Elektroniczny informator
 o ofercie edukacyjnej szkół
 na rok szkolny 2016/2017
W informatorze znajdują się tylko te placówki,
które wprowadziły dane do bazy danych.
Wyszukiwanie liceów ogólnokształcących w wybranym powiecie
Szkoła dla:
Powiat:
 
Wyszukiwanie szkół wg. zawodu lub profilu
Szkoła dla:
Zawód/profil:
 
Wyszukiwanie szkół w wybranym powiecie
Szkoła dla:
Powiat:
 
Wyszukiwanie szkół dla absolwentów szkół "średnich":
LO, LP, T, itd i ZSZ w wybranym powiecie
Szkoła dla:
Powiat:
 
Informacji udzielają:

- w sprawach merytorycznych -
Jadach- Stupnicka Marta

tel.: (17) 867-11-09;
e-mail: mstupnicka@ko.rzeszow.pl

- w sprawach technicznych -
Tomasz Kras

tel.: (17) 867-11-03;
e-mail: tkras@ko.rzeszow.pl;