21 czerwca 2018

Konkurs „Złoty Prym” Podkarpackiego Kuratora Oświaty – zgłoszenia do 29 czerwca 2018 r.

„Złoty Prym” zwany dalej nagrodą przyznawany jest szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny.

20 czerwca 2018

Pismo “Meritum”

MERITUM – numer 6 (17) lipiec – sierpień 2018 r. – plik *.pdf w numerze: • Co w prawie piszczy… (część III) – Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018 r. • Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 MERITUM – numer 5 (16) czerwiec 2018 r. – plik *.pdf w […]