31 października 2017

Konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

20.11.2017 w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy, odbędzie się konferencja „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, promująca ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym

27 października 2017

„Nauczyciel wychowujący do wartości” – wyniki Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty

W dniach 1 – 11 września 2017 r. Kapituła Konkursu „Nauczyciel wychowujący do wartości”  dokonała oceny formalnej i merytorycznej  27 wniosków organów prowadzących, dyrektorów szkół i placówek o przyznanie tytułu oraz specjalnej nagrody Kuratora Oświaty.