - 2006
149 Jasło Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jaśle 1958 - 1979 Dokumentacja przekazana przez II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle.
150 Jasło Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jaśle 1957 - 1962 Dokumentacja przekazana przez II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle.
151 Jasło Studium Wychowania Przedszkolnego w Jaśle 1971 - 1986 Dokumentacja przekazana przez II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle.
152 Jasło Studium Nauczycielskie w Jaśle 1985 - 1994 Dokumentacja przekazana przez II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle.
153 Jasło Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Olimpijczyków Polskich w Jaśle 1985 - 2002
154 Jasło Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Jaśle Placówka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Zlikwidowana z dniem 1.09.2016. Dokumentacja przechowywana w archiwum Starostwa Powiatowego w Jaśle
155 Jasło Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jaśle Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, ul. Kochanowskiego 5 2013 - 2016 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
156 Jasło Technikum Uzupełniające Nr 2 w Zespole Szkół Usługowowych i Spożywczych w Jaśle, ul. Staszica 30 B 2006 - 2014 Szkoła została założona jako Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Zespole Szkół Nr 2 w Jaśle i pod tą nazwą funkcjonowała w latach 1982 - 1988, następnie jako Techniku Mechaniczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej do 2004 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/125/04 z dnia 27 lipca 2004 r. zostaje przekształcone w 3 letnie Technikum Uzupełniające Nr 2. Zmiana nazwy Zespołu Szkół Nr 2 w Jaśle na Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle nastąpiła 1 września 2011 r. na mocy Uchwały Rady Powiatu Jasielskiego Nr XI/67/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. W ZSUiS pzostały uchwały, księgi uczniów, rejestr wydanych świadectw oraz całość dokumentacji Technikum Mechanicznego z uwagi na łączne prowadzenie dokumentacji szkół w zespole.
157 Jasło Społeczne Technikum Uzupełniające Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Jaśle, ul. Staszica 30 2000 - 2015 Szkoła została założona w 2000 r. przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Samodzielne Koło Terenowe Nr 213 w Jaśle jako Społeczne Zaoczne Technikum Zawodowe STO. Szkoła kształciła w następujących zawodach technik elektryk, technik mechanik, technik budownictwa. Na dwa pierwsz wymienione zawody szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej. Wykreślono z ewidencji szkół i placówek z dniem 23 września 2015 r.
158 Jedlicze Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół w Jedliczu 1994 - 2011 Szkoła została założona z dniem 15 września 1994 r jako Technikum Zawodowe dla Dorosłych o profilu mechanicznym w Jedliczu, następnie funkcjonowała pod nazwą Technikum Mechaniczne dla Dorosłych. Z dniem 1 września 2004 r. została przekształcona w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Szkoła została zlikwidowana Uchwałą RP krośnieńskiego Nr V/46/2015 z dnia 15 maja 2015 r.
159 Jedlicze Przedszkole Niepubliczne im. Matki Anny Kaworek w Jedliczu 1997-2020 Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła im. Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek. Celem wychowania było wsparcie rozwoju dziecka w oparciu o zasady wiary katolickiej.
160 Jodłowa Szkoła Policealna dla Dorosłych w Jodłowej 2007-2011 Szkoła Policealna dla Dorosłych w Jodłowej została założona z dniem 1.09.2006 r. Dokonano naboru na rok szkolny 2007/2008 i 2008/2009.Ze względu na brak naboru szkołę zlikwidowano z dniem 31.08.2018 r.
161 Jurowce Państwowa Szkoła Praktyków Specjalistów w Jurowcach 1938 - 1951 Dokumentacja przekazana przez ZS w Trzcinicy
162 Jurowce Państwowa Szkoła Praktyków Specjalistów w Jurowcach 1938 - 1951 Dokumentacja przekazana przez ZS w Trzcinicy
163 Klecie Państwowe Liceum Rolnicze w Kleciach 1948 - 1949 Dokumentacja z przebiegu nauczania przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
164 Klecie Państwowe Liceum Rolnicze w Kleciach 1948 - 1949 Dokumentacja z przebiegu nauczania przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
165 Knapy Publiczna Szkoła Podstawowa w Knapach 1915 - 2017
166 Kolbuszowa Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8, Mieleckiej Szkoły Biznesu 1998 - 2012 Szkoła prowadzona była przez Pana Janusza Kotarba z Mielca. Niepubliczna szkoła policealna dla dorosłych kształciła w zawodach technik administracji, technik handlowiec, technik ekonomista. Szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej.
167 Kolbuszowa Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kolbuszowej ul. Jana Pawła II 19, 36-100 Kolbuszowa 2007- 2017 Szkoła prowadzona była przez Pana Janusza Kotarba z Mielca. Szkoła ponadgimnazjalna niepubliczna dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej- dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Od 2012r. trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum.
168 Kolbuszowa Dolna Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Dolnej 1960 - 2007
169 Kołaczyce Zespół Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Kołaczycach 1979 - 1995 Dokumentacja szkolna przekazana przez Zespół Szkół w Trzcinicy
170 Korczowiska Szkoła Podstawowa w Korczowiskach 1944 - 2011
171 Korczyna Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Korczynie 1995 - 2014 Szkoła funkcjonowała od 1995 roku. W 1999 roku została włączona do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, który w 2003 r. zmienił nazwę na Zespół Szkół w Korczynie. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
172 Korczyna Technikum Informatyczne w Zespole Szkół w Korczynie 2005 - 2013 Szkoła została założona z dniem 1 września 2005 r. na mocy Uchwały Nr XXIV/172/05 Rady Gminy Korczyna. Likwidacja nastąpiła 31 sierpnia 2015 r.
173 Korczyna Medyczne Studium Zawodowe i Liceum Medyczne w Korczynie 1986 - 2001
174 Korytniki - Radymno Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Korytnikach, Ośrodek Rolniczego szkolenia Kursowego w Radymnie 1993 Kurs Kombajnów Zbożowych - dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu.
175 Korzeniec Szkoła Podstawowa w Korzeńcu 1960 - 2011
176 Kosina Publiczne Gimnazjum im. Bł. Achillesa Puchały w Kosinie 1999 - 2019 W dokumentacji uwierzytelnione kopie Protokołów 2007-2019 i Uchwał Rady Pedagogicznej.Oryginały w Zespole Szkół w Kosinie.
177 Kowalówka Szkoła Podstawowa w Kowalówce gmina Cieszanów - Dokumentacja znajduje się w Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie
178 Krajowice Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krajowicach 1948 - 2011 Do Archiwum Państwowego w Rzeszowie oddział w Sanoku zostały przekazane protokoły rady pedagogicznej z lat 1984 - 2011, arkusze ocen z lat 1948 - 1962, księgi uczniów z lat 1951 - 2011
179 Krasne Szkoła Podstawowa w Krasnem 1947 - 2014 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W dokumentacji znajduje się także dokumentacja szkół/filii w Pawłowej, Dobczy.
180 Krosno Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie oraz filia w Sanoku 1993 - 2014 Szkoła funkcjonowała pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych od 1993 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Przekształcona z dniem 1 września 2004 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXI/453/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. W 2004 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego zostało włączone do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Likwidacja szkoły nastąpiła 31 września 2014 r.
181 Krosno Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul. Mięsowicza 4 2009 - 2014 Szkoła była prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie od lutego 2009 r. jako niepubliczna zaoczna szkoła ponadgimnazjalna o uprawnieniach szkoły publicznej. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2014 r.
182 Krosno Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie, ul. J. Bema 46 2007 - 2013 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W ośrodku pozostawiono protokoły rady pedagogicznej oraz rejestr wydanych świadectw.
183 Krosno Technikum Uzupełniające dla Dorosłych i filia w Sanoku w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49 2005 - 2015 Technikum Uzupełniające powstało w 2004 r z przekształcenia Technikum Szklarskiego dla dorosłych, Technikum Elektrycznego dla dorosłych, Technikum Mechanicznego dla dorosłych, Technikum Naftowego dla dorosłych - dokumentacja szkół przekazana w 2013 roku do Kuratorium Oświaty. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2016 r.
184 Krosno IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49 1993 - 2010 Szkoła została utworzona w 1995 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, które w 2004 r. zostało właczone do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2016 r.
185 Krosno I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14 1990 - 2005 Część wspólnej dokumentacji z I Społecznym Gimnazjum.
186 Krosno I Społeczne Gimnazjum w Krośnie, ul. Lewakowskiego 14 2001 - 2005 Część dokumentacji przekazana jest w zbiorze I Społecznym LO w Krośnie
187 Krosno Miedzyszkolny Ośrodek Sportowy w Krośnie, ul. Legionów 6 1998 - 2004 W dokumentacji znajduje się również awans zawodowy
188 Krosno Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochroniarz" w Krośnie, ul. Mickiewicza 31 2003 - 2010
189 Krosno I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepaniaka w Krośnie, ul. Podkarpacka 16 1972 - 2008 Lieceum powstało z przekształcenia Liceum Zawodowego i Liceum Technicznego. Dokumentacja wszystkich szkół w archiwum KO.
190 Krosno VII Liceum Profilowane i Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krosnie, ul. Czajkowskiego 49 2002 - 2008
191 Krosno III Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5 2002 - 2008
192 Krosno VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5 2002 - 2007
193 Krosno Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2009-2018 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie powstało w 2009 roku. Kształciło w systemie zaocznym. Wykreślone z ewidencji szkół i placówek niepublicznych dnia 2 grudnia 2019 roku.
194 Krosno Szkoła Policealna dla Młodzieży Nr 1 Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie 1992 - 2008 Szkoła Policealna dla Młodzieży w Krośnie funkcjonowała od 1992 roku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Kształciła w specjalnościach: finanse, rachunkowość, administracja, obsługa ruchu turystycznego, podatki ,pracownik socjalny, informatyk.Były to szkoły o różnym okresie kształcenia od 1 do 2,5 roku. Na początku funkcjonowała pod nazwą Policealne Studium Zawodowe, w 2000 roku szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Policealną, a następnie na Szkołę Policealną dla Młodzieży Nr 1.Od 2008 roku nie prowadziła naboru. W 2019 roku podjęto uchwałę o likwidacji.
195 Krosno Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie ul. Rzeszowska 10 2010-2019 Policealne Studium Farmaceutyczne w Krośnie organem prowadzącym było Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze ,, STOPKA" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży. Wykreślone z dniem 2 grudnia 2019 roku z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
196 Krosno Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego " Wiedza" w Krośnie, ul. Mickiewicza 31 2008 - 2013 Niepubliczna szkoła policealna ponadgimnazjalna dla dorosłych prowadzona przez Panią Annę Mroszczyk i Pana Krzysztofa Kubiś. Szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej, kształciła w zawodzie: technik administracji, technik rachunkowości, technik usług fryzjerskkich, technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia.
197 Krosno Technikum Uzupełniające Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Szpetnara w Krośnie, ul. Ks. Stanisława Szpetnara 9 1996 - 2011 Szkoła powstała z przekształcenia z dniem 1 września 2004 r. Technikum Handlowego, Technikum Gastronomicznego, Technikum Odzieżowego, Technikum Usług Fryzjerskich
198 Krosno Technikum Szklarskie dla dorosłych, Technikum Elektryczne dla Dorosłych, Technikum Mechaniczne dla Dorosłych, Technikum Naftowe dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie oraz filia w Sanoku i Miejscu Piastowym, ul. Czajkowskiego 49 1975 - 2008 Szkoła Posiadała filie w Sanoku - Technikum Mechaniczne, Technikum Chemiczne; w Miejscu Piastowym Technikum Drzewne, Technikum Skórzane, Technikum Zawodowe - kaletnik. W dokumentacji znajdują się również egzaminy eksternistyczne oraz dokumentacja Technikum Tkackiego, Technikum Krawieckie, Technikum Odzieżowe. w 1996 r. Decyzją Kuratora Oświaty w Krośnie utworzono Filie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krosnie przy szkołach dla młodzieży: Technikum Elektryczne dla Dorosłych Zaoczne przy Zespole Szkół Elektrcznych w Krośnie, Technikum Mechaniczne dla Dorosłych Zaoczne przy Zespole Szkół Mechanicznych w Krosnie, Technikum Mechaniczne dla Dorosłych przy Zespole Szkół Mechanicznych w Sanoku, Technikum Zawodowe dla Dorosłych Zaoczne przy Zespole Szkół Naftowo - Gazowniczych w Krośnie. Technika zostały przekształcone z dniem 1 września 2004 r. w Technikum Uzupełniające nr 1 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krosnie.
199 Krosno Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49 1976 - 2006 Centum posiadało filie w Sanoku i Brzozowie. W dokumentacji znajduja się również arkusze ocen OHP (Ochotniczy Hufiec Pacy)
200 Krosno Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49 2006 - 2012 Protokoły egzaminu na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie.
201 Krosno Technikum Uzupełniające Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych Nr 3 w Krośnie, ul. Tysiąclecia 5 2005 - 2013
202 Krosno Tytuł mistrza i robotnika wykwalifikowanego w zawodzie - Kuratorium Oświaty w Krośnie
203 Krosno Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie – Protokoły na tytuł mistrza dyplomowanego i mistrza w zawodzie 1977 - 1991 ZDZ Rzeszów, Krośnieńska Huta Szkła, Zespoł Szkół Zawodowych Nr 2 w Jaśle
204 Krosno Policealne Studium w Krośnie, ul. Mięsowicza 4, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2009 - 2011 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej kształcąca dorosłych w systemie zaocznym o profilu kształcenia zawodowego: renowator zabytków architektury. Szkoła wykreślona z ewidencji z dniem 31.08.2017
205 Krosno Szkoła Podstawowa Nr.1 w Krośnie 1959-2017 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017
206 Krosno Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 ul. Rzeszowska 10 2005-2017 Szkoła policealna- ponadgimnazjalna dla dorosłych. Kształciła w zawodzie: technik usług kosmetycznych. Prowadzona przez Barbarę Leśkiewicz - Rzeszutek . Zlikwidowana z dniem 8.10.2018
207 Krościenko Szkoła Podstawowa w Krościenku 1962 - 2014 Szkoła podstawowa zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
208 Krzemienna Szkoła Podstawowa w Krzemiennej 2012 - 2016 Szkoła do 2012 r. funkcjonowała jako filia Szkoły Podstawowej w Dydni. Od 2012 funkcjonowała samodzielniei była przekazana do prowadzenia.
209 Krzywe Szkoła Podstawowa w Krzywem 2012 - 2016 Do 2012 szkoła funkcjonowała jako filia Szkoły Podstawowej w Dydni, od 2012 r. szkoła funkcjonowała samodzielnie i była przekazana do prowadzenia.
210 Kulno Publiczna Szkoła Podstawowa w Kulnie 1947 - 2013
211 Kuźmina Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 30 Sudeckiego Pułku Piechoty w Kuźminie 1947 - 2011
212 Kuźmina Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 30 Pułku Piechoty w Kuźminie 2011-2021 Niepubliczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Kuźminie. Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2021.
213 Lesko Zespół Szkół Technicznych w Lesku, ul. Jana Pawła II 18 a 2007 - 2012 Dokumentacja dotyczy protokołów na tytuł zawodowy i mistrza w zawodzie.
214 Lesko Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Lesku, al. Jana Pawła II 18 a 1969 - 2012 W skład zespołu wchodziło: Technikum Nr 1, I Liceum Profilowane, Zaoczne Technikum dla Dorosłych, Szkoła Policealna Dla Dorosłych. Szkoły zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2012 r. W dokumentacji znajdują się protokoły egzaminu na tytuł mistrza w zawodzie - pszczelarz oraz Kurs Kwalifikowanego Rolnika z lat 1972 - 1989.
215 Lesko Zespół Szkół Drzewnych im. Mikołaja Kopernika w Lesku, ul. Piłsudskiego 29 1962 -2012 W skład zespołu wchodziły następujące szkoły: Technikum Nr 2, II Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Technikum Uzupełniające, Szkoła Policealna Nr 1, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Leskim Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoły zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2012 r.
216 Lesko Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku 2011 - 2016 Zlikwidowane z dniem 31 08.2018 r. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Drzewnych w Lesku funkcjonowało od 2002 r. pod nazwą Uzupełniające LO dla Dorosłych w Zespole Szkół Drzewnych w Lesku.31.08.2012 r. Zespół Szkół Drzewnych został zlikwidowany, a dokumentację przekazano do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Od 01.09.2012 r. LO dla Dorosłych wchodziło w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lesku i następnie od 01.09.2013 r. Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Dokumentacja nie zawiera Uchwał i Protokołów Rady Pedagogicznej oraz Księgi Uczniów w/w dokumenty prowadzone były wspólnie dla wszystkich typów w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku.
217 Lesko Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Lesku, ul. Wincentego Pola 1 2004 - 2015 Placówka została założona w dniu 20 września 1985 r. jako Szkolno - Spółdzielcze Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Lesku przy ul. Kmity 6a. Ognisko zlikwidowano z dniem 30 września 2015 r.
218 Leżajsk Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Leżajsku 1997 - 2010 Szkoła rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 1 września 1997 r. Uprawnienia szkoły publicznej uzyskała z dniem 1 marca 1998 r. Wykreślona z ewidencji z dniem 1 września 2010 r.
219 Leżajsk Technikum Zawodowe dla Dorosłych Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Leżajsku 1996 - 2010 Technikum Zawodowe dla Dorosłych zostało założone przez Leżajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw gospodarczych i rozpoczęło funkcjonowanie od 1 września 1997 r. jako szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkołę wykreślono z ewidencji z dniem 10 stycznia 2011 r.
220 Leżajsk Liceum Profilowane Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku, ul. Mickiewicza 67 2002 - 2014 Szkoła została założona w 1999 r. jako Liceum Techniczne w Leżajsku, następnie w z dniem 1 września 2002 r. przekształcona w 3 letnie Liceum Profilowane. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
221 Leżajsk Dwuletnie Uzupełniające Liceum dla Dorosłych w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 8 2006 - 2013 Organem prowadzącym był Pan Krzysztof Leniart
222 Leżajsk Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Informatyczne w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 8 2006 - 2013
223 Leżajsk Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego "Wiedza" w Leżajsku, ul. Mickiewicza 67 2006 -2013 Niepubliczna szkoła policealna ponadgimnazjalna dla dorosłych prowadzona przez Panią Annę Mroszczyk i Pana Krzysztofa Kubiś. Szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej, kształciła w zawodzie: technik administracji, technik prac biurowych, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia.
224 Leżajsk Państwowa Szkoła Podstawowa dla Pracujących w Leżajsku 1962 - 1973
225 Leżajsk Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku, ul. Mickiewicza 67 2004 - 2008
226 Leżajsk Liceum Techniczne w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku, ul. Mickiewicza 67 1999 - 2002 Szkoła została założona w 1999 r. jako Liceum Techniczne w Leżajsku, następnie w z dniem 1 września 2002 r. przekształcona w 3 letnie Liceum Profilowane. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
227 Leżajsk Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Leżajsku 2007-2021
228 Leżajsk Policealne Studium Detektywów i pracowników Ochrony "Ochroniarz" w Leżajsku, ul. Mickiewicza 67 2003 - 2010
229 Leżajsk Zaoczne Liceum dla Dorosłych w Leżajsku, ul. M. C. Składowskiej 8 2003 - 2008 Szkoła prowadzona przez Krzysztofa Leniart.
230 Leżajsk Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 8 2003 - 2007 Szkoła niepubliczna kształcąca w zawodzie technik ekonomista, prowadzona przez Krzysztofa Leniart. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 16 stycznia 2009 r. W dokumentacji znajdują się sprawy związane z praktykami zawodowymi.
231 Leżajsk Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium "Meridum" w Leżajsku, ul. M. C. Skłodowskiej 8 2002 - 2011 Szkoła Niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Krzysztofa Leniart, kształcąca w zawodach technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik obsługi turystycznej, opiekunka środowiskowa. Szkoła wykreslona z ewidencji z dniem 20 stycznia 2012 r.
232 Lipa Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Szarych Szeregów w Lipie 1999-2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019
233 Lipnica Dolna Gimnazjum w Lipnicy Dolnej 1999 - 2012 Szkoła funkcjonowała w ramach Zespołu Szkół w Lipnicy Dolnej w latach 1999 - 2012
234 Lipnica Dolna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej 1956 - 2012 W latach 1999 - 2012 szkoła funkcjonowała w ramach Zespołu Szkół w Lipnicy Dolnej.
235 Lisie Jamy Publiczne Gimnazjum im. prof. Franciszka Misztala 2011 - 2019 Dokumentacja nie zawiera protokołów R.P. i Uchwał R.P. ponieważ prowadzone były wspólnie dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisich Jamach..
236 Lubaczów Gimnazjum Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. 1999 - 2019 Gimnazjum Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie zakończyło działalność 31 sierpnia 2019 roku.
237 Lubaczów Gimnazjum Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 1999 - 2019 Gimnazjum Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Zakończyło działalność 31 sierpnia 2019 roku..
238 Lubaczów Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie przy ul. Konopnickiej 4. 2003-2006 Szkoła rozpoczęła działalność w 2000 roku, Placówka prowadzona była przez Państwo Smyk. Wykreślona z ewidencji w 2006 roku.
239 Lubaczów Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 2009-2012 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2020
240 Lublica Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lublicy 1945 - 2011 Do Archiwum Państwowego w Rzeszowie oddział w Sanoku przekazano protokoły rady pedagogicznej z lat 1954 - 2011, arkusze ocen z lat 1946 - 1972, ksiegi uczniów 1951 - 2011.
241 Lutoryż Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lutoryżu 1982 - 2015 Oddział przedszkolny zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2015 r.
242 Łajsce Szkoła Podstawowa w Łajscach 1949 - 2015 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
243 Łańcut Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łańcucie ZDZ w Rzeszowie 2008 - 2013 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 8.02.2008 r. Prowadzona przez ZDZ w Rzeszowie. Wykreślona z ewidencji z dniem 31.08.2013 r.
244 Łańcut Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/26 1981 - 2015 Dokumentacja od roku 1982 dotyczy Ogniska Pracy Pozaszkolnej, które w 1992 r. zostało włączone do nowo powstałego Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych. W 2005 roku zespół ulega przekształceniu w Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie. Z dniem 31 grudnia 2015 r. placówka zostaje zlikwidowana.
245 Łańcut Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łańcucie 1894 - 2002 Dokumentacja z lat 1898 - 1928 została przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie jako materiały archiwalne.
246 Łańcut III Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie, ul. Farna 10 2003 - 2009
247 Łańcut Szkoła Podstawowa Nr 5 w Schronisku dla Nieletnich w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10 1961 - 2012 Pozostała dokumentacja została przekazana do Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy właściwym Sądzie Okręgowym.
248 Łańcut Gimnazjum Nr 3 w Schronisku dla Nieletnich w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10 1999 - 2012 Pozostała dokumentacja została przekazana do Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy właściwym Sądzie Okręgowym.
249 Łańcut Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Schronisku dla Nieletnich w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10 1995 - 2012 Pozostała dokumentacja została przekazana do Okręgowego Zespołu Nadzoru Pedagogicznego przy właściwym Sądzie Okręgowym.
250 Łańcut Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łańcucie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, ul. Danielewicza 17 2011 - 2016 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
251 Łańcut Szkoła Policealna Nr 2 ul. Farna 10 w Łańcucie 1992 - 2001 Szkoła Policealna Nr 2 w Łańcucie wchodziła w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika obecnie Zespół Szkół nr 3 w Łańcucie. W 1993 r. Policealne Studium Zawodowe zmieniła nazwę na Szkoła Policealna. Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2021 roku
252 Łazy Dębowieckie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach Dębowieckich 1962 - 2020 Z dniem 31 sierpnia 2020 r. szkoła została zlikwidowana.
253 Łówcza Szkoła Podstawowa w Łówczy 1945 - 2014 W dokumentacji znajduje się również dokumentacja Państwowego Przedszkola w Łówczy z lat 1975 - 1990. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Narolu Nr 375/XL/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.
254 Łubienko Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubienku 1960 - 2011
255 Łysaków Niepubliczne Gimnazjum w Łysakowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łysaków i Okolice 2003 - 2016 Szkoła niepubliczna rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2005 r. Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 30 września 2016 r.
256 Łysaków Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łyskowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łysaków i okolice 2007 - 2016 Szkoła niepubliczna rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2012 r. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2016 r.
257 Łysaków Szkoła Podstawowa w Łysakowie 1960-2020 Szkoła Podstawowa w Łysakowie Arkusze ocen z lat 1946-1967 przekazane do Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Zlikwidowana 31 sierpnia 2020
258 Majdan Golczański Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Golczańskim 1945 - 2008
259 Majscowa Szkoła Podstawowa w Majscowej 1958 - 2012
260 Markowizna Szkoła Podstawowa w Markowiźnie 1944 - 2000
261 Maziarnia Publiczna Szkoła Podstawowa w Maziarni 1951 - 2012
262 Medyka Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce 1999 - 2019 Dokumentacja przekazana przez Urząd Gminy Medyka. Szkoła zlikwidowana 31 sierpnia 2019
263 Medynia Głogowska Publiczne Gimnazjum w Medyni Głogowskiej 1999-2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2019
264 Mielec Roczna Szkoła Policealna SIGMA w Mielcu 2018-2019 Szkoła uczyła w kierunku Asystent nauczyciela przedszkola. Zlikwidowana 11 grudnia 2019 roku
265 Mielec Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato ul. Tańskiego 3 w Mielcu 2004 - 2019 Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato prowadzona przez Marka Chmielowiec oraz Zbigniewa Hariasz. Zlikwidowana 31 sierpień 2019 r.
266 Mielec Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2009-2018 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie powstało w 2009 roku. Kształciło w systemie zaocznym. Wykreślone z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 16 grudzień 2019 roku.
267 Mielec Mieleckie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego ,,Piłkarskie Nadzieje" 2016-2019 Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2016 a zakończyła 31 sierpnia 2019 roku. Prowadzona przez Pawła Mrozika oraz Jacka Cyganowskiego.
268 Mielec Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Mielcu 2018-2023
269 Mielec Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mielcu, ul. Grunwaldzka 7 1965 - 1999
270 Mielec Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Mielcu, ul. Żeromskiego 34 2005 - 2011 Dzienniki lekcyjne Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1, Gimnazjum Specjalnego Nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1, Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 1.
271 Mielec Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu, ul. Sikorskiego 2 a 2008 - 2011 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Pania Halinę Sokolik Nieradkę.
272 Mielec Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu, ul. Sikorskiego 2 A 2008 - 2011 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Panią Halinę Sokolik Nieradka
273 Mielec Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2008 - 2014 Szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej wraz z rozpoczęciem działalności. Kształcenie odbywało sie w systemie zaocznym. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2014 r.
274 Mielec I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu, ul. Warszawska 1 1999 - 2014 Szkoła została utworzona z dniem 1 września 1999 r. jako Liceum Techniczne Nr 3. Szkoła kształciła w profilach ekonomiczno - administracyjnym i usługowo - gospodarczym. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Mieleckiego Nr XXX/203/2002 z dnia 11 lutego 2002 r. Liceum Techniczne o czteroletnim okresie nauczania zostało przekształcone w I Liceum Profilowane o trzyletnim okresie nauczania. Szkoła ostatecznie zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W Zespole Szkół Ekonomicznych pozostały Protokoły i Uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rejestr wydanych świadectw ponieważ były prowadzone wspólnie dla wszystkich szkół w Zespole.
275 Mielec Niepubliczna Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3 1995 - 2015 Szkoła została założona przez Małopolskie Centrum Edukacji Spółka z o. o. i rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 1 września 1995 r. Uprawnienia szkoły publicznej zostały jej nadane z dniem 5 lipca 1996 r. W 2010 r. dokonano zmiany organu prowadzącego na Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Jacek Mleczko. Szkoła kształciła w zaocznie w zawodach technik informatyk, technik administracji, technik prac biurowych, technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2015 r.
276 Mielec Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, ul. Drzewieckiego 11 2007 - 2014 Szkoła niepubliczna została założona praz Pana Janusza Kotarba, kształcenie odbywało się w systemie zaocznym
277 Mielec Liceum Techniczne Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu, ul. Warszawska 1 1999 - 2004 Szkoła została przekształcona w 2002 r. w I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych.
278 Mielec Podstawowe Studium Zawodowe w Mielcu 1973-1981
279 Mielec Szkoła dla Pracujących w Mielcu 1970-1974
280 Mielec Niepubliczna Szkoła Podstawowa ( Gimnazjum) im. A. Mickiewicza 2007-2019 Niepubliczna Szkoła Podstawowa powstała w wyniku przekształcenia Niepublicznego Gimnazjum po wprowadzeniu reformy systemu oświaty w 2017r. Uczniowie ukończyli klasę 8 i klasę III gimnazjum. Szkoła o uprawnieniach publicznych prowadzona przez Burda Bożena i Łasak Magdalena.
281 Mikulice Szkoła Podstawowa w Mikulicach 1945 - 2008
282 Młodów Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Młodowie 1999-2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019
283 Mokre Szkoła Podstawowa w Mokrem oraz filia w Morochowie 1946 - 2012
284 Mostki - Sokale Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach - Sokalach 1980- 2023 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2023
285 Myscowa Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Myscowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Myscowa 2005 - 2011
286 Narol Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 roku w Narolu 1999 - 2019 Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Narolu zlikwidowane zostało w 2019 roku.
287 Nawojowa Państwowe Technikum Rolnicze w Nawojowej 1963 - 1965 Protokoły egzaminu dojrzałości - dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu
288 Nehrybka Przedszkole Niepubliczne w Nehrybce 2016-2021 Przedszkole Niepubliczne w Nehrybce prowadzone było przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ,,JAWOR
289 Niechobrz Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Niechobrzu 2005 - 2015 Odział przedszkolny zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r.
290 Niechobrz Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niechobrzu 2008 - 2015 Oddział zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r.
291 Niemstów Szkoła Podstawowa w Niemstowie gmina Cieszanów - Dokumentacja znajduje się w Zespole Szkół w Cieszanowie
292 Nienadowa Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nienadowej 1950-2017 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nienadowej o strukturze organizacyjnej I-VI z obniżonym stopniem organizacyjnym do klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym. Zlikwidowana dnia 31 sierpnia 2017 roku. Dokumentacja z przebiegu nauki z lat 1917-1976 znajduje się w Archiwum Państwowym w Przemyślu
293 Nienadowa Publiczne Gimnazjum w Nienadowej 1999 - 2014 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. Uchwała Rady Gminy Dubiecko Nr 94/XX/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
294 Nienadowa Liceum Profilowane w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej 2011 - 2014 Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
295 Nienadowa Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej 2005 - 2012 Szkoła została utworzona w 2004 r. i zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 r.
296 Nisko Szkoła uzupełniająca wykształcenie dla wojskowych 1957 - 1959 dzienniki lekcyjne, arkusze ocen
297 Nisko Szkoła Zawodowa przy jednostce wojskowej 1367 w Nisku 1967 - 1974 dzienniki lekcyjne, arkusze ocen
298 Nisko Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych MON w Nisku 1956 - 1960
299 Nisko Niepubliczne Studium Informatyczne i Szkoła Biznesu w Nisku, ul. Kosciuszki 8 1994 - 2010 Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej.
300 Nisko Gimnazjum nr.1 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1999-2019 Gimnazjum zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2019
301 Nisko Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nisku 1978-2023 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2023
302 Niwiska Gimnazjum Publiczne im. Świętej Królowej Jadwigi w Niwiskach 1999 - 2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019
303 Nosówka Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nosówce 1974 - 2015 Oddział zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2015 r.
304 Nowa Grobla Szkoła Podstawowa w Nowej Grobli 1967-2020 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2020. Dokumenty przekazał Urząd Gminy Oleszyce.
305 Nowa Sarzyna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie 1999 - 2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019. Dokumenty przekazane przez Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie
306 Nowe Brusno Szkoła Podstawowa w Nowym Bruśnie 1945 - 2012 Szkoła wraz z oddziałem przedszkolnym została zlikwidowana z dniem 31.08.2012 r. uchwałą nr XXI/103/2012 z 25.04.2012 r. Rady Gminy Horyniec Zdrój. W dokumentacji szkolnej znajdują się również arkusze ocen uczestników kursu dla dorosłych-
307 Nowe Sioło Szkoła Podstawowa w Nowym Siole gmina Cieszanów - Dokumentacja znajduje się w Zespole Szkół w Cieszanowie
308 Nowy Żmigród Państwowa Szkoła Gospodarki Wiejskiej w Nowym Żmigridzie 1945 - 1950 Dokumentacja z przebiegu nauczania oraz inna przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
309 Nowy Glinik Szkoła Podstawowa w Nowym Gliniku 1951 - 2011
310 Nowy Lubiniec Publiczne Gimnazjum w Nowym Lubińcu 2003-2019 Gimnazjum powstało 1 września 2003 a zlikwidowane z dniem 31 sierpień 2019
311 Nowy Żmigród Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 18 1949 - 2016 Szkoła funkcjonowała samodzielnie do 1978 r. kiedy to utworzono Zespół Szkół i włączono liceum w jego struktury.
312 Nowy Żmigród Liceum Zawodowe w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 18 1978 - 2001 Szkoła kształciła w zawodzie rolnik, w 1999 r. została przekształcona w Liceum Techniczne.
313 Nowy Żmigród Liceum Techniczne w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 18 1999 - 2005 Szkoła powstała z przekształcenia w 1999 r. Liceum Zawodowego. Liceum w 2002 r. przekształcono w Liceum Profilowane.
314 Nowy Żmigród Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 18 1977 - 2001 Szkoła została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową w 1999 r.
315 Nowy Żmigród Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 18 1999 - 2013 Szkoła powstała z przekształcenia Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w 1999 r.
316 Nowy Żmigród Średnie Studium Zawodowe w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 18 1979 - 1988 Szkoła kształciła na kierunku ogólnorolniczym.
317 Nowy Żmigród Zaoczne Technikumdla Dorosłych (od 2006 r. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych) w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 18 2001 - 2013 Szkoła Powstała jako Zaoczne Technikum dla Dorosłych i kształciła w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, w 2006 r. została przekształcona w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Szkoła zlikwidowana w 2013 r.
318 Nowy Żmigród Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 15 1997 - 2013 Szkoła kształciła na kierunku technik żywienia i gospodarstwa domowego. Zlikwidowana w 2013 r.
319 Nowy Żmigród Szkoła Rolnicza I stopnia w Nowym Żmigrodzie 1961 - 1967 Dokumentacja przekazana przez Zespoł Szkół w Nowym Żmigrodzie
320 Nowy Żmigród Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie 2002-2009
321 Nowy Żmigród Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Nowym Żmigrodzie 1947 - 1948 Dokumentacja z przebiegu nauczania przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
322 Oleszyce Szkoła Policealna w Zespole Szkół ul Zielona 1 w Oleszycach 2015-2019 Szkoła Policealna w Oleszycach została założona w 2005 roku i wchodziła w skład Zespołu Szkół w Oleszycach. Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2020 roku
323 Oleszyce Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ul. Zielona 1 w Oleszycach 2009-2013 Szkoła utworzona w 2009 roku i włączona do Zespołu Szkól w Oleszycach. Zlikwidowana 31 sierpnia 2020 roku
324 Oleszyce Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół ul. Zielona 1 w Oleszycach 2013- 2020 Szkoła utworzona w 2011 roku i włączona do Zespołu Szkól w Oleszycach. Rozpoczęła kształcenie w 2013 roku. Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2020 roku.
325 Oleszyce Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół ul. Zielona 1 w Oleszycach 2020 - 2022 Szkoła utworzona w 2020 roku kształciła w zawodzie operator maszyn leśnych i elektryk. Wchodziła w skład Zespołu Szkół w Oleszycach.Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2022 roku
326 Oleszyce Zespół Szkół w Oleszycach, ul. Zielona 1 2001 - 2013 W skład zespołu wchodziło: Technikum Uzupełniające, Technikum Uzupełniające dla Młodzieży, Liceum Profilowane.
327 Oleszyce Zespół Szkół w Oleszycach, ul. Zielona 1 2006 - 2012 Protokoły z egzaminu na tytuł zawodowy i mistrza w zawodzie.
328 Opacie Społeczne Gimnazjum w Opaciu 2012-2019 W 2012 roku Społeczne Gimnazjum w Opaciu zainaugurowało swoją działalność. Szkoła mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaciu. Prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Opacia. W 2019 roku w wyniku reformy zostało zlikwidowane.
329 Opacie Publiczne Gimnazjum w Opaciu 2005-2012 Publiczne Gimnazjum w Opaciu wchodziło w skład Zespołu Szkół w Opaciu. Obwód szkoły obejmował wsie: Opacie, Jereniówka oraz część wsi Trzcinica (przysiółek Trzcinica - Barzykówka).
330 Orelec Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orelcu 2007 - 2016 Niepubliczna Szkoła Podstawowa z kl. "0"-III o uprawnieniach Szkoły Publicznej. Założona przez Stowarzyszenie Orelec. Dokumentacja niekompletna przekazana przez Urząd Gminy Olszanica.
331 Orelec Szkoła Podstawowa w Orelcu 1974-2007 Szkoła Podstawowa w Orelcu jest szkołą publiczną. 1września 1999r. przekształcona w sześcioletnią Szkołę Podstawową.W dokumentacji znajdują się arkusze ocen ze Sz.P. w Orlu. Zlikwidowana 31 sierpnia 2007r. Dokumentacja niekompletna przekazana przez Urząd Gminy Olszanica.
332 Orły Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Orłach - Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Sośnicy 1972 - 1977
333 Padew Narodowa Niepubliczne Przedszkole SMYKI w Padwi Narodowej 2013 - 2019 Przedszkole prowadzone przez Stowarzyszenie Omnibus reprezentowane przez Katarzynę Dziuba-Owsianka i Barbarę Ruła
334 Paszowa Szkoła Podstawowa w Paszowej 1976-2002 Dokumentacja niekompletna przekazana przez Urząd Gminy Olszanica.Szkoła zlikwidowana 31 sierpnia 2007
335 Pawłosiów Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie 1944 - 2012 Dokumentacja dotyczy następujących szkół: Państwowe Gimnazjum Gospodarki Wiejskiej w Jarosławiu, Państwowe Technikum Weterynaryjne w Pawłosiowie, Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Pawłosiowie, Pruchniku i Muninie, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Pawłosiowie i Pełkinach, Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Pawłosiowie, Pełkinach, Szuwsku, Pruchniku i Bobrówce, 3 letnie Wieczorowe Średnie Studium Zawodowe w Pawłosiowie i Pruchniku, Liceum Zawodowe w Pawłosiowie, Technikum Ogrodnicze w Pawłosiowie, Technikum w Pawłosiowie, Liceum Ogólnokształcące w Pawłosiowie, Liceum Profilowane w Pawłosiowie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pawłosiowie, Szkoła Policealna w Pawłosiowie. W dokumentacji znajduje się również dokumentacja szkoły dwuzimowej, Kursy Przysposobienia Rolniczego, protokoły egzaminów na tytuł robotnika wykwalifikowanego - Rolnik wykwalifikowany.
336 Pielgrzymka Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Pielgrzymce 1959 - 1978 Dokumentacja z przebiegu nauczania znajduje się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
337 Pilzno Średnia Szkoła Rolnicza w Pilźnie 1911 - 1950 Dokumentacja z przebiegu nauczania oraz inna przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
338 Pilzno Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ojczyźnie w Pilźnie 1999 - 2019 Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ojczyźnie w Pilźnie. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019 roku.
339 Pilzno Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Lwowska 14 w Pilźnie 2014 - 2022 Szkoła prowadzona przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 7 grudnia 2022 roku.
340 Pławo Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pławie 1987 - 2008
341 Poraj Szkoła Podstawowa w Poraju 1953 - 2012
342 Posuchy Szkoła Podstawowa w Posuchach 1991 - 2023
343 Pruchnik Gimnazjum Publiczne im. Ks. Markiewicza w Pruchniku 1999 - 2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019
344 Pruchnik Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. B. Markiewicza w Pruchniku 1961-2022 Szkoła Podstawowa z dniem 31 sierpnia 2022 została zlikwidowana.
345 Przecław Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki Liceum Ogólnokształcące ul. Zielona w Przecławiu 1999-2021 Gimnazjum zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2019. Liceum Ogólnokształcące zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2022 roku.
346 Przecław Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Przecławiu, ul. Zielona 39 A 2012 - 2017
347 Przecław Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Przecławiu, ul. Zielona 39 A 2010 - 2013
348 Przemyśl Technikum Odzieżowo - Plastyczne w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 /Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu 1994 - 2000
349 Przemyśl Zaoczne Technikum Odzieżowe w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 /Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu/ 1978 - 1990
350 Przemyśl Technikum Odzieżowe dla Dorosłych na podbudowie ZSO w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 / Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu/ 1995 - 1998
351 Przemyśl Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 /Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu/ 1976 - 1982
352 Przemyśl Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 1998 - 2004
353 Przemyśl Liceum Profilowane w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 2002 - 2005 Profil Usługowo - Gospodarczy
354 Przemyśl Szkoła Podstawowa Nr 10 w Przemyślu, ul. ks. P. Skargi 7 1959 - 2005 W przejętym zasobie znajduje się również częściowa dokumentacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Przemyślu oraz Wykaz wychowanków Państwowego Domu Dziecka Nr 4 uczęszczających do SP Nr 4 z lat 1959 - 1966.
355 Przemyśl III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekologicznych w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 17 1991 - 2002 Dokumentacja przekazana przez Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu
356 Przemyśl Szkoła Podstawowa Nr 13 w Przemyślu, ul. Łukasińskiego 7 1945 - 2004
357 Przemyśl Prywatne Studium Księgowości w Przemyślu, ul. Franciszkańska 37 1994 - 2003 Szkoła kształciła w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista
358 Przemyśl Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego w Przemyślu, ul. Bakończycka 11 1949 - 2007 W skład zespołu szkół wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, III Liceum Profilowane, Technikum dla Dorosłych, Technikum Zawodowe, Technikum Nr 3, Technikum Gastronomiczne, Policealne Studium Zawodowe, szkoły dla dorosłych.
359 Przemyśl Niepubliczna Szkoła Biznesu w Przemyślu, ul. Dworskiego 100 1993 - 2007 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.
360 Przemyśl Szkoła Podstawowa w Pogotowiu Opiekuńczym w Przemyślu 1972 - 2005 Dokumentacja przekazana przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Dom dla Dzieci i Młodzieży . W dokumentacji znajduje się teczka dokształcanie, awanse, doskonalenie i ocena nauczycieli z lat 2001 - 2002
361 Przemyśl Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. J. Słowackiego w Przemyślu, ul. Słowackiego 21 1950 - 2000 Protokoły egzaminów dojrzałości znajduja się w Archiwum Państwowym w Przemyślu.
362 Przemyśl Gimnazjum Nr 6 w Przemyślu, ul. Słowackiego 21 1999 - 2007 Dokumentacja przekazana przez I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu.
363 Przemyśl Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium 2004 - 2011 Szkoła niepubliczna prowadzona przez Krzysztofa Leniart. Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej i mienia.
364 Przemyśl Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium w Przemyślu, ul. Dworskiego 25 2003 - 2010 Szkoła niepubliczna prowadzona przez Krzysztofa Leniart. Kształcenie w zawodzie technik ekonomista.
365 Przemyśl Szkoła Podstawowa Nr 8 w Przemyślu, ul. Sobótki 23 1945 - 2012
366 Przemyśl Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18 1976 - 2012
367 Przemyśl Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Przemyślu, ul. Grunwaldzka 81 i ul. P. Skargi 7 2003 - 2016 Niepubliczna szkoła dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym była Pani Halina Sokolik - Nieradka. Szkoła kształciła w zawodach: asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej. Szkoła wykreślona z ewodencji szkół i placówek z dniem 23.01.2017 r.
368 Przemyśl Niepubliczne Gimnazjum im. Heleny Modrzejewskiej w Przemyślu 2010-2019 Szkoła rozpoczęła zajęcia 1 września 2010. Zakończyła działalność w 31 sierpnia 2019.
369 Przemyśl Gimnazjum Nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 im. J. Korczaka w Przemyślu 1999 - 2019 W dokumentacji uwierzytelnione kopie Rejestru wydanych świqdectw, Protokoły i Uchwały Rady Pedagogicznej. Zlikwidowane 31 sierpnia 2019 roku
370 Przemyśl Niepubliczne Gimnazjum " Morawa" 2012-2019 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznych. Prowadzona przez Stowarzyszenie Absolwentów II LO im. prof. K. Morawskiego.
371 Przemyśl Gimnazjum Nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu 2002 - 2019 Gimnazjum Nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu zostało powołane w 1999 r. W okresie swojej działalności kształciło młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim,umiarkowanym lub znacznym z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.Zajęcia były prowadzone w dwóch budynkach przy ul. Dworskiego 104 oraz ul. Kopernika 14. Do gimnazjum przyjmowani byli uczniowie na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego wydawanego przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne. Zlikwidowane 31 sierpnia 2019
372 Przemyśl Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu ul. Basztowa13, a od 1996 r. ul. Hausera 4. 1995-2004 Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu rozpoczęło działalność w 1995 r. jako Prywatna Szkoła Średnia przy ul. Basztowej w Przemyślu, następnie w 1996 nazwa szkoły została zmieniona na Centrum Kształcenia Ustawicznego przeniesiona na ul. Hausera w Przemyślu. W 1997 dokonano wpisu szkoły o nazwie Prywatna Liceum Ogólnokształcące. Szkoła prowadzona przez Państwo Zdzisławę i Edwarda Smyk. Wykreślona z ewidencji w 2005 roku.
373 Przemyśl Prywatne Studium Policealne w Przemyślu przy ul. Hausera 4 1997-2003 Szkoła rozpoczęła działalność w 1997 roku. Placówka prowadzona była przez Państwo Smyk. Kształciła w zawodach Technik ekonomista, technik administracji oraz technik informatyk.W 2005 została wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
374 Przemyśl Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu 2001-2015 Dokumentacja z kursów kwalifikacyjnych z lat 2001-2015
375 Przemyśl Gimnazjum Nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu 2008-2019 Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 kształciło młodzież z niepełnosprawnością ruchową, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przemyślu. Zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2019 roku
376 Przemyśl Uzupełniające Technikum dla Dorosłych w Przemyślu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu. 2000 - 2015 Szkoła powstała 1 września 2000 r. na mocy Uchwały RM w Przemyślu Nr 52/2000 pod nazwąTechnikum Zawodowe dla Dorosłych. Szkoła została przekształcona z dniem 1 września 2004 r. w Uzupełniające Technikum dla Dorosłych. Zlikwidowana z dniem 31.08.2015 r. Protokoły i uchwały RP oraz Księgi słuchaczy pozostały w CKUiZ NR 2 w Przemyślu
377 Przemyśl Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Przemyślu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu 1998 - 2005 Szkoła została założona z dniem 1 września 2000 r. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2012 r. Uchwały i Protokoły RP oraz Księgi słuchaczy pozostały w CKUiZ Nr 2 w Przemyślu. W dokumentacji znajduje sie również dokumentacja OHP z lat 1998 - 2000.
378 Przemyśl III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Przemyślu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu 2008 - 2013 Szkoła została utworzona z dniem 1 września 2008 r. a zlikwidowana 31 sierpnia 2013 r. Uchwały i Protokoły RP oraz Księgi słuchaczy znajduja się w CKUiZ NR 2 w Przemyślu
379 Przemyśl Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu ZDZ w Rzeszowie 2008 - 2014 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publiczej, wpisana do ewidencji 29.05.2008 r., prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31.08.2014 r.
380 Przemyśl Gimnazjum Nr 2 Im. Świętej Królowej Jadwigi w Przemyślu 1999 - 2016 Gimnazjum utworzono z dniem 1 września 1999 r. przy ul. Ratuszowej 1 w budynku po SP Nr 3 . Likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2016 r. Uchwałą Nr 33/2016 RM w Przemyslu z dnia 21 marca 2016 r.
381 Przemyśl Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu 1999 - 2015 Szkoła została założona z dniem 1 września 1999 r. jako Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu. Z dniem 1 września 2004 r. na mocy Uchwały Nr 42/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu szkoła uległa przekształceniu w ULO dla dorosłych o dwuletnim okresie nauczania. Stopniowa likwidacja szkoły rozpoczęła się z dniem 1 września 2012 r., a zakończyła 31 sierpnia 2013r.
382 Przemyśl I Liceum Profilowane Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Przemyślu, ul. Czarnieckiego 27 2003 - 2014 Szkoła została utworzona z dniem 1 września 2002 r., a zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W Specjalym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 pozostały Dzienniki zajęć, Księga Protokołów Rady Pedagogicznej oraz Rejestr wydanych świadectw ponieważ były prowadzone wspólnie dla wszystkich szkół w ośrodku.
383 Przemyśl Policealna Szkoła Usług Kosmetycznych w Przemyślu, ul. Piotra Skargi 7 2006 - 2014 Szkoła policealna dla dorosłych, kształcąca w zawodzie technik usług kosmetycznych, została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 25 sierpnia 2006 r. Osoba prowadząca szkołę to Pani Marta Kunysz.
384 Przemyśl Ochotniczy Hufiec Pracy w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 / Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu 1995 - 2000
385 Przemyśl Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 /Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu/ 1978 - 2006
386 Przemyśl Technikum Odzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 /Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Przemyślu/ 1992 - 2005
387 Przemyśl Technikum Odzieżowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Odzieżowej w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących w Przemyślu, ul. Bakończyska 11 /Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Przemyślu/ 1981 - 2004
388 Przemyśl Bursa Szkolna w Przemyślu, ul. Dworskiego 104 2003 - 2012 Bursa szkolna została założona z dniem 1 stycznia 1995 r. na bazie Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Przemyślu. Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2013 r. Księgi meldunkowe, protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej, protokoły z posiedzeń samorządu bursy, plany pracy znajdują się w Archiwum Państwowym w Przemyślu.
389 Przemyśl Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy jednostce wojskowej 1035 w Przemyślu 1967 - 1971 arkusze ocen
390 Przemyśl Prywatna Szkoła Profesjonalnych Sekretarek i Asystentek w Przemyślu 1992 - 2001 Dokumentacja znajduje się w Archiwum Miejskim w Przemyślu
391 Przemyśl Dwuletnia Szkoła Ogrodnicza zaoczna w Przemyślu 1961-1965 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
392 Przemyśl Technikum Rolniczo-Łąkarskie w Przemyślu 1961 - 1992 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
393 Przemyśl Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Przemyślu 1965 - 1997 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
394 Przemyśl Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Przemyślu 1969 - 1986 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
395 Przemyśl 3-letnie Technikum Ogrodnicze w Przemyślu 1976 - 1991 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
396 Przemyśl 5-letnie Technikum Ogrodnicze w Przemyślu 1989 - 1998 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7, powstałe z przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych
397 Przemyśl 5-letnie Technikum Rolnicze w Przemyślu 1976 - 2000 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7, powstałe z przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych
398 Przemyśl 4-letnie Technikum Mleczarskie w Przemyślu 1989 - 1993 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7, powstałe z przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych
399 Przemyśl Liceum Ekonomiczne w Zespole Szkół Rolniczych w Przemyślu 1993 - 2001 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7, powstałe z przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych
400 Przemyśl Liceum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu w Przemyślu 1998 - 2006
401 Przemyśl Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu w Przemyślu 2002 - 2005
402 Przemyśl Liceum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych w Przemyślu 1996 - 2005 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
403 Przemyśl Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych i Agrobiznesu w Przemyślu 1999 - 2007
404 Przemyśl Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Przemyslu - Bakończyce 1966 - 1970 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
405 Przemyśl 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Aparatury Prztwórstwa Owocowo - Warzywnego w Przemyślu 1989 - 1992 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
406 Przemyśl Korespondencyjny Kurs Rolniczy w Przemyślu 1963 - 1966 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
407 Przemyśl 3-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne w Przemyślu 1966 - 1994 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
408 Przemyśl 3,5 letnie Technikum Rolnicze Zaoczne w Przemyślu 1973 - 1979 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
409 Przemyśl 5 - letnie Technikum Rolnicze Zaoczne w Przemyślu 1962 - 1990 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
410 Przemyśl 3 - letnie Technikum Ogrodnicze Zaoczne w Przemyślu 1976 - 1999 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
411 Przemyśl Zasadnicza Szkoła Rolnicza Zaoczna w Przemyślu 1977 - 1982 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
412 Przemyśl Policealne Studium Rolnicze Zaoczne w Przemyślu 1980 - 1992 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
413 Przemyśl Policealne Studium Ogrodnicze Zaoczne w Przemyślu 1992 - 1998 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
414 Przemyśl Zaoczne Studium Ekonomii i Zarządzania w Przemyślu 1977 - 1979 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
415 Przemyśl Policealne Studium Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Ekologicznych w Przemyślu 1990 - 2007 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
416 Przemyśl Akademia Rolnicza w Krakowie Punkt Konsultacyjny w Przemyślu 1978 - 1983 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu
417 Przemyśl Podstawowe Studium Zawodowe przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Przemyślu 1987-1988
418 Przemyśl Studium Nauczycielskie w Przemyślu 1960-1992 W zespole znajdują się dokumenty z Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli Studium Wychowania Przedszkolnego
419 Przemyśl College Komputerowe - szkoła policealna w Przemyślu, ul. Słowackiego 85 1997 - 2017 Szkoła prowadzona przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Przemyślu. Dokumentację przekazano do Archiwum Państwowego w Przemyślu.
420 Przemyśl Policealne Studium w Przemyślu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2005-2011 Policealne Studium w Przemyślu, szkoła kształciła w zawodach technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik usług fryzjerskich. Dokumentacja do 2011 r., ponieważ w następnych latach nie prowadziła naboru i w efekcie w 2018 r. została wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez miasto Przemyśl.
421 Przemyśl Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. 2011-2018 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przemyślu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez miasto Przemyśl z dniem 17 sierpnia 2018 roku.
422 Przeworsk Policealne Studium Zawodowe w Niepublicznej Szkole Biznesu w Przeworsku 1998 - 2001
423 Przeworsk Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przeworsku, ul. Piłsudskiego 2 2012 - 2016 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publiczenj, prowadzona przez Panią Halinę Sokolik - Nieradkę. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 15 listopada 2016 r.
424 Przeworsk Niepubliczne Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przeworsku, ul. Piłsudskiego 2 2008 - 2013 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Panią Halinę Sokolik - Nieradkę. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 7 stycznia 2014 r.
425 Przeworsk Niepubliczna Szkoła Policealna w Przeworsku, ul. Marii Konopnickiej 5 2014-2017 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Krzysztofa Leniarta. Szkoła kształciła w zawodach: tehnik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, florysta. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 20 czerwca 2017 r.
426 Przeworsk Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. M. Konopnickiej 5 2009-2018 Szkoła prowadzona przez Krzysztofa Leniart. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 15.11.2018.
427 Przeworsk Gimnazjum Nr 1 Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku 1999 - 2019 Protokoły i Uchwały RP, Księga uczniów oraz protokoły z egzaminów przekazane do Archiwum Państwowego w Przemyślu. Zlikwidowane 31 sierpnia 2019
428 Przeworsk Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium 2006 - 2010 Szkoła niepubliczna prowadzona przez Krzysztofa Leniart.
429 Przeworsk Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przeworsku, ZDZ w Rzeszowie 2008 - 2011 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, została wpisana do ewidencji 16.06.2008 r. Organem prowadzącym szkołę był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. Likwidacja szkoły nastąpiła z dniem 29.10.2013 r.
430 Przeworsk Dwuletnie UzupełniająceLiceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przeworsku ul. M. Konopnickiej 5 2008 - 2013 Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu przeworskiego z dniem 7 stycznia 2014 r. Szkoła prowadzona była przez Krzysztofa Leniarta.
431 Przeworsk Przedszkole Miejskie Nr 4 w Przeworsku 1984 - 2015 Przedszkole zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2015 r. Uchwałą Rady Miasta Przeworska Nr VIII/44/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
432 Przeworsk Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku, ul. Krasickiego 9 2001 - 2013 Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Zawodowych powstało w 2005 r. z przekształcenia Technikum Elektrycznego i Technikum Mechanicznego, a w Centrum Kształcenia Ustawicznego również w 2005 r. z przekształcenia 3 letniego Technikum Elektrycznego, 3 letniego Technikum Mechanicznego i 3 letniego Technikum Budowlanego. Z dniem 1 września CKU zostało włączone do ZSZ. Likwidacja szkoły nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2014 r.
433 Przyborów Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyborowie 1994-2022 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2023
434 Racławice Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racławicach 2011 - 2019 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racławicach rozpoczęła działalność w 2011 roku w miejscu zlikwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Racławicach. Założona została przez lokalne Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi w Racławicach. W 2015 roku szeregi społeczności szkolnej zasilili uczniowie zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Wolinie. Reforma edukacji przekształciła sześcioletnią szkołę podstawową w ośmioletnią. 1 września 2019 roku szkoła została zamknięta.
435 Racławice Publiczna Szkoła Podstawowa w Racławicach, ul. Rudnicka 81 1949 - 2011
436 Racławówka oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Racławówce 1972 - 2015 Oddział został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r. uchwałą Nr IX.94.2015 RM w Boguchwale z dnia 28 maja 2015 r. Na dokumentację składają się dzienniki lekcyjne, karty dziecka sześcioletniego, informacja o gotowości diecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
437 Radomyśl Wielki Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim 1999 - 2019 Szkoła Zlikwidowana 31 sierpnia 2019
438 Radomyśl Wielki Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomyślu Wielkim 2009-2016 Poradnia założona została przez Stowarzyszenie ,,Nasza Gmina". W styczniu 2021 została wykreślona z rejestru.
439 Radymno Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie 1978 - 2005 Zespół Szkół Zawodowych i Placówek został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół Szkół Technicznych i Agrobiznesu w Radymnie. W dokumentacji znajdują się zaświadczenia o ukończeniu kursu prawo jazdy.
440 Radymno Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie 2005 - 2011 Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół SzkółTechnicznych i Agrobiznesu w Radymnie.
441 Radymno Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie 1989 - 1991 Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół SzkółTechnicznych i Agrobiznesu w Radymnie.
442 Radymno Liceum Agrobiznesu w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie 1999 - 2004 Zespół Szkół Zawodowych i placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół SzkółTechnicznych i Agrobiznesu w Radymnie
443 Radymno Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie 2000 - 2005 Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół SzkółTechnicznych i Agrobiznesu w Radymnie.
444 Radymno Trzyletnie Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie 2002 - 2005 Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowan z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół Szkół Technicznych i Agrobiznesu w Radymnie
445 Radymno Technikum Mechanizacji Rolnictwa ( 3 letnie ) w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie 1996 - 2006 Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół Szkół Technicznych i Agrobiznesu w Radymnie
446 Radymno Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie 2004 - 2012 Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r. Wcześniejsza nazwa zespołu to Zespół Szkół Technicznych i Agrobiznesu w Radymnie
447 Radymno Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie 2005 - 2012 Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r.
448 Radymno Technikum Uzupełniające (zaoczne rolnicze) Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie 2005 - 2010 Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r.
449 Radymno Technikum Mechanizacji Rolnictwa (uzupełniajace ) w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie 2008 - 2009 Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r.
450 Radymno Technikum Uzupełniają dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie 2010 - 2011 Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2012 r.
451 Radymno Zespół Szkół Technicznych i Agrobiznesu w Radymnie 1973 - 2012 rejestry kursów, ewidencja kursantów, zaświadczenia o ukończeniu, dzienniki kursów. kursów,
452 Radymno Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie, ul. Złota Góra 13 2012 - 2014 Szkoła została założona z dniem 1 września 2012 r., a zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
453 Rakszawa Publiczne Gimnazjum im ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rakszawie 1999 - 2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019
454 Raniżów Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie 1999 - 2019 Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019 roku.
455 Ropczyce Centrum Kształcenia Praktycznego 2000 - 2019 Centrum Kształcenia Praktycznego zajmowało się przygotowaniem uczniów do pracy w różnych zawodach. Jako samodzielna jednostka istniało od 1 stycznia 2000 roku. Celem było kształcenie młodzieży z zakresu praktycznej nauki zawodu tj.; operator obrabiarek sterowanych numerycznie, spawanie, monter instalacji sanitarnych oraz mechanik samochodowy głównie dla uczniów Zespołu Szkół im. ks. Jana Zwierza w Ropczycach.
456 Ropczyce Międzyszkolna Bursa w Ropczycach 2010 - 2019 Międzyszkolna Bursa w Ropczycach rozpoczęła swoją działalność w 2010 r. , jako placówka koedukacyjna dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania, w szkołach prowadzonych na terenie powiatu Ropczycko - Sandomierskiego oraz poza nimi. Likwidacja 31 sierpnia 2019 roku.
457 Ropczyce Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ropczycach 2011 - 2013 Szkoła została utworzona z dniem 1 września 2010 r., a zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. Uchwałą Nr XXXII/250/2014 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r.
458 Ropczyce Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ropczycach 2009 - 2013 Szkoła została założona przez Pana Michała Pietraszek w 2010 r. Szkoła kontynuwała działalność dydaktyczno wychowawczą Dwuletniego Uzupełniającego Liceum ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sędziszowie Młp. W 2012 r. nastąpiła zmiana organu prowadzącego na Niepubliczny Zespół Szkół Spólka z o.o. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 10 grudnia 2013 r.
459 Ropczyce Prywatna Szkoła Policealna w Ropczycach, ul. Mickiewicza 13 1999 - 2008 Szkoła prowadziła kształcenie w zawodach technik administracji, technik ochrony środowiska, technik informatyk.
460 Ropczyce Liceum dla Dorosłych Zaoczne w Ropczycach 2008 - 2011
461 Rozalin Szkoła Podstawowa w Rozalinie 1963-2017 Dokumentacja z wcześniejszych lat szkolnych, arkuszy ocen, kronik szkolnych zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Kielcach oddział w Sandomierzu. Z dniem 31 sierpnia 2022 r. szkoła została zlikwidowana.
462 Roztoki Szkoła Podstawowa w Roztokach 1945 - 2011
463 Rożnowice Szkoła Przysposobinia Rolniczego w Rożnowicach 1958 - 1964 Dokumentacja z przebiegu nauczania przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
464 Rożnowice Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Rożnowicach - Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Rożnowicach 1963 - 1987 Dokumentacja szkolna przekazana przez Zespół Szkół w Trzcinicy
465 Rudenka Szkoła Podstawowa w Rudence 1995-2003 Szkoła publiczna, od 1 września 1999 roku przekształcona na sześcioletnią Szkołę Podstawową. Dokumentacja niekompletna przekazana przez Urząd Gminy Olszanica. Zlikwidowana 31 sierpnia 2003 roku
466 Rudenka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rudence 2003-2011 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rudence o uprawnieniach szkoły publicznej w Rudence nr 25 Gmina Olszanica wykreślona 31 styczeń 2012 roku z ewidencji niepublicznych szkół. Założona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Rudence. Dokumentacja przekazana przez Urząd Gminy Olszanica.
467 Rudnik nad Sanem Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem, ul. Marszałka Piłsudskiego 28 2007 - 2016 Szkoła kształciła w zawodzie technik mechanik w systemie zaocznym. Została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2016 r.
468 Rudnik nad Sanem Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rudniku nad Sanem, ul. Piłsudskiego 9 2008 - 2010 Niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna prowadzona przez Jolantę Dzioba z siedzibą w Siedlcach. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 1 września 2010 r.
469 Rudnik nad Sanem Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem 1999 - 2019 Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem zakończyło działalność 31 sierpnia 2019 roku.
470 Rudnik nad Sanem Publiczne Gimnazjum Nr 2 Specjalne w Rudniku nad Sanem 1999 - 2019 Szkoła realizowała program dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
471 Rudnik nad Sanem Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rudniku na Sanem ul. Piłsudskiego 9 2008-2013 Szkoła prowadzona przez Siedleckie Centrum Edukacyjne Jolanta Dzioba
472 Rymanów Zdrój-Deszno Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rymanowie Zdroju-Desznie 2005-2021 Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2021 roku.
473 Rzemień Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznegoim. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu 2005 - 2008
474 Rzemień Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzemieniu 2005 - 2008
475 Rzemień Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu 2007 - 2011 Protokoły z egzaminu na tytuł zawodowy rolnik.
476 Rzeszów Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych " Progres" w Rzeszowie, ul. Kościuszki 7 2008 - 2013 Szkoła niepublicna prowadzona przez Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego "Progres" Sp. a o. o. Oddział Rzeszów
477 Rzeszów Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rzeszowie 1980 - 2005 Kuratorium przejęło tylko ewidencję dzieci, natomiast cała dokumentacja tak pedagogiczna jak i organizacyjna z lat 1950 - 2004 z lat została przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie.
478 Rzeszów IX Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1 1986 - 2013 Do kuratorium przekazano m.in. ewidencje uczniów, świadectwa nieodebrane, indywidualne nauczanie, dzienniki lekcyjne. Pozostała dokumentacja z przebiegu nauczania została przejęta przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie.
479 Rzeszów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 2 2006 - 2012 Protokoły na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie.
480 Rzeszów RTO Policealna Szkoła Zawodowa w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1 2010 - 2013 Szkoła prowadzona przez Rzeszowskie Towarzystwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Rzeszowie. Kolejnym organem prowadzącym szkołę była AP Edukacja Centrum Kształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Łodzi.
481 Rzeszów RTO Policealna Szkoła Techniczna w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1 2010 - 2013 Szkoła prowadzona przez Rzeszowskie Towarzystwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Rzeszowie. Kolejnym organem prowadzącym szkołę była AP Edukacja Centrum Kształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Łodzi.
482 Rzeszów RTO Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1 2010 - 2013 Szkoła prowadzona przez Rzeszowskie Towarzystwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Rzeszowie. Kolejnym organem prowadzącym szkołę była AP Edukacja Centrum Kształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Łodzi.
483 Rzeszów RTO Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1 2010 - 2013 Szkoła prowadzona przez Rzeszowskie Towarzystwo Oświatowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Rzeszowie. Kolejnym organem prowadzącym szkołę była AP Edukacja Centrum Kształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Łodzi.
484 Rzeszów Kurs Przysposobienia Rolniczego, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie, ul. Miłocińska 75 od 1966 r. Dokumentacja kursów organizowanych m. in. w Boguchwale, Godowej, Pstrągowej, Rogoźnicy, Wysokiej Głogowskiej, Zwieńczycy znajduje się w zespole szkół.
485 Rzeszów AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1 2012 - 2016 Szkoła niepubliczna prowadzona przez AP Edukacja Sp. z o. o. w Łodzi. Szkoła wykreślona z ewidencji z dniem 7 listopada 2016 r.
486 Rzeszów Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Wieczorowa w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 1994 - 2014 Szkoła powstała jako Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących w Zespole Szkół Budowlanych Kombinatu Budowlanego w Rzeszowie, funkcjonowała w latach 1974 - 1991, następnie przekształciła się w Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Zespole Szkół Budowlanych w Rzeszowie, funkcjonowała w latach 1991 - 1994. Szkoła pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonowała w latach 1994 - 2014. W centrum pozostawiono następującą dokumentację: Protokoły rady pedagogicznej z lat 1974-1976, 1982 - 2014, Księgę uczniów 1974 - 1994, rejestr wydanych świadectw, protokoły egzaminów z przygotowania zawodowego
487 Rzeszów Liceum Techniczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Skłodowskiej - Curie w Rzeszowie 1999 - 2002 W 2002 r. szkoła została przekształcona w Liceum Profilowane Nr V
488 Rzeszów Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Podoficerskiej Szkole Zawodowej- Służby Samochodowe w Rzeszowie
489 Rzeszów Szkoła Policealna Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie, al. Rejtana 3 2005 - 2011 Dokumentacja przechowywana za zgodą Kuratora w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie
490 Rzeszów Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego 2008 - 2016 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Panią Annę Mroszczyk i Pana Krzysztofa Kubisia. Szkoła kształciła na kierunkach: technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, technik administracji, technik ochrony fizycznej i mienia. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 12 grudnia 2016 r.
491 Rzeszów Szkoła Podstawowa Nr 37 w Zespole Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie, ul. Unii Lubelskiej 4 1993 - 2017
492 Rzeszów Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie, ul. Unii Lubelskiej 4 1999 - 2017
493 Rzeszów Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne Nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie 2005-2013 W zespole pozostały Uchwały Rady Pedagogicznej
494 Rzeszów Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4 2006-2012 Dokumentacja pozostawiona w zespole szkół : Protokoły Rady Pedagogicznej, Uchwały Rady Pedagogicznej, Rejestr wydanych świadectw, Protokoły egzaminów maturalnych ustnych
495 Rzeszów Policealne Studium Farmaceutyczne "OMEGA" 2000-2018 Szkoła została wpisana do ewidencji szkól i placówek niepublicznych 1.09.2000r.. 1.07.2001r. zyskała uprawnienia szkoły publicznej. 8.06.2018r. wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Osoba prowadząca szkołę- Lokalne Centrum Edukacji OMEGA Łoboda- Tamborowska Sp. z o. o. ul. Warszawska 28/15a, 25-312 Kielce.
496 Rzeszów Policealne Studium Farmaceutyczne w Rzeszowie 2007 - 2018 Szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej. Kształciła w zawodzie- technik farmaceutyczny. Mieściła się na ul. ks. Jałowego 10/5 w Rzeszowie. Dokumentacja z lat 2007 - 2018.
497 Rzeszów EUREKA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2010 - 2018 Niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące. Zlikwidowane 18 grudnia 2018 r. Adres szkoły: ul. Rejtana 30, Rzeszów. Dokumentacja z lat 2010 - 2018.
498 Rzeszów Szkoła Podstawowa Nr 21 w Rzeszowie 1976 - 2004 Kroniki szkoły zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Rzeszowie.
499 Rzeszów Szkoła Podstawowa Nr 35 w Rzeszowie, ul. E. Orzeszkowej 8 a 1990 - 2004
500 Rzeszów Szkoła Podstawowa Nr 15 w Rzeszów, ul. Szopena 13 1944 - 2004
501 Rzeszów Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 11 1944 - 2004
502 Rzeszów Szkoła Podstawowa Nr 18 w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 66 A 1967 - 2005 Dokumentacja zawiera również arkusze ocen Podstawowego Studium Zawodowego z lat 1979 - 1988
503 Rzeszów Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie, ul. Partyzantów 10 A 1920 - 2004
504 Rzeszów Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony "Ochroniarz" w Rzeszowie, ul. Matejki 12/1 1998 - 2010 Wdokumentacji znajdują się również karty praktyk z lat 2007 - 2010
505 Rzeszów Studium Pracowników Ochrony w Rzeszowie, ul. Asnyka 10 2002 - 2007 Szkoła kształciła w zawodzie technik ochrony osób i mienia. W dokumentacji znajdują się sprawy dotyczące praktyk.
506 Rzeszów Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, ul. mjr. H. Sucharskiego 2 1993 - 2009
507 Rzeszów Liceum Profilowane w Zespole Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45 A 2002 - 2008
508 Rzeszów Gimnazjum Akademickie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. mjr. H. Sucharskiego 2 1999 - 2008
509 Rzeszów Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rzeszowie, ul. W. Pola 1 1955 - 2004 Dokumentacja przekazana przez Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie.
510 Rzeszów Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. mjr H. Sucharskiegon 2 1992 - 2012 W latach 1992 - 2001 szkoła prowadzona była przez Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości.
511 Rzeszów Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie 1991 - 2012
512 Rzeszów Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacja w Rzeszowie, ul. 3 Maja 13 2006 - 2011 Szkoła niepubliczna
513 Rzeszów Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych AP Edukacja w Rzeszowie, ul. 3 Maja 13 2006 - 2011
514 Rzeszów Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Rzeszowie, ul. 3 Maja 13 2006 - 2011
515 Rzeszów Studium Ekonomiczno - Finansowe w Rzeszowie, ul. Asnyka 10 1998 - 2009 Szkoła kształciła w zawodach technik administracji, technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik obsługi turystycznej, pracownik socjalny. Kształcenie odbywało się również w Stalowej Woli.
516 Rzeszów Szkoła Turystyki Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A 2004 - 2008
517 Rzeszów Roczna Szkoła Informatyki i Internetu w Rzeszowie Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu filia w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16a 2005 - 2010
518 Rzeszów Studium Projektowania i Reklamy w Rzeszowie Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu filia w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 a 2005 - 2010 Studium roczne
519 Rzeszów Roczne Studium Zdrowia i Urody w Rzeszowie Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu filia w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 a 2008 - 2009 Studium roczne
520 Rzeszów Roczne Studium Edukacji Społecznej w Rzeszowie Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu filia w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 a 2005 - 2006
521 Rzeszów Szkoła Jezyków Ars Lingua w Rzeszowie Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu filia w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 a 2004 - 2009
522 Rzeszów Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 2 1994 - 2009 Dokumentacja szkolna obejmuje następujace szkoły: Liceum Zawodowe, Liceum Profilowane, Liceum Techniczne, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektryczno - Elektroniczne, Technikum Uzupełniające.
523 Rzeszów Policealne Studium Techniczne Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie 1993 - 1995
524 Rzeszów Państwowy Dom Dziecka Nr 1 w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 2 (wcześniej Dom nr 151 w Słocinie) 1970 - 1997 Dokumentacja wychowanków i pracowników.
525 Rzeszów Rzeszowska Szkoła Elektroniki i Informatyki w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120 2002 - 2012 Niepubliczna szkoła policealna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Panią Halinę Kuźniar. Szkoła Kształciła w zawodzie technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik, technik bhp.
526 Rzeszów Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 19 2006 - 2012 Protokoły na tytuł zawodowy i mistrza.
527 Rzeszów Niepubliczne Przedszkole ,,Entliczek Pentliczek 2019-2020 Przedszkole prowadzone przez Przyszłość dla Podkarpacia. Rozpoczęło działalność w 2019 roku a zakończyło z dniem 21 września 2020 roku.
528 Rzeszów Policealne Studium ,,Akademia Zdrowia 2010-2020 Szkoła wykreślona 21 października 2020 roku z ewidencji szkól i placówek niepublicznych.
529 Rzeszów Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rzeszowie ul. Jagiellońska 5 2012 - 2019 Szkoła prowadzona przez Akademię Zdrowia w Rzeszowie przy ulicy Jagiellońskiej. Wykreślona z ewidencji w 2020 roku.
530 Rzeszów Przedszkole Niepubliczne Kreatywne Przedszkolaki 2016-2020 Dokumentacja zawiera Dzienniki lekcyjne. W przedszkolu nie były prowadzone Protokoły i Uchwały Rady Pedagogicznej.
531 Rzeszów Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS 2 ul. Saska 54 w Rzeszowie 2014 - 2021 Szkoła prowadzona przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Akustycznych SOLIS RADIUS. Wykreślona z dniem 8 grudnia 2021 roku z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
532 Rzeszów Niepubliczne Przedszkole EcoDziecko 2013-2020 Przedszkole prowadzone przez Elżbietę Skubel. Wykreślone z dniem 18 września 2020 roku z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
533 Rzeszów Policealna Szkoła TEB Edukacja w Rzeszowie ul. Żeromskiego 10 2004-2020 Szkoła od 2004 do 2006 roku funkcjonowała pod nazwą: Szkoła Europejska " EuroCollege" Prowadziła zajęcia w wielu zawodach m.in. technik: administracji, rachunkowości, bezpieczeństwa i higieny pracy, budowlany, usług kosmetycznych, usług fryzjerskich, informatyk, ekonomista, florysta, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca. Zlikwidowana z dniem 4 maj 2021 roku
534 Rzeszów Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS ul. Strażacka 12D w Rzeszowie 2011 - 2020 Szkoła prowadzona przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Akustycznych SOLIS RADIUS. Wykreślona z dniem 18 września 2020 roku z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
535 Rzeszów Zaoczna Policealna Szkoła Arcus Sinus w Rzeszowie 2015-2021 Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Alternatywa. Wykreślona z dniem 20 stycznia 2022 roku z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
536 Rzeszów Policealna Szkoła Zawodowa ul. Spytka Ligęzy 12 w Rzeszowie 2010-2021 Policealna Szkoła Zawodowa kształciła w zawodach: technik dentystyczny i terapeuta zajęciowy. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 8 października 2021 roku
537 Rzeszów Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS 2 ul. Saska 54 w Rzeszowie 2014 - 2021 Szkoła prowadzona przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Akustycznych SOLIS RADIUS. Zlikwidowana w dniu 31 sierpnia 2021 roku
538 Rzeszów Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Arcus Sinus w Rzeszowie 2012-2021 Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Alternatywa. Wykreślona z dniem 20 stycznia 2022 z ewidencji szkól i placówek niepublicznych.
539 Rzeszów Policealne Studium Zawodowe "Akademia Zdrowia" ul. Jagiellońska 5, ul. Szopena13 2004-2021 Dwuletnia niepubliczna szkoła policealna o uprawnieniach publicznych. Kształciła w wielu zawodach. Szkoła wykreślona z dniem 20 stycznia 2022 r. z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
540 Rzeszów BLUE Gimnazjum dla Dorosłych w Rzeszowie 2017-2019
541 Rzeszów BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Grottgera 10 w Rzeszowie 2017-2019 Szkoła wykreślona z dniem 19 grudnia 2019 z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
542 Rzeszów BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. Grottgera 10 w Rzeszowie 2017-2019 Dokumentacja niekompletna. Szkoła wykreślona z dniem 19 grudnia 2019 z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
543 Rzeszów BLUE Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych ul. Grottgera 10 w Rzeszowie 2018-2019 Dokumentacja niekompletna. Szkoła wykreślona z dniem 19 grudnia 2019 z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
544 Rzeszów NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Kolejowa 1 w Rzeszowie 2014-2019 Dokumentacja niekompletna. Szkoła wykreślona z dniem 11 grudnia 2019 z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
545 Rzeszów NNOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ul. Kolejowa 1 w Rzeszowie 2014-2019 Dokumentacja niekompletna. Szkoła wykreślona z dniem 11 grudnia 2019 z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
546 Rzeszów NOVA Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych ul. Kolejowa 1 w Rzeszowie 2016-2019 Szkoła wykreślona z dniem 11 grudnia 2019 z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
547 Rzeszów Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Rzeszowie 2005-2021 Szkoła wykreślona z dniem 14 czerwca 2022 roku z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
548 Rzeszów Zaoczna Policealna Szkoła 2007 - 2015 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez Cosinus Sp. z o. o., ul. Gliniana 32 , 91 - 336 Łódź. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek Urzędu Miasta Rzeszowa z dniem 8.02.2016 znak: ED.4430.2.2016
549 Rzeszów Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Rzeszowie 1997 - 2015 Szkoła niepubliczna została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 14.04.1997 r. Osoby prowadzące szkołę to Michał Kwiatkowski i Dariusz Kowalski, później spółka jawna O Chikara. Uprawnienia szkoły publicznej uzyskała w 2001 r.Wykreslona z ewidencji z dniem 8 stycznia 2016 r.
550 Rzeszów Ośrodek Szkoleniowy O Chikara w Rzeszowie 2008 - 2015 Niepubliczna placówka Kształcenia ustawicznego rozpoczęła działalność kursową i szkoleniową 15 marca 2008 r. Prowadzona przez spółkę jawną O Chikara. Wykreślona z ewidencji 8.01.2016 r.
551 Rzeszów Policealne Studium Zawodowe "Oświata" 2004 - 2014 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Kształciła w zawodzie technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych. Utworzona z dniem 1.09.2004 r. przez Spółdzielnię Pracy
552 Rzeszów Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus w Rzeszowie 2006 - 2014 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 20.03.2006 r. Organem prowadzącym szkołę był Cosinus sp. z o. o. Szkoła została wykreślona z ewidencji z dniem 9.01.2015 r.
553 Rzeszów Liceum Profilowane Nr V w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie 2002 - 2013 Szkoła funkcjonowała od 1999 r. jako Liceum Techniczne, przekształcone z dniem 1 września 2002 r. Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXVIII z dnia 16 kwietnia 2002 r. w Liceum Profilowane Nr V. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W Zespole Szkół Ekonomicznych pozostały Uchwały Rady Pedagogicznej z lat 2002 - 2006.
554 Rzeszów Uzupełniające Liceum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2007 - 2014 Szkoła niepubliczna uzyskała uprawnienia szkoły publicznej wraz z rozpoczeciem działalności. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2014 r.
555 Rzeszów Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2011 - 2014 Szkoła rozpoczęła działalność z dniem 1 września. Kształciła w zawodzie technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik mechanik. Z dniem 1 września 2011r. szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2014 r.
556 Rzeszów AP Edukacja Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1 2010 - 2014 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.
557 Rzeszów Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych 2006 - 2013 Szkoła policealna dla dorosłych prowadzona była przez COSINUS sp. z o. o. ul. Gliniana 32, Łódź. Rozpoczęła działalność dydaktyczną 1 września 2006 r. i uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. Kształciła w zawodzie technik prac biurowych. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 2 grudnia 2013 r.
558 Rzeszów Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres 2008 - 2014 Szkoła niepubliczna prowadzona przez Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego
559 Rzeszów Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych PROGRES w Rzeszowie 2007 - 2014 Szkoła niepubliczna rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2007 r. Prowadzona przez Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego
560 Rzeszów Zaoczna Policealna Szkoła Administracji 2006 - 2014 Szkoła policealna dla dorosłych prowadzona była przez COSINUS sp. z o. o. ul. Gliniana 32, Łódź. Rozpoczęła działalność dydaktyczną 1 września 2006 r. i uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. Kształciła w zawodzie technik administracji. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 9 stycznia 2015 r.
561 Rzeszów Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Terapii Trudności Szkolnych eduCursus w Rzeszowie, ul.3-go Maja 22 2011 - 2015 Osobą prowadzącą poradnię był z chwilą jej założenia Dominik Szmuc, a następnie Pani Elżbieta Szmuc. Placówka wykreślona z ewidencji z dniem 2 grudnia 2015 r.
562 Rzeszów Uzupełniające (dwuletnie) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Rzeszowie, ul. Sobieskiego 2D/1 2007 - 2014 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona początkowo przez Panią Małgorzatę Morzyszek następnie przez Centrum Nauki i Biznesu
563 Rzeszów Eureka Gimnazjum dla Dorosłych w Rzeszowie, ul. Rejtana 30 2010 - 2013 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Pania Ewę Janowską i Pana Waldemara Nowickiego. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 31 sierpnia 2014 r.
564 Rzeszów Eureka Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające w Rzeszowie, ul. Rejtana 30 2010 - 2014 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Pania Ewę Janowską i Pana Waldemara Nowickiego. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 15 grudnia 2014 r.
565 Rzeszów Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa w Rzeszowie przekazane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 4 1974 - 1994 Szkoła powstała jako Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących w Zespole Szkół Budowlanych Kombinatu Budowlanego w Rzeszowie, funkcjonowała w latach 1974 - 1991, następnie przekształciła się w Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Zespole Szkół Budowlanych w Rzeszowie, funkcjonowała w latach 1991 - 1994. Szkoła pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonowała w latach 1994 - 2014. W centrum pozostawiono następującą dokumentację: Protokoły rady pedagogicznej z lat 1974-1976, 1982 - 2014, Księgę uczniów 1974 - 1994, rejestr wydanych świadectw, protokoły egzaminów z przygotowania zawodowego. Lata 1962 - 1973 powinny być przechowywane w ZSKU w tych latach szkoła funkcjonowała jako Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Rzeszowie.
566 Rzeszów Technikum Budowlane dla Dorosłych i Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 4 (ZSKU) 2009 - 2014 W centrum pozostała następująca dokumentacja: Protokoły rady pedagogicznej, Księga uczniów, rejestr wydanych świadectw, protokoły ustnych egzamiów maturalnych
567 Rzeszów Liceum Pofilowane Nr III w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie, ul. J. Dąbrowskiego 66 A 2002 - 2014 Szkoła powstała w 2002 r. z przekształcenia Liceum Zawodowego w ZS Nr 3. Zespół został zlikwidowany w 2011 r., a szkoła została włączona do Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie. Likwidacja III LP nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2014 r. w zespole pozostała następująca dokumentacja : Protokoły rady pedagogicznej, Rejestr wydanych świadectw.
568 Rzeszów (Miłocin) XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie, ul. Miłocińska 75 2003 - 2013 Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W zespole szkół pozostała dokumentacja prowadzona wspólnie dla szkół w zespole czyli protokoły rady pedagogicznej, księgi absolwentów, rejestr wydanych świadectw, księga uczniów, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
569 Sadkowa Góra Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sadkowej Górze 2007 - 2015 Szkoła niepubliczna prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sadkowa Góra
570 Sanok Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna w Sanoku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sanoku 2002 - 2009 1 września 2002 r. utworzono Zasadniczą Szkołę Specjalną w Sanoku, którą następnie włączono do SOSW w Sanoku. Uchwałą RP Sanockiego Nr XV/92/2003 zmieniono nazwę na Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna w Sanoku. Likwidacja nastąpiła z dniem 31.08.2014 r. W Ośrodku pozostały Protokoły i Uchwały RP oraz Księgi uczniów.
571 Sanok Niepubliczna Szkoła Policealna w Sanoku 2006 - 2015 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 4.08.2006 r.Organem prowadzącym szkołę była Pani Barbara Leśkiewicz - Rzeszutek. Szkoła kształciła w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy,technik usług fryzjerskich. Została zlikwidowana z dniem 31.12.2015 r.
572 Sanok Bursa Szkolna w Sanoku 1993 - 2016 Bursa szkolna powstała z przekształcenia z dniem 1.01.2000 r. internatu działającego przy I LO w Sanoku przy ul. Szopena 5. Z okresu funkcjonowania internatu przekazano Ksiegę Wychowanków z lat 1993-1999. Burse zlikwidowano uchwałą NR XXV/191/2016 RP Sanockiego z dnia 27.04.2016 r.
573 Sanok Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku 1974 - 2011 Szkoła została założona jako Technikum Budowlane dla Pracujących w Zespole Szkół Budowlanych w Sanoku. W 1984 r. zespół został przekształcony w Zespół Szkół Budowlanych Sanockiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Sanoku. Zespół ponownie ulega przekształceniu z dniem 1 września 1990 r. w Zespół Szkół Budowlanych. Z dniem 1 września 2002 r. Zespół Szkół Budowlanych zmienił nazwę na Zespół Szkół nr 4. W roku 2004 r. dotychczasowe Technikum Budowlane dla Dorosłych przekształcono w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Likwidacja następuje na mocy Uchwały Rady Powiatu Sanockiego Nr LII/547/2014 z dnia 5 maja 2014 r. Część dokumentacji była prowadzona wspólnie dla szkół w zespole i została przekazana w 2016 r. pod nazwą Zespół Szkół nr 4 w Sanoku.
574 Sanok Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sanoku 2008 - 2014 Niepubliczna szkoła dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona przez Pana Andrzeja Brygidyna. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 28 listopada 2014 r.
575 Sanok Sanocka Szkoła Policealna 2011 - 2013 Niepubliczna szkoła policealna dla dorosłych o 2 letnim okresie nauczania, kształcąca w formie zaocznej rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2010 r. Szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej i była prowadzona przez Pana Andrzeja Brygidyna. Wykreślona z ewidencji szkół niepublicznych powiatu sanockigo z dniem 15 stycznia 2014 r.
576 Sanok VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 4 w Sanoku ul. Sadowa 21 2002 - 2012 Szkoła została utworzona w 1999 r. jako 4 letnie Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych. Z dniem 1 września 2002 r. Uchwałą Rady Powiatu w Sanoku Nr XXXVIII/427/2002, Zespół Szkół Budowlanych zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 4, a Liceum Zawodowe przekształcono w 3 letnie VI Liceum Ogólnokształcące. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. Część dokumentacji była prowadzona wspólnie dla wszystkich szkół w zespole.
577 Sanok V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego w Sanoku, ul. Stróżowska 16 2002 - 2013 Szkoła powstała z przekształcenia w 2002 r. Liceum Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych, które w tym samym roku zmieniło nazwę na Zespół Szkół Nr 3. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r. W zespole pozostała dokumentacja, która była prowadzona wspólnie dla szkół w zespole czyli protokoły rady pedagogicznej, Księgi uczniów, rejestry wydanych świadectw.
578 Sanok V Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku, ul. Jagiellońska 22 2002 - 2014 Szkoła powstała z przekształcenia Liceum Zawodowego w 2002 r. W zespole szkół pozostała w całości dokumentacja Liceum Zawodowego, która w całości jest połączona z dokumentacją innych szkół w zespole. Ponadto protokoły i uchwały rady pedagogicznej, księgi uczniów z lat 2002 - 2014
579 Sanok Szkoła Podstawowa Specjalna przy Powiatowym Zespole Socjalizacyjno - Interwencyjnym w Sanoku, ul. Sikorskiego 11 1990 - 2003 Szkoła do 2000 r. funkcjonowała przy Pogotowiu Opiekuńczym. W 2000 r.nastąpiło połączenie Pogotowia Opiekuńczego z Państwowym Domem Dziecka w Sanoku w wyniku czego powołano Powiatowy Zespół Socjalizacyjno - Interwencyjny.
580 Sanok Profesjonalna Szkoła Biznesu w Sanoku, ul. Reymonta 6 1997 - 2002
581 Sanok Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sanoku 1952 - 2001 Dokumentacja przekazana przez Gimnazjum Nr 1 w Sanoku
582 Sanok I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Sanoku, ul. Sadowa 12/B 1993 - 2012
583 Sanok Policealne Studium w Sanoku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2005 - 2009
584 Sanok Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku, ul. Sadowa 21 1969 - 2016 Szkoła została założona jako Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa w Sanoku. Z dniem 1 września 1982 r. została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Budowlaną, w 1984 roku szkoła została przekazana do prowadzenia Sanockiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu w Sanoku. Z dniem 1 września 1990 r. szkoła została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Budowlanych w Sanoku. W 2002 r. wraz z przekształceniem Zespołu Szkół Budowlanych w Zespół Szkół Nr 4, Zasadniczą Szkołę Budowlaną przekształcono w Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 4 w Sanoku. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2016 r. Dokumentacja zawiera również dokumentację Technikum Geodezyjnego
585 Sanok IV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku, ul. Sadowa 21 2002 - 2012 Szkoła powstała w 1986 r. jako Technikum Geodezyjne w Zespole Szkół Budowlanych Sanockiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Sanoku. W 1990 r. Technikum Geodezyjne funkcjonowało w ramach Zespołu szkół Budowlanych. Z dniem 1 września 2002 r. technikum uległo przeksztrałceniu w IV Liceum Profilowane a zespół szkół zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 4. Dokumentacja z lat 1986 - 2002 jest połączona z dokumentacją technikum budowlanego. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 r.
586 Sanok Szkoła Policealna dla Młodzieży Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku, ul. Sadowa 21 2000 - 2003 Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 r.
587 Sanok Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku, ul. Sadowa 21 1986 - 2016 Szkoła otworzona z dniem 1 wrześni 1986 r. jako Technikum Budowlane dla młodzieży niepracującej w Zespole Szkół Budowlanych Sanockiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Sanoku. Wraz z przekształceniem z dniem 1 września 1990 r. zespółu w Zespół Szkół Budowlanych przekształcono również technikum w Technikum Zawodowe. Z dniem 1 września 2002 r. nastąpiło kolejne przekształcenie zespołu w Zespół Szkół Nr 4, a Technikum Budowlane w Technikum Nr 4 w Sanoku. Szkoła zlikwidowana z dniem 1 wrzesnia 2016 r.
588 Sanok Szkoła Podstawowa Nr 7 w Sanoku, ul. Jana Pawła II 25 1975 - 2001 Dokumentacja przekazana przez Gimnazjum Nr 4 w Sanoku
589 Sanok Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku, Plac Świętego Michała 6 2009 - 2014
590 Sanok Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Sanoku 1996 - 2002 Szkoła została przekształcona w 2002 r. w V Liceum Ogólnokształcące w tym samym roku Zespół Szkół Technicznych zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 3.
591 Sanok Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych w Sanoku (Zespół Szkół Nr 4) 1999 - 2004 Szkoła została utworzona w 1999 r. jako 4 letnie Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych. Z dniem 1 września 2002 r. Uchwałą Rady Powiatu w Sanoku Nr XXXVIII/427/2002, Zespół Szkół Budowlanych zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 4, a Liceum Zawodowe przekształcono w 3 letnie VI Liceum Ogólnokształcące.
592 Sanok Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2 w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku 2009-2013 W Zespole Szkół pozostawione zostały: Protokół Rady Pedagogicznej, Uchwały Rady Pedagogicznej, Rejestr wydanych świadectw
593 Sanok Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sanoku 1948-2001 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sanoku zlikwidowana została 31 sierpnia 2001 r. Od 1946r.-1953r. I Państwowa Szkoła Męska Stopnia Podstawowego i Licealnego. W 1953r. Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Męskie. 1965-1967 nastąpił podział na I Liceum Ogólnokształcące i Szkołe Podstawową nr 4, działało tam także Liceum Medyczne (1962-1970). W 1973r. do SP 4 przyłącza się SP 5, która powstała z podziału żeńskiej. Od 1.09.2017 funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa nr 8
594 Sanok Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Twoja Szkoła 2010-2013 Szkoła prowadzona przez CASUS Sp. z o. o. Wykreślona z Ewidencji Szkół Niepublicznych 3 października 2013 roku
595 Sanok Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych ,,Twoja Szkoła 2015-2017 Szkoła prowadzona przez CASUS Sp. z o. o. Wykreślona z Ewidencji Szkół Niepublicznych 30 stycznia 2018 roku
596 Sanok Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Twoja Szkoła 2010-2018 Szkoła prowadzona przez CASUS Sp. z o. o. Wykreślona z Ewidencji Szkół Niepublicznych 23 stycznia 2019 roku
597 Sanok Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sanoku ul. Aleja Szwajcarii 5 1999-2005 Szkoła rozpoczęła działalność w 1998 roku. Placówka prowadzona była przez Państwo Smyk. Wykreślona z ewidencji w 2006 roku
598 Sieklówka Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sieklówce 1944 - 2011 Do Archiwum Państwowego w Rzeszowie oddział w Sanoku przekazano dokumentacje szkolną: protokoły rady pedagogicznej z lat 1987 - 2011, arkusze ocen z lat 1944 - 1962, metrykę szkolną z lat 1945 - 1951
599 Sieklówka Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Sieklówce - Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Sieklówce 1962 - 1978 Dokumentacja szkolna przekazana przez Zespół Szkół w Trzcinicy
600 Sielec Szkoła Podstawowa im. Franciszka Ksawerego Preka w Sielcu 1950 - 2013
601 Sieniawa Gimnazjum im. bł. Augusta Czartoryskiego w Sieniawie 1999 - 2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019
602 Sieniawa Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Sieniawie 2015-2021 Szkoła zlikwidowana z dniem 8 wrzesień 2021
603 Skalnik Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku 1999-2022 Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skalnik. Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2022 roku.
604 Skołyszyn Gminna Szkoła Rolnicza w Skołyszynie 1945 - 1950 Dokumentacja z przebiegu nauczania przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
605 Smolnik Szkoła Podstawowa w Smolniku 1951 - 1999
606 Sokołów Małopolski Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 37 2001 - 2006 Szkoła została utworzona 1 września 2001 r. jako Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Następnie przekształcona z dniem 1 września 2004 r. w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - dwuletnią szkołę dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
607 Sokołów Małopolski Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 37 2002 - 2009
608 Sośnica Technikum Rolnicze w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Sośnicy 1976 - 2003
609 Sośnica Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Sośnicy 1970 - 1999
610 Sośnica Liceum Agrobiznesu w Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Sośnicy 1998 - 2003
611 Sośnica Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Sośnicy 1975 - 1987 Protokoły egzaminu na tytuł rolnika wykwalifikowanego w: Bóbrka, Chłopice, Duńkowice, Kaszyce, Grabowiec, Korczowa, Korzenica, Laszki, Łazy, Michałówka, Miękisz Nowy, Młyny, Nienowice, Niziny, Orły, Ostrów, Piwoda, Radawa, Radymno, Skołoszów, Sośnica, Święte, Wiązownica, Wietlin, Wysock, Trójczyce, Walawa, Zadąbrowie, Zamiechów, Żurawica. Kurs Przysposobienia Rolniczego - protokoły lata 1975 - 1988.
612 Sowina Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sowinie 1916 - 2011 Następująca dokumentacja szkolna została przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie oddział w Sanoku arkusze ocen z lat 1916 - 1978, protokoły rady pedagogicznej z lat 1986 - 2011, księgi uczniów z lat 1946 - 2011.
613 Stalowa Wola Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21 1976 - 2002 Dokumentacja przekazana przez Gimnazjum Nr 3 w Stalowej Woli.
614 Stalowa Wola Gimnazjum Nr. 1 im. ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli 1988 - 2008
615 Stalowa Wola Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17 2001 - 2006
616 Stalowa Wola Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Podleśna 4 1966 - 2002
617 Stalowa Wola Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15 1980 - 2006
618 Stalowa Wola Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15 2002 - 2010
619 Stalowa Wola Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Elektrowni w Stalowej Woli 1970 - 1994
620 Stalowa Wola Technikum Energetyczne dla Pracujących przy Elektrowni w Stalowej Woli 1978 - 1994
621 Stalowa Wola Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26 2002 - 2005
622 Stalowa Wola Liceum Profilowane w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17 2002 - 2005
623 Stalowa Wola Gimnazjum z oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21 1999 - 2011 Zawiera również dokumentację SP Nr 10
624 Stalowa Wola Studium Ekonomiczno - Finansowe w Stalowej Woli 2006 - 2010 Szkoła kształciła w zawodzie technik obsługi turystycznej, technik administracji, technik usług kosmetycznych, technik informatyk.
625 Stalowa Wola Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia "PROMED-OMEGA" 2010 - 2014 Niepubliczna policealna szkoła dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez Lokalne Centrum Edukacji
626 Stalowa Wola Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12 2005 - 2013 Szkoła została założona w 1999 r. jako Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W 2004 r. przkształcona w dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2013 r.
627 Stalowa Wola Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12 2005 - 2013 Szkoła została utworzona w wyniku przekształcenia dokonanego z dniem 1 września 2004 r.,Technikum Mechanicznego dla Dorosłych, Technikum Fryzjerskiego dla Dorosłych, Technikum Elektrycznego dla Dorosłych i Technikum Gastronomicznego dla Dorosłych w 3 letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2013 r.
628 Stalowa Wola Liceum Handlowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Stalowej Woli 2000 - 2004 W 2004 r. szkoła uległa przekształceniu w Technikum Uzupełniające w ZS Nr 3.
629 Stalowa Wola Technikum Gastronomiczne w Zespole Szkół Gastronomicznych w Stalowej Woli 2000 - 2006 Szkoła została przekształcona w Technikum Uzupełniające w ZS Nr 5. W 2009 r. ZS Nr 5 w Stalowej Woli został zlikwidowany, a szkoły zostały włączone do ZS Nr 3.
630 Stalowa Wola Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli, ul. 1-go sierpnia 26 1988 - 2014 Technikum Uzupełniające powstało z dniem 1 września 2004 r. w wyniku przekształcenia dwóch szkół Technikum Odzieżowego i Technikum Budowlanego. Technikum Odzieżowe zostało założone z dniem 1 września 2001 r. w ZS Nr 2. Natomiast Technikum Budowlane wchodziło w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Stalowej Woli, następnie z dniem 1 września 1998 r. zespół uległ rozwiązaniu, a szkołę włączono do ZS Nr 2. W ZSP Nr 2 pozostały Uchwały i protokoły Rady Pedagogicznej.
631 Stalowa Wola Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli 2000 - 2014 Techikum Uzupełniające powstało z połączenia TU z ZS Nr 3 i TU z ZS Nr 5. Technikum Uzupełniające w ZS Nr 3 powstało z przekształcenia w 2004 r. Liceum Handlowego (funkcjonowało w latach 2000 - 2004 w Zespole Szkół Ekonomicznych). TU w ZS Nr 5 powstało z przekształcenia Technikum Gastronomicznego (funkcjonowało w Zespole Szkół Gastronomicznych w latach 2000 - 2004) i Technikum Zawodowego (funkcjonowało w latach 2000 - 2004 w Zespole Szkół Gastronomicznych). W 2009 r. ZS Nr 5 w Stalowej Woli został zlikwidowany, a szkoły zostały włączone do ZS Nr 3. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2014 r.
632 Stalowa Wola Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12 2010 Protokoły z egzaminu na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie.
633 Stalowa Wola Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Gastronomicznych w Stalowej Woli 2000 - 2006 Szkoła została przekształcona w Technikum Uzupełniające w ZS Nr 5. W 2009 r. ZS Nr 5 w Stalowej Woli został zlikwidowany, a szkoły zostały włączone do ZS Nr 3.
634 Stalowa Wola Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12 1999 - 2007 Szkoła została przekształcona w 2004 r. w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
635 Stalowa Wola Technikum Mechaniczne w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12 2000 - 2008 Szkoła została przekształcona w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w 2004 r.
636 Stalowa Wola Technikum Fryzjerskie w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12 1999 - 2006 Szkoła została przekształcona w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w 2004 r.
637 Stalowa Wola Technikum Elektryczne dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12 2000 - 2004 Szkoła została przekształcona w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w 2004 r.
638 Stalowa Wola Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12 2000 - 2006 Szkoła została przekształcona w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w 2004 r.
639 Stalowa Wola Policealne Studium Farmaceutyczne "OMEGA" 2009 - 2016 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przezLokalne Centrum Edukacji
640 Stalowa Wola Zaoczne Liceum Ogólnokształcące 2006-2013
641 Stalowa Wola Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 2006-2013
642 Stalowa Wola Zaoczne Technikum Zawodowe- niepubliczne trzyletnie technikum uzupełnijące dla dorosłych 2005-2013 szkoła zlikwidowana z dniem 1 wrzesień 2015. Prowadzona przez Pana Józefa Piekarskiego
643 Stalowa Wola Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stalowej Woli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2015 - 2018 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stalowej Woli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie powstało w 2011 roku. Kształciło w systemie 3 letnim zaocznym. Wykreślone z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 31 sierpnia 2019 roku.
644 Stalowa Wola Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych ,,Twoja Szkoła 2015-2016 Szkoła prowadzona przez CASUS Sp. z o. o. Wykreślona z Ewidencji Szkół Niepublicznych 20 września 2018 roku
645 Stalowa Wola Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Twoja Szkoła 2009-2013 Szkoła prowadzona przez CASUS Sp. z o. o. Wykreślona z Ewidencji Szkół Niepublicznych 1 września 2013 roku
646 Stalowa Wola Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Twoja Szkoła 2009-2018 Szkoła prowadzona przez CASUS Sp. z o. o. Wykreślona z Ewidencji Szkół Niepublicznych 20 września 2018 roku
647 Stalowa Wola 3 - letnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 4 im. Płk. Stanisława Dąbka w Stalowej Woli 1999 - 2010
648 Stalowa Wola 3- letnie Liceum Profilowane w Zespole Szkól Nr 4 im. Płk. Stanisława Dąbka w Stalowej Woli 2002 - 2010
649 Staniszewskie Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Staniszewskiem 1975-2020 Część dokumentacji przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Szkoła zlikwidowana w 2020 r..
650 Stefkowa Szkoła Podstawowa w Stefkowej 1959-2007 Szkoła Podstawowa w Stefkowej jest szkołą publiczną. W 1999 r. przekształcona w sześcioletnią Szkołę Podstawową.Zlikwidowana 31 sierpnia 2007 r. Dokumenty niekompletne przekazane przez Gminę Olszanica.
651 Strzegocice Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Strzegocicach 1945 - 1950 Dokumentacja z przebiegu nauczania oraz inna przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
652 Stubienko Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stubienku 2015-2020 Niepubliczna Szkoła w Stubienku powstała w 2015 r. W wyniku reformy w 2017r. dokonano przekształcenia szkoły z sześcioletniej szkoły podstawowej na ośmioletnią. Szkoła prowadzona przez Szejnar Kornelię. Zakończenie działalności nastąpiło w 31 września 2020r.
653 Szyperki Publiczna Szkoła Podstawowa w Szyperkach 1993-2018 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szyperkach istniała jako Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarocinie od 1939 do 1993 r.Kształcenie odbywało się do klasy trzeciej a, dalej od klasy czwartej dzieci kontynuowały naukę w Szkole w Jarocinie i tam była przekazywana dokumentacja.W 1994 r. przeprowadzono się do nowego budynku szkoły i Publiczna Szkoła Podstawowa w Szyperkach stała się szkołą samodzielną. Dokumentacja przekazana przez Urząd Gminy w Jarocinie. Dokumentacja zawiera księgi ewidencji dzieci od 1950-2018 r.
654 Świebodna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej 1959 - 2020 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2020
655 Świerchowa Szkoła Podstawowa w Świerchowej 1983-2022
656 Targowiska Społeczne Gimnazjum w Targowiskach 2001 - 2019 Społeczne Gimnazjum w Targowiskach założone przez Towarzystwo Przyjaciół Targowisk powstało w 2001 roku. Zakończyło działalność 31 sierpnia 2019 roku.
657 Tarnobrzeg III Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tarnobrzegu 2014 - 2015 Szkoła prowadzona przez Jacka Sadrakułę. Wykreślona z dniem 31 marca 2019 z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
658 Tarnobrzeg IV Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tarnobrzegu 2014-2016
659 Tarnobrzeg Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego "Wiedza" w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 1 2008 - 2013 Niepubliczna szkoła policealna ponadgimnazjalna dla dorosłych prowadzona przez Panią Annę Mroszczyk i Pana Krzysztofa Kubiś. Szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej, kształciła w zawodzie: technik administracji, technik rachunkowości, technik usług fryzjerskkich, technik usług kosmetycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia.
660 Tarnobrzeg Szkoła Podstawowa w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1 1991 - 2002
661 Tarnobrzeg Niepubliczne Uzupełniające Technikum Fryzjerskie dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1 C 1999 - 2015 Szkoła niepubliczna rozpoczęła działalność z dniem 1 września 1999 r., organem prowadzącym był Pan Jacek Sadrakuła. Od 2006 roku szkoła wchodziła w skład zespołu pod nazwa EURO SZKOŁA BIS Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacka Sadrakuły. Szkoła została wykreślona z ewidencji szkół i placówek oświatowych z dniem 24.10.2016 r.
662 Tarnobrzeg Prywatne Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Tarnobrzegu 2007-2015
663 Tarnobrzeg Niepubliczne Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1 C 1998 - 2015 Szkoła została utworzona przez Jacka Sadrakuła i Jana Chmielowca jako Niepubliczne Technikum Budowlane dla dorosłych o specjalności drogi i mosty kołowe. Następnie szkołę prowadził pan Jacek Sadrakuła, a szkoła ta wchodziła w skład zespołu pod nazwą Euro Szkoła BIS Zespół Niepublicznych Szkół dla Dorosłych Jacka Sadrakuły i kształciła w zawodzie technik budownictwa.
664 Tarnobrzeg Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1 C 2010 - 2013 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez Jacka Sadrakułę. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 24 października 2016 r.
665 Tarnobrzeg I Niepubliczne Uzupełniające Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 1C 2007-2013 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez Sebastiana Sadrakułę. Wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 24.10.2016
666 Tarnobrzeg Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 2009-2014 Szkoła prowadzona przez Pana Krzysztofa Sadrakułę
667 Tarnobrzeg PolicealneStudium Zawodowe w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 6 1996 - 2005 Szkoła niepubliczna kształcąca w zawodzie technik informatyk i technik rachunkowości, prowadzona przez Szkołę Zarządzania Sp. z o. o. prezes Bogdan Bajorski
668 Tarnobrzeg Profesjonalna Szkoła Biznesu - Niepubliczne Studium Psychologiczno - Socjologiczne w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 12 2001 - 2004
669 Tarnobrzeg Niepubliczne Technikum Odzieżowe dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 25 1998 - 2002 Dokumentacja szkolna przekazana przez Bogusława Gąsior
670 Tarnobrzeg Policealne Studium Zawodowe w Tarnobrzegu, ul. św. Barbaray 17 1999 - 2001 Szkoła niepubliczna kształciła w zawodzie technik architekt. Dokumentacja przekazana przez Jacka Sadrakuła.
671 Tarnobrzeg Profesjonalna Szkoła Biznesu - Studium Marketingu i Organizacji Reklamy w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 12 2001 - 2002 Dokumentacja szkolna przekazana przez dyrektora szkoły panią Annę Baran
672 Tarnobrzeg Przedszkole Niepubliczne Nr 2 w Tarnobrzegu, ul. Przemysłowa 1 2000 - 2003
673 Tarnobrzeg Policealne Studium Pocztowo - Telekomunikacyjne w Szkole Zarządzania w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 6 1998 - 2003 Szkoła kształciła w zawodzie technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych.
674 Tarnobrzeg Szkoła Zarządzania w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 6 1994 - 1999 Szkoła kształciła w zawodzie technik handlowiec.
675 Tarnobrzeg Zaoczna Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Tarnobrzegu 1999 - 2003
676 Tarnobrzeg Policealne Studium Detektywów i pracowników Ochrony "Ochroniarz" w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 1 2005 - 2010
677 Tarnobrzeg Studium Detektywów i Pracowników Ochrony w Tarnobrzegu, ul. Jachowicza 13 2004 - 2009
678 Tarnobrzeg Podstawowe Studium Zawodowe przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Tarnobrzegu - Miechocin 1986 - 2000
679 Tarnobrzeg Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27 2002 - 2009
680 Tarnobrzeg Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Rolniczych / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27 1957 - 2000 Zasadnicza Szkoła Rolnicza posiadała swoje filie w: Baranowie Sandomierskim, Chmielwie, Jarocinie, Jeżowem, Klatkach, Krzątce, Stanach, Trześni, Wielowsi. Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Chmielowie, Trześni, Wielowsi,
681 Tarnobrzeg Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 49 2002 - 2008 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 r. uchwałą Nr XXVI/374/2012 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 31 maja 2012 r.
682 Tarnobrzeg Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 49 2004 - 2011 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 r. uchwałą Nr XXVI/374/2012 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 31 maja 2012 r.
683 Tarnobrzeg Studium Nauczycielskie w Tarnobrzegu 1984 - 1993 W dokumentacji znajdują się również księgi uczniów Pomaturalnego Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Wychowania Przedszkolnego.
684 Tarnobrzeg Pomaturalne Studium Wychowania Przedszkolnego w Tarnobrzegu 1976 - 1990 W dokumentacji znajdują się również protokoły egzaminu dyplomowego w Studium Wychowania Przedszkolnego z lat 1980-1981.
685 Tarnobrzeg Studium Wychowania Przedszkolnego w Tarnobrzegu 1976 - 1987
686 Tarnobrzeg Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tarnobrzegu 2007 - 2014 Szkoła niepubliczna została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 12.06.2007 r. Szkoła była prowadzona przez Pana Jana Chmielowca. Zlikwidowana z dniem 29.07.2015 r.
687 Tarnobrzeg Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Budownictwa w Tarnobrzegu 2011 - 2014 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 13.12.2011r. Szkoła Prowadzona była przez Krzysztofa Sadrakuła.
688 Tarnobrzeg I Niepubliczne Uzupełniajace Technikum Elektryczne dla Dorosłych w Tarnobrzegu 2010 - 2013 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 27.07.2009 r. Prowadzona przez Krzysztofa Sadrakuła. W Zespole Szkół Zawodowych pozostały Ksiegi wydanych świadectw, ponieważ są prowadzone wspólnie dla wszystkich szkół w zespole.
689 Tarnobrzeg Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Fryzjerskie dla Dorosłych w Tarnobrzegu 2009 - 2013 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 27.07.2009 r. Prowadzona przez Krzysztofa Sadrakuła. W Zespole Szkół Zawodowych pozostały Księgi wydanych świadectw, poniważ są prowadzone dla wszystkich szkół w zespole.
690 Tarnobrzeg Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Tarnobrzegu, ul. Św Barbary 1B 2007 - 2010 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, została założźona przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Kielcach. Szkoła kształciła w systemie zaocznym w zawodzie technik BHP. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 28 października 2014 r.
691 Tarnobrzeg Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1B 1996 - 2015 Organem prowadzącym szkołę od momentu jej uruchomienia był Zarząd Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kielcach, następnie Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Radomiu, ul. Partyzantów 5/7. Z dniem 20 września 1996 r. rozpoczęły działalność dwie szkoły Technikum Budowlane TWP i Technikum Mechaniczne TWP, które z dniem 1 września 2004 r. zostały przekształcone w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych TWP. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 27 stycznia 2016 r. Wszyscy słuchacze TU dla Dorosłych zdający maturę w latach zostali przekierowani przez OKE w Krakowie na ten egzamin do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 1 B i w tej szkole znajduje się pełna dokumentacja z egzaminów.
692 Tarnobrzeg Niepubliczne Policealne Studium Informatyczne w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1 C 2006 - 2014 Szkoła Niepubliczna kształcąca w zawodzie technik informatyk, prowadzona przez Pana Jana Chmielowca
693 Tarnobrzeg Niepubliczne Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1B 2000 - 2014 Szkoła załozona w 2000 r. przez Jacka Sadrakuła i Jana Chmielowca pod nazwą Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych kształcąca w zawodzie technik mechanik. Pod ta nazwą funkcjonowała do 2004 r. Od tego roku rówmnież organm prowadzącym był tylko Jan Chmielowiec.
694 Tarnobrzeg Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Tarnobrzegu, ul. Św Barbary 1 B 2000 - 2014 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, kształciła w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkoła została utworzona jako Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych, prowadzona przez Jacka Sadrakuła i Jana Chmielowca, od 2004 r. wyłącznie przez pana Jana Chmielowca.
695 Tarnobrzeg Niepubliczne Uzupełniające Technikum Urzadzeń Sanitarnych dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1B 1998 - 2009 Szkoła założona w 1998 r. przez pana Jacka Sadrakuła i Jana Chmielowca jako Niepubliczne Technikum Urządzeń Sanitarnych dla Dorosłych. W 2004 r. nastąpiło przekształcenie szkoły oraz zmiana organu prowadzącego. Szkoła posiadała uprawnienia szkoły publicznej i kształciła w zawodzie technik urządzeń sanitarnych
696 Tarnobrzeg Niepubliczne Uzupełniające Technikum Budownictwa dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1 B 2007 - 2013 Szkoła niepubliczna założona przez Jana Chmielowca w 2007 r.
697 Tarnobrzeg Niepubliczne Uzupełniające Technikum Pojazdów Samochodowych dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1 B 2010 - 2014 Szkoła została założona przez pana Jana Chmielowca w 2010 r., kształciła w zawodzie technik pojazdów samochodowych.
698 Tarnobrzeg Niepubliczne Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 1 B 2006 - 2013 Szkoła niepubliczna została utworzona w 2006 r. przez Jana Chmielowca. Kształcenie odbywało sie w systemie wieczorowym i zaocznym.
699 Tarnobrzeg Profesjonalna Szkoła Biznesu /szkoła policealna dla dorosłych w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 12 1994 - 2013 Szkoła została utworzona w 1994 r. jako Profesjonalna Szkoła Biznesu - Szkoła niepubliczna prowadzona przez Panią Annę Baran. Szkoła uprawnienia szkoły publicznej uzyskała w 1997 r. do tego czasu kształciła na kierunku Business Manager.
700 Tarnobrzeg Niepubliczne Uzupełniające Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych Tarnobrzegu, ul. M. Kopernika 49 1998 - 2014 Szkoła niepubliczna została założona w 1998 r. jako Technikum Gastronomiczne dla dorosłych przez Pana Bogusława Gąsiora. W 2001 szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. W 2004 r. zmieniono nazwę na Niepubliczne Uzupełniające Technikum Gastronomiczne dla dorosłych. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
701 Temeszów Szkoła Podstawowa w Temeszowie 2012-2017 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2018 r.
702 Tropia Szkoła Podstawowa w Tropii ul. Przecławczyka 5 1951-2016 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017
703 Trzciana Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie 2000 - 2007 Szkoła została utworzona z dniem 1 września 2000 r. jako Zaoczne Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzcianie. Szkoła z dniem 1 września została przekształcona w Technikum Uzupełniające. Likwidacja szkoły nastąpiła z dniem 31 sierpnia 2015 r. W zespole szkół pozostała Księga Uczniów z lat 1952 - 2015 oraz Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej z lat 1993 - 2009.
704 Trzciana Szkoła Policealna w Zespole Szkół Tehniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie 1994 - 2006 Szkoła do 2005 r. kształciła w systemie dwuletnim, a po przekształceniu okres nauczania nie mógł być dłuższy niż 2,5 roku. Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
705 Trzcinica Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Zespole Szkół w Trzcinicy 1963 - 2002 Szkoła funkcjonowała początkowo w Zespole Szkół w Trzcincy.
706 Trzcinica Technikum Rolnicze Zaoczne w Zespole Szkół w Trzcinicy 1972 - 1999 Szkoła początkowo funkcjonowała w ramach Zespołu Szkól Rolniczych przekształconym w Zespół Szkół. Protokoły z egzaminu maturalego i zawodowego, księgi ewidencji uczniów i protokoły rady pedagogicznej znajduja się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
707 Trzcinica Liceum Ekonomiczne w Zespole Szkół w Trzcinicy 1989 - 2002 Szkoła początkowo funkcjonowała w Zespole Szkół Rolniczych. Księga ewidencji uczniów, protokoły egzaminu dojrzałości i Protokoły Rady Pedagogicznej znajdują się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
708 Trzcinica Liceum Zawodowe w Zsepole Szkół w Trzcinicy 1995 - 2000 Szkoła początkowo funkcjonowła w ramach Zespołu Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Protokoły egzaminu dojrzałości, księga ewidencji uczniów oraz Protokoły Rady Pedagogicznej przechowywane sa w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
709 Trzcinica Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół w Trzcinicy 1992 - 2002 Szkoła 5 letnia, funkcjonowała w ramach Zespołu Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Protokoły egzaminu dojrzałości, księga ewidencji uczniów oraz protokoły rady pedagogicznej znajdują się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
710 Trzcinica Technikum Ogrodnicze 3 letnie w Zespole Szkół w Trzcinicy 1995 - 2002 Szkoła funkcjonowała w ramach Zespołu Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Protokoły egzaminu dojrzałości, księga ewidencji uczniów, protokoły rady pedagogicznej są przechowywane w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
711 Trzcinica Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół w Trzcinicy 1997 - 2002 Szkoła funkcjonowała w ramach Zespołu Szkół Rolniczych.Protokoły egzaminu dojrzałości, księga ewidencji uczniów i protokoły rady pedagogicznej znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego w Rzeszowie oddział w Sanoku.
712 Trzcinica Technikum Rolnicze w Zespole Szkół w Trzcinicy 1978 - 1996 Szkoła 5 letnia, funkcjonowała w Zespole Szkół Rolniczych. Protokoły egzaminu dojrzałosci, protokoły egzaminu z przygotowania zawodoweg, księga ewidencji uczniów oraz protokoły rady pedagogicznej są przechowywane w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
713 Trzcinica Technikum Rolnicze 3 letnie w Zespole Szkół w Trzcinicy 1977 - 1997 Szkoła funkcjonowała w ramach Zespołu Szkół Rolniczych.Protokoły egzaminu dojrzałosci, protokoły egzaminu z przygotowania zawodoweg, księga ewidencji uczniów oraz protokoły rady pedagogicznej są przechowywane w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
714 Trzcinica Zasadnicza Szkoła Rolnicza - Wiejskie Gospodarstwo Domowe w Zespole Szkół w Trzcinicy 1990 - 1996 Księga ewidencji uczniów znajduje się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
715 Trzcinica Technikum Hodowlane w Zespole Szkół Rolniczych w Trzcinicy 1977 - 1983 Dokumentacja połączona z dokumentacją wytworzoną w Zasadniczej Szkole Hodowlanej. Dokumentacja z egzaminu zawodowego znajduje się w Archiwum Państwowym w rzeszowie oddzaiał w Sanoku.
716 Trzcinica Policealne Studium Ekonomiczne w Zespole Szkół w Trzcinicy 1977 - 2002 Szkoła funkcjonowała na poczatku w Zespole Szkół Rolniczych w Trzcinicy
717 Trzcinica Zaoczne Studium Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami Rolniczo - Usługowymi w Zespole Szkół Rolniczych w Trzcinicy 1978 - 1979 Szkoła została przekształcona w Zaoczne Technikum Rolnicze
718 Trzcinica Policealne Studium Ogrodnicze w Zespole Szkół w Trzcinicy 1976 - 1992 Szkoła początkowo funkcjonowała w Zespole Szkół Rolniczych.
719 Trzcinica Kurs Kwalifikowanego Rolnika, Kurs Przysposobienia Rolniczego w Zespole Szkół Rolniczych w Trzcinicy 1962 - 1988 M. in. mistrz pszczelarstwa, mistrz hodowca bydła, kurs kwalifikowanego inseminatora. Egzaminy odbywały się w następujacych miejscowościach: Bączal, Bieździadka, Bieździedza, Binarowa, Biecz, Błażkowa, Brzostek, Brzyszczyki, Brzyska, Bugaj, Cieklin, Czekaj, Czermna, Desznica, Dobrynia, Duląbka, Dzielec, Głęboka, Grab, Grudna Kępska, Gorajowice, Hankówka, Jabłonice, Jasło, Jareniówka, Jodłowa, Karczyna, Katy, Kluczowy, Kłodawa, Kołaczyce, Krajowice, Krempna, Kryg, Libusza, Lipinki, Lipnica, Lisów, Lublica, Łężyny, Łysa Góra, Łazy Dębowieckie, Majscowa, Makowiska, Mrókowa, Niepla, Nienaszów, Nowy Żmigród, Opacie, Osobnica, Pagórek Radość, Pagorzyna, Pielgrzymka, Racławice, Rożnowice, Siedliska, Sowina, Sieklówka, Skołyszyn, Sobniów, Sitnica, Samoklęski, Szebnie, Sadki, Siedliska Sławęcińskie, Strzeszyn, Swięcany, Trzcinica, Warzyce, Wola Dębowiecka, Wójtowa, Zarzecze, Zimna Woda, Żmigród.
720 Trzcinica Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Trzcinicy 1945 - 1947 Dokumentacja szkolna (protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej) znajdują się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
721 Trzcinica Państwowe Żeńskie Gimnazjum Rolnicze w Trzcinicy 1945 - 1948 Dokumentacja (Protokoły posiedzeń Rady pedagogicznej, plany pracy dziennik lekcyjny, wykazy uczennic, księga główna ocen, katalogi klasyfikacyjne i inne nie stanowiące dokumentacji z przebiegu nauczania) przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
722 Trzcinica Państwowe Liceum Rachunkowości Rolnej w Trzcinicy 1949 - 1979 Dokumentacja z przebiegu nauczania znajduje się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku
723 Trzcinica Państwowe Liceum Rolniczo - Gospodarcze w Trzcinicy 1948 - 1950 Dokumentacja szkolna (Katalogi klasyfikacyjne, egzaminy końcowe, akta personalne) przechowywane są w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
724 Trzcinica Dwuzimowa Szkoła Rolnicza w Trzcinicy 1959 - 1962 Dokumnetacja z przebiegu nauczania przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku.
725 Trzcinica Zespół Szkół w Trzcinicy 2008 - 2012 Protokoły egzaminu na tytuł zawodowy i mistrza w zawodzie.
726 Trzcinica Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół w Trzcinicy 2000 - 2013
727 Trzcinica Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Zespole Szkół w Trzcinicy 1971 - 1987
728 Tyczyn Liceum Profilowane w Zespole Szkół w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 25 2002 - 2008
729 Ubieszyn Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie 1961-2021 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2021
730 Uherce Mineralne Liceum Ogólnokształcące w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Uhercach Mineralnych 2003 - 2008
731 Uherce Mineralne Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Uhercach Mineralnych 1976 - 2010
732 Ulanów Zespół Szkół w Ulanowie, ul. 11-go Listopada 5 1947 - 2012 Dokumentacja dotyczy następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. Część dokumentacji nie została przekazana przez starostwo.
733 Umieszcze Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Umieszczu 1953 - 2015 W latach 1945-1964 i 1969 - 1987 szkoła podstawowa była filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tarnowcu, w której znajdują się dokumenty z tego okresu. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
734 Umieszcze Gimnazjum w Zespole Szkół w Umieszczu 1999 - 2015 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2015 r.
735 Ustrzyki Dolne Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych 2001 - 2015 Szkoła została założona z dniem 1 września 2001 r. jako Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych. W 2002 r. szkoła zostaje właczona do Bieszczadzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w 2004 r. do Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych. Z dniem 1 września 2004 r. szkoła ta została przekształcona Uchwałą Nr XV/93/04 z dnia 26 lutego 2004 r. Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych. Z dniem 31 sierpnia 2015 r. Uchwałą Nr XI/58/2015 z dnia 30 września Rada Powiatu zlikwidowała Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.
736 Ustrzyki Dolne II Liceum Profilowane w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych 1998 - 2014 Szkoła została założona z dniem 1 września 1998 jako Liceum Techniczne w Zespole szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych przez Kuratora Oświaty w Krośnie. Z dniem 1 września 2002 r. Rada Powiatu Bieszczadzkiego przekształca szkołę w II Liceum Profilowane. W tym samym roku szkoła zostaje włączona do Bieszczadzkiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w 2004 do Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych. Szkołę zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2015 r.
737 Ustrzyki Dolne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych ZDZ w Rzeszowie 2008 - 2013 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do ewidencji szkół i placówek 29.05.2008 r. Szkoła prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. Wykreślona z ewidencji 26.09.2013 r.
738 Ustrzyki Dolne I Liceum Profilowane w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 4 2002 - 2006
739 Ustrzyki Dolne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ustrzykach Dolnych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2008-2018 Szkoła o uprawnieniu szkoły publicznej od 2008 roku. Zlikwidowana 31 sierpnia 2018 roku.
740 Ustrzyki Dolne Policealne Studium w Ustrzykach Dolnych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 2010-2016 Szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej. Kształciła w zawodzie- technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Mieściła się na ul. Pionierskiej 10, 38 - 700 Ustrzyki Dolne. Zlikwidowana 31 sierpnia 2018 roku.
741 Walawa Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi Stowarzyszenia Inicjatywy Podkarpacia w Walawie 2009 - 2011
742 Wańkowa Szkoła Podstawowa w Wańkowej 1961-2011 Szkoła Podstawowa w Wańkowej jest szkołą publiczną. W 1999 r. przekształcona w sześcioletnią Szkołę Podstawową.Zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2011 roku. Dokumentacja przekazana przez Gminę Olszanica.
743 Wańkowa Niepubliczne Gimnazjum w Wańkowej 2003-2011 Niepubliczne Gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej w Wańkowej nr 74. Założona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi i Szkoły w Wańkowej " Wspólne Dobro". Wykreślona z ewidencji 15 grudzień 2011 roku.Dokumentacja przekazana przez Gminę Olszanica
744 Werchrata Szkoła Podstawowa w Werchracie 1951 - 2016
745 Werynia Przedszkole Publiczne w Weryni 1996 - 2016 Sprawa 542.37.2017
746 Wielopole Skrzyńskie Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim 1999 - 2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019
747 Wiśniowa Szkoła Podstawowa im. 1 Dywizji Tadeusza Kościuszki w Wiśniowej 1955 - 2013
748 Witryłów Szkoła Podstawowa w Witryłowie 2012 - 2020 Dokumenty z przebiegu nauczania przekazała Gmina Dydnia. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2021
749 Wola Komborska Szkoła Podstawowa w Woli Komborskiej 1962-2019 Dokumentacja niekompletna - braki w arkuszach. Przekazana przez Urząd Gminy w Korczynie. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019
750 Wola Pławska Szkoła Podstawowa w Woli Pławskiej - Filia Szkoły Podstawowej w Pławie 1967 - 2004
751 Wola Wadowska Szkoła Podstawowa im. gen. Bolesława Stachonia w Woli Wadowskiej 1986-2022 Dokumentacja z wcześniejszych lat szkolnych została przekazana do Archiwum Narodowego odział w Tarnowie. Z dniem 31 sierpnia 2022 r. szkoła została zlikwidowana.
752 Wola Zgłobieńska Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej 1998 - 2015 Oddział przedszkolny został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2015 r.
753 Wolina Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie 1951 - 2015 Szkoła funkcjonowała do 1990 r. jako filia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku. Samodzielnie od 1990 r. do 2015 r.
754 Wólka Krowicka Publiczne Gimnazjum w Wólce Krowickiej 2000-2011 Szkoła została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2011r. Dokumenty przekazane przez Zespół Szkolno -Przedszkolny w Lisich Jamach
755 Wrocanka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego we Wrocance 1950 - 2011
756 Wylów Szkoła Podstawowa w Wylowie i w Zaborczu 1962 - 2012 Arkusze ocen z lat 1945 - 1971, ksiegi uczniów z lat 1952 - 2012, protokoły rady pedagogicznej z lat 1982 - 2012 zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Rzeszowie
757 Zabrnie Szkoła Podstawowa w Zabrniu 1951-2022 Dokumentacja z wcześniejszych lat szkolnych, dotyczy ksiąg arkuszy ocen, kronik szkolnych zostały przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie oddział w Tarnowie. Z dniem 31 sierpnia 2022 roku szkoła została zlikwidowana.
758 Zagorzyce Górne Gimnazjum im. por. Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych 1999-2019 Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2019
759 Zagórz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Zagórzu, ul. Wolności 10 1951 - 2012 W dokumentacji szkolnej znajdują się księgi ewidencji uczniów Szkół Podstawowych w Dolinie i w Zasławiu
760 Zagórz Gimnazjum Nr 1 z Zagórzu, ul. Piłsudskiego 70 1999 - 2012
761 Zahoczew Szkoła Podstawowa w Zahoczewiu 1949- 2012 W szkole znajduje sie dokumentacja z SP w Zerdence, Ciśnie, Mchawie, Nowosiółkach, Punkt Filialny w Jabłonkach
762 Zahoczew Zasadnicza Szkoła Rolnicza 1972-1975 Dokumentacja znaleziona przy Szkole Podstawowej w Zahoczewiu
763 Zaklików Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zaklikowie, ul. Sandomierska 56 2009 - 2011 Niepubliczna szkoła ponadgimnazjalna o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzona przez Jolantę Dzioba z siedzibą w Siedlcach. Szkoła wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dniem 18 lipca 2011 r.
764 Zarzecze Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu 1972 - 2014 Szkoła powstała w 1972 r. jako Zaoczne Technikum Rolnicze. Z dniem 1 września 2005 r. zostało przekształcone w Technikum Uzupełniające Uchwałą Rady Powiatu przeworskiego Nr XXXI/223/05 z dnia 28 września 2005 r.
765 Zarzecze Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Zarzeczu - Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Zarzeczu 1964 - 1983 Dokumentacja szkolna przekazana przez Zespół Szkół w Trzcinicy
766 Zarzecze Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zarzeczu 1996 - 2015 Oddział przedszkolny zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2015 r.
767 Zawadka Szkoła Podstawowa w Zawadce 1947 - 2013
768 Zdziechowice Publiczne Gimnazjum im. KEN w Zdziechowicach 1999 - 2019 Publiczne Gimnazjum im. KEN w Zdziechowicach funkcjonowało w Zespole Szkół od roku 1999. Zakończyło swoją działalność 31 sierpnia 2019 r.
769 Zgłobień Oddział przedszkolny w Szkole podstawowej w Zgłobniu 2003 - 2015 Oddział zlikwidowany z dniem 31 sierpna 2015 r.
770 Zielonka Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 1962-2020 Dokumentacja przekazana przez Gminę Raniżów. Szkoła zlikwidowana z dniem 31 sierpień 2020
771 Ziempniów Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Ziempniowie 1969 - 2020 Szkoła została zlikwidowana w 31 sierpnia 2020 roku. Dokumentacja z wcześniejszych lat przekazana do Archiwum Państwowego w Rzeszowie.
772 Złotniki Szkoła Podstawowa w Złotnikach 1945 - 2012
773 Żohatyń Szkoła Podstawowa w Żohatynie 1947 - 2011
774 Żurawica Szkoła Przysposobienia Rolnczego w Żurawicy 1962 - 1974 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
775 Żurawica Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Żurawicy 1973 - 1984 Dokumentacja przekazana przez Zespół Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu w Przemyślu, ul. ks. P.Skargi 7
KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
MDURDA@KO.RZESZOW.PL

© 2015 PIOTR PRAJZNER