26 lutego 2018

Konferencja szkoleniowa pt. MŁODZIEŻ – RODZINA – SZKOŁA – SAMORZĄD “Siedem dźwigni” skutecznej profilaktyki …

Zaproszenie na konferencję szkoleniową pt. „MŁODZIEŻ – RODZINA – SZKOŁA – SAMORZĄD «Siedem dźwigni» skutecznej profilaktyki jako podstawa lokalnej
strategii wspierania rozwoju młodzieży”, 2 marca 2018 r. w godz. 9.30 – 12.30 w Sali Kolumnowej PUW

20 lutego 2018

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres I-VI 2018

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2018 r., znak: DWKI-WWR.419.19.2018.AS, przekazuję informację o wysokości przewidywanych kwot dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków losowych w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku, dla poszczególnych gmin w wysokości naliczonej przez MEN.

20 lutego 2018

Lista osób zakwalifikowanych na Regionalną Konferencję Klub Młodego Odkrywcy – dlaczego warto dołączyć do międzynarodowego programu edukacyjnego koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik

23.02.2018 r. – Rzeszów – Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 1

20 lutego 2018

Program LOWE

Gmina Świlcza wraz ze Szkołą Podstawową w Rudnej Wielkiej przystąpiła do  realizacji projektu LOWE „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych”