9 lutego 2018

Konsultacje społeczne nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego

E-materiały zostały opracowane przez beneficjentów konkursowych wybranych w konkursie organizowanym przez MEN z wykorzystaniem różnych rodzajów multimediów – audiobooków, cykli krótkich filmów edukacyjnych oraz ćwiczeń interaktywnych.

8 lutego 2018

Regionalna Konferencja: Klub Młodego Odkrywcy – dlaczego warto dołączyć do międzynarodowego programu edukacyjnego koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik

Konferencja odbędzie się 23 lutego 2018 r. w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego – Rzeszów, ul. Pigonia 1, w godzinach 9.00 – 12.45/17.30.

2 lutego 2018

Program: Bezpieczny przejazd

Kampania społeczna bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” trwa nieprzerwanie od 2005 roku. Przez pierwsze cztery edycje obejmowała tylko miesiące letnie. od 2009 roku kampania trwa cały rok, natomiast od października 2012 roku została rozszerzona o zagadnienie wypadków związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych.

31 stycznia 2018

Zarządzenie Kuratora w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,
do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych